Eksterne skribenter

A- og B-nordmenn

Igor Vujovic omtaler seg selv som en godt integrert innvandrer med europeisk bakgrunn, norsk statsborger – og det vil han fortsette med inntil media ser han for den han er og ikke hvor han kommer fra. Vujovic har latt seg kraftig provosere av Aftenpostens artikkel om ”minoriteter” som ”utkonkurrerer andre nordmenn” hva gjelder sommerjobber.

Av Igor Vujovic – godt integrert innvandrer med europeisk bakgrunn, norsk statsborger

I Aftenposten fra søndag, 8.mai, står det med store bokstaver ”Utkonkurrerer andre nordmenn”!

Videre, med store bokstaver, står det:

– ”Minoritetene tar sommerjobbene.”

– ”Vi ser at en voksende andel av dem som søker sommerjobb har en annen etnisk bakgrunn enn norsk.”

Dette er en tekst om en tydeligvis ung og kompetent BI-student, Javed Mushtaq, som klarte å ”utkonkurrere etniske nordmenn i kampen om sommerjobbene”, som det står i teksten. Han fremstilles herved som ”nordmann av pakistansk bakgrunn”, eller med andre ord tilhører ”den andre gruppen nordmenn”, i følge tittelfeltet.

Dette er et skoleeksempel på en sånn type journalistikk i Norge jeg opplever som latent rasisme og polarisering med hensyn til etnisitet. I stedet for å fremheve det faktum at gode kandidater, i dette tilfelle, blir valgt av DnB banken, fremstiller media heller dette som ”et problem” siden sånne kandidater som Javed, utkonkurrerer ”andre nordmenn”.

Jeg er rett og slett lei av å lese dette i media og stadig med samme tone som hele tiden legger vekt på ”hvor en kommer fra” enn hva en ”egentlig er”.

Hadde det vært i USA eller et annet vestlig land, ville en vært stilt for ansvar for rasistiske uttalelser. Hva slags tekst ville vært i New York Times eller Washington Post at ”ethnic americans are outcompeted by other americans of XYZ origin”… eller lignende?

Alle er vi enten ”nordmenn” eller ”ikke nordmenn”. Det å skape polarisering innen gruppen videre til ”etniske” og ”andre” nordmenn, som står i media, bidrar ikke til annet enn å polarisere samfunnet, skape skiller og bidra til å utvikle utelukkelse og ekstremisme til slutt.

Til mediene og politikerne utdanner seg i å bruke en mindre diskriminerende tone, vil jeg selv fortsatt dessverre slite med å finne en balansert journalistikk jeg kan lese i dette landet. Jeg tviler på at jeg er alene om dette.

Til overnevnte skjer signerer jeg meg selv med en tittel media kommer til å gjenkjenne ved slike personer som meg i en del år framover… og barna mine som er født og oppvokst i Norge? Som barna til en godt integrert innvandrer, norsk statsborger.

Når de blir store, som Javed nå, håper jeg at ”A” og ”B” type nordmenn ikke lenger eksisterer.