Politikk

Bistand og presse-etikk

I morgen arrangeres det seminar på Litteraturhuset i Oslo om norsk og internasjonal bistand og mediedekningen. Denne gangen er det forskerne som stiller spørsmålene, og journalistene som må svare for seg. Asle Toje er arrangør av det åpne heldagsseminaret.

Seminaret starter kl 09.30. I invitasjonen heter det: ”Seminaret vil ta for seg globale spørsmål i mediedekningen av norsk og internasjonal bistand. Tre hovedspørsmål vil bli gjort til gjenstand for debatt: Journalistenes rolleforståelse – uhildede budbringere? Bistand i Afghanistan – ’between Iraq and a hard place’, og; norsk bistandsjournalistikk – maktens venner? Tanken er å gi ny innsikt i hvordan bistand rapporteres i giverlandene; de forskjellene som i dag finnes mellom Norge og andre vestlige land i henhold til narrative og fokus, problemene som oppstår i kompliserte sakskomplekser eksemplifisert i Afghanistan.”