Ytringsfrihet

Lars Hedegaard dømt for rasisme

03.05.11: Trykkefrihedsselskabets leder, Lars Hedegaard, er dømt for rasisme til bot på 5 000 kroner fordi han uttalte at muslimske jenter voldtas av mannlige familiemedlemmer. Lagmannsretten underkjenner således dommen fra Byretten tildigere i år som frifant Hedegaard. Dommen vil vekke internasjonal oppsikt.

Hege Storhaug, HRS

Da Byretten tidligere i år frifant Lars Hedegaard, var det med begrunnelsen at Hedegaard ikke kjente til at hans uttalelser tatt opp på lydbånd av en kamerat i hans eget hjem, skulle legges ut i sin helhet og uten hans godkjennelse. Byretten frifant altså ikke Hedegaard for rasistiske uttalelser. I Lagmannsrettens (Ladsretten) kjennelse i dag, sies det at Hedegaard burde vært klar over hva han gikk til da han lot seg intervjue, og at uttalelsene ville nå bredt ut i offentligheten, melder Berlingske.

Landsretten underkender dermed byrettens tidligere frifindelse af Lars Hedegaard med den begrundelse, at han må have været klar over, hvad han gik ind til, da han gav det omdiskuterede interview. Og at hans udtalelser ville nå ud til den brede offentlighed.

Baggrunden er et interview med Lars Hedegaard, der blev offentliggjort på hjemmesiden snaphanen.dk i december 2009, hvor han blandt andet siger, at ”piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far.”

Se dommen her.

Hedegaard-saken har skapt voldsom debatt, der også vi i HRS har deltatt, og igjen skal delta i nå til helgen i København. Selv om Hedegaard ble frifunnet i Byretten, fant også Byretten at uttalelsene var rasistiske.

Her fandt byretten den 31. januar i år, at Lars Hedegaards udtalelser var ”forhånende og nedværdigende” og en overtrædelse af racismeparagraffen. Alligevel blev han frifundet med den begrundelse, at udtalelserne blev fremsat og optaget under en privat julefrokost i eget hjem. Og fordi han ikke havde vidst, at interviewet blev offentliggjort, som det gjorde.

Det var statsadvokaten som anket frikjennelsen i Byretten, i en sak som oser av politikk. Hedegaard skal dømmes, et eksempel skal statueres.

Men statsadvokaten har siden anket byrettens dom. Ifølge anklagemyndigheden har Lars Hedegaard udmærket været klar over, hvad han gjorde og trak udelukkende i land på grund af straffesagen.

Da sagen i sidste uge blev ført i Østre Landsret, argumenterede vicestatsadvokat Bo Bjerregaard, at Lars Hedegaard forinden havde modtaget og accepteret en detaljeret beskrivelse af, hvordan interviewet skulle forgå: Emnet var værdikampen mellem islam og Vesten. Det skulle forgå på engelsk, optages på diktafon og publiceres på to internetsider. Endelig var der ingen aftale mellem Lars Hedegaard og intervieweren om at gennemlæse interviewet inden offentliggørelse.

»Han (Lars Hedegaard, red.) har opført sig som en bombemand, der tænder lunten og går sin vej uden at sikre sig, at lunten går ud af sig selv, og at bomben ikke sprænger,« sagde Bo Bjerregaard.

Omvendt argumenterede forsvarer Karoly Németh, at Lars Hedegaards afgørende forbehold i interviewet er blevet ignoreret. Og at »anklagemyndigheden har mistet besindelsen af politiske årsager.«

Vi antar at Hedegaard kommenterer domfellelsen senere i dag.