Politikk

Hat eller kjærlighet?

Christian Tybring-Gjedde, leder av Oslo FrP og stortingspolitiker, er oppriktig bekymret over Oslos utvikling verdimessig grunnet islam økende makt. Dette ga han med fynd uttrykk for på FrPs landsmøte i helgen. Jonas Gahr Støre svarer med mer enn å antyde nazisme og rasetenkning. Hva skal Støre si når HRS i morgen avdekker ekstremisme hos Islam Net.

(HRS kommer med avsløring av islamsk ekstremisme i morgen i VG)

Hege Storhaug, HRS

Støre og co vender ryggen til vår tids største verdimessige utfordring, islam negative innflytelse verdimessig. Flosklene sitter løst når integrering skal til debatt. Det er så man nesten kan bli religiøs. Støre får dog hjelp av VG til å stemple Tybring-Gjedde. VG drar inn gen-debatt, slik islamister gjør. Tybring-Gjedde vet selvsagt godt at også nordmenn konverterer til islam. Han nevner ikke rase. Han er lidenskapelig opptatt av frihetsverdiene. Døm selv. Her er innlegget fra landsmøtet.

Arbeiderpartiet har gjort Oslo til en etnisk delt by. I Groruddalen flytter den opprinnelige befolkningen ut, og ikke-vestlige innvandrere inn. Nordmenn føler seg fremmedgjort i sine egne nabolag og barna føler seg utilpass i barnehage, skole og fritidsaktiviteter.

Ingen politikere bør blande seg bort i hvor folk velger å bo, men hvorfor folk i tusentall velger å flytte, er ikke noe vi politikere kan ignorere.

I Groruddalen blir blonde jenter mobbet og farger håret sitt mørkt, barn blir truet med juling fordi de har salamipølse på brødskiven i matpakken, gutter med innvandrerbakgrunn truer norske gutter med juling dersom de ikke får mer spilletid på fotballaget, godteposer til barna ved markeringer i barnehagen blir gjennomgått for gelatin – slike poser blir merket med bilde av en gris til skrekk og advarsel. Om kveldene og i helgene stikkes biler i brann og ruter knuses i skolebygninger.

Dette er ikke noe den monokulturelle stortingsrepresentanten Tybring-Gjedde finner på. Dette er en del av hverdagen i flerkulturelle Groruddalen i Oslo.

En av de som har bestemt seg for å flytte, er Patrick Åserud. Patrick jobber i en barnehage på Grorud, det gjør kona hans også. To ressurspersoner. De orker ikke mer av Arbeiderpartiets demografiske eksperiment. Eller som Patrick fortalte meg: ”det foregår en etnisk og kulturell selvutsletting, og det verste er at vi lar det skje”.

Den britiske historikeren Toynbee har sagt at ” En sivilisasjon dør ikke fordi den blir drept, men fordi den begår selvmord”. Og det er nettopp det som er i ferd med å skje.

Den moderne vestlige sivilisasjonen basert på vitenskap, sekularisme, demokrati, likeverd, likestilling, pluralisme og frihetsverdier gir gradvis etter for krefter som representerer det motsatte. Endringene heies frem av kulturrelativister fra den politiske eliten, akademia og journalister som igjen er rekruttert fra et ensrettet radikalt miljø.

FrP er blitt beskyldt for å være ytterliggående.

Et kompromissløst forsvar av våre frihetsverdier er ikke ytterliggående, kjære landsmøte!

Det som er ytterliggående er stadig å gi etter for særkrav som undergraver vår egen kultur og de verdiene som vårt land er tuftet på.

Og det er både radikalt og ytterliggående å føre en innvandringspolitikk som i løpet av noen 10-år gjør urbefolkningen til en minoritet i egen hovedstad.

I et av George Orwells mange sitater heter det;

”Fortiden ble utslettet, utslettingen ble glemt, løgnen ble sannhet.

I en tid med universelt bedrageri er det å snakke sant en revolusjonær handling”

Kjære landsmøte; jeg vil fortsette å være revolusjonær!

Vi må som nasjon bli flinkere til å anerkjenne vår fortid, vår kultur og vi må tørre å være stolte av landet vårt. Vi må si tydelig og klart at vestlig sivilisasjon har kvaliteter som langt overgår de som finnes i den ikke-vestlige verden. Det er jo nettopp derfor flyttestrømmen går fra sør til nord!

Mens nær sagt alle våre avdøde og anerkjente forfattere, diktere, malere og komponister – brukte sitt talent for å fremheve Norge, bruker i dag en offentlig finansiert kulturelite aller helst kreftene sine på å utslette det norske.

Kjære Landsmøte: Skal vi klare å løse de utfordringene som kommer i kjølvannet av dagens innvandring, så må de største partiene være enige om de faktiske forholdene og ta et felles ansvar. Det er våre barns fremtid som står på spill.

Jeg vil derfor komme med en invitasjon til Arbeiderpartiet og Høyre. Er dere enige om at følgende 4 forutsetninger skal legges til grunn for de løsninger vi i fellesskap må finne?

1. Dagens innvandringspolitikk er ikke bærekraftig, verken verdimessig eller økonomisk

2. Islam utstår ikke frihetsverdier, og islams makt øker dag for dag. Derfor må innvandringen fra muslimske land reduseres kraftig.

3. Nye innvandrere skal ha begrenset tilgang til offentlige ytelser. Den som bidrar skal fullt belønnes.

4. Ansvar for integrering ligger først og fremst hos innvandrerne selv.

Dersom svaret er ja. Har jeg en ny utfordring til Ap og Høyre. Er dere enig i at integreringstiltak skal baseres på følgende 5 byggeklosser?

1. Ubetinget kjærlighet til Norge og vår kristne kulturarv

2. Lidenskap for det umistelige – Demokratiet

3. Et helhjertet forsvar for vårt rause og trygge velferdssamfunn

4. En kompromissløs avvisning av sharia

5. Assimilering av frihetsverdiene; likeverd, likestilling, ytringsfrihet, pluralisme og personlig frihet

Dette får altså Støre til å mer enn antyde hat. I kveldsnytt i går gikk Støre et steg lengre og koblet Tybring-Gjedde indirekte til ideologier vi ikke liker, som vel er nazisme.

Partipolitikken i integreringsdebatten stenger tydeligvis for klarsyn – i alle fall i Ap.