Vold og overgrep

Fengslet for vold og fare for kjønnslemlestelse

Seks foreldre i Gjøvik er siktet for vold mot sine elleve barn. En far og to mødre har vært varetektsfengslet for forholdene. En annen far har stukket fra politiet. Han er i tillegg siktet for seksuelt misbruk av barn. Politiet har også fryktet forestående kjønnslemlestelse. Foreldrene er fra Somalia.

Hege Storhaug, HRS

Det som rulles opp i Gjøvik ser ut til å være en tung mishandlingssak. Ikke minst fordi tre av foreldrene som er siktet har sittet i varetekt i om lag en måned, samt at en av foreldrene, som er siktet for seksuelle overgrep mot ei jente i en av de andre familiene, er på rømmen. Det sies også at alle foreldrene er i nær slekt med hverandre.

Tankene går til den groteske Alvdal-saken, samtidig som det kan synes som om denne saken har et enda mer alvorlig preg over seg, ettersom politiet frykter forestående kjønnslemlestelse i utlandet.

Politiet i Oppland prioriterer saken høyt, og har satt de beste juristene og etterforskerne på saken, samtidig som KRIPOS er inne i saken. Samtlige mindreårige barn er i beredskapshjem.

Politiet vil si svært lite om forholdene på nåværende tidspunkt. Barna er undersøkt på sykehus, melder NRK.

I slutten av mars hentet Barnevernet i Gjøvik 11 mindreårige barn fra tre norsk-somaliske familier i Gjøvik.

Foreldrene ble mistenkt for og er nå siktet for vold mot barna. En far og to mødre satt varetektsfengslet til 15. april. En av fedrene har stukket av. Han er også siktet for seksuelt overgrep mot en av de andre familienes datter.

Ingen av de voksne får se barna sine. Barna er plassert i beredskapshjem inntil videre. Alle de seks siktede i saken er i nær familie med hverandre. De forstår ikke hvorfor barnevernet tok barna deres.

– Jeg har ikke slått mine tre barn, og jeg vil ikke omskjære min datter. Det er veldig dårlig at de tok barna fra oss. De tok dem uten varsel. Vi vet ikke hvorfor de tok barna fra oss, sier en av de siktede fedrene i saken.

Han er siktet for vold mot sine tre barn som er fra to til fem år. Politiet vil si svært lite om saken, men bekrefter at det er snakk om vold mot barna.

– Det er snakk om alvorlig vold mot barn, sier leder for påtaleavdelingen ved Vestoppland politidistrikt, Linn Hilde Fosso.

I kjennelsen fra det siste fengslingsmøtet for tre av foreldrene går det fram at lagmannsretten mener det er skjellig grunn til mistanke om at det er begått en eller annen form for vold mot barna. Av kjennelsen går det også fram at barna er undersøkt på sjukehus.

Med bistand fra KRIPOS jobber sju etterforskere og to jurister i Vest-Oppland med saken.

– I saker der barn er involvert så er det alltid viktig at vi har god kvalitet på saken. Utfallet av saker der barn er involvert kan få store konsekvenser uansett utfall. Dermed må vi sikre at saken får et riktig utfall. Det gjør vi ved å styrke kvalitetsledet. Derfor setter vi de beste folkene og flere jurister på saken, sier Fosso.

Politiet mener at to av de somaliske foreldrene, en far i en familie og en mor i en annen, i tillegg til å ha brukt vold mot sine egne barn også har brukt vold mot barna i den tredje familien.