Vold og overgrep

Vold mot kristne i Indonesia akselererer

I 2009 registrerte en menneskerettighetsorganisasjon 18 anti-kristne angrep i Indonesia. I 2010 flerdoblet antallet seg til 75 angrep. Antakelig er dette antallet kun toppen av isfjellet. Kirker brennes ned og menighetsledere og enkeltpersoner utsettes for vold og tortur. Politiet er i flere tilfeller medvirkene til overgrep, og presidenten i landet ser ut til å snu ryggen til utviklingen.

Hege Storhaug, HRS

Et av de mest dramatiske angrepene ble gjennomført i byen Temanggung 8. februar. Det hele startet med at en kristen mann stod tiltalt for blasfemi, og ble idømt fem års fengsel for å spre hat mot islam. Menneskemengden utenfor rettslokalet var ikke fornøyd med dommen. De krevde at den dømte skulle overlates til dem. Da de ikke fikk viljen sin kastet folkemengden først stein på rettsbygningen, for så å legge ut på herjingstokt i byen der en rekke kirker ble stukket in brann. Så mange som 1 500 personer skal ha deltatt i opptøyene. Det er menneskerettighetsorganisasjonen Setara Institute som registrerer anti-kristne angrep, melder Opendoors.

Noen observatører tror at de tilfellene av vold mot kristne som er registrert av Setara Institute bare utgjør toppen av et isfjell. Flere organisasjoner roper nå et varsku om den urovekkende utviklingen.

– Dersom ekstremistene kan fortsette å terrorisere de religiøse minoritetene uten å risikere straff, vil Indonesias tradisjon for trosfrihet og mangfold være truet, kommenterer Kiri Kankhwende i Christian Solidarity Worldwide (CSW).

Logan Maurer i International Christian Concern (ICC) mener den indonesiske regjeringen må stå opp og sørge for at grunnlovens bestemmelser om trosfrihet blir respektert.

– Hendelser den siste tiden viser en utvikling mot islamsk ekstremisme. Regjeringen må sørge for at lovene blir respektert slik at innbyggerne kan erfare den trosfriheten som skal være sikret gjennom grunnloven, kommenterer han.

Setara Institute mener ekstreme grupper har karet til seg større innflytelse.

– De mer ekstreme gruppene ble tidligere sett på som avvikere. Nå har de infiltrert en av de mektige muslimske organisasjonene og flere politiske partier, heter det i en rapport som ble gitt ut i desember 2010.

Instituttet peker på organisasjonen IslamicPeople´s Forum (FUI) som en av hovedaktørene bak infiltrasjonsstrategien. I 2008 skal FUI ha holdt et større møte for innflytelsesrike, muslimske ledere. Allerede før dette møtet skal ekstremistene ha jobbet for å skaffe seg påvirkningskraft i organet som utformer den islamske rettslæren (MUI) i Indonesia. Dette rådet har flere ganger kommet med påbud om at religiøs pluralisme, liberalisme og sekularisme må forbys. Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono har sagt at han «slutter seg til anbefalingene og påbudene MUI kommer med».

Et av påbudene MUI har stått bak ble tatt med i det indonesiske lovverket i 2006. Bestemmelsene stiller blant annet krav til å hvor mange medlemmer en menighet må ha for at den skal gis fulle lovmessige rettigheter. Loven er senere blitt brukt til å stenge flere kirker og nekte menigheter å bygge gudshus.

Setara Institute mener at myndighetene bryr seg lite om situasjonen for de kristne, samt at politiet har stått på overgripernes side under flere aksjoner.

– Politiet var enten ansvarlige for eller ga sin tilslutning til 56 av de 75 angrepene som er registrert i 2010. Også de lokale myndighetene var aktive deltakere i flere av aksjonene, hevder instituttet.

I rapporten etterlyses det en sterkere inngripen fra de sentrale myndighetene.

– Hittil har myndighetene bare grepet inn etter at hendelsene er kommet ut av kontroll. Det virker ikke som om president Yudhoyono våger å ta den politiske risikoen det kan innebære å møte gjerningsmennene med den nødvendige strengheten, mener instituttet.

To personer som stod bak et angrep på en pastor og et eldsterådsmedlem i Ciketing i september i fjor, ble tidligere i mars dømt til henholdsvis fem og sju måneder fengsel for ugjerningen. Pastor Luspida Simanjuntakvar en av dem som ble slått ned i angrepet. Til Compass Direct sier han at dommen viser at myndighetene ikke er villige til å håndheve loven.

– Styresmaktene er så redde for folkemengden at de ikke lenger kan sørge for rettferdighet. Det er med tungt hjerte vi mottar denne dommen, sier hun.

Det ser også ut til at muslimske fundamentalister og gått sammen med terrorister i sin kamp mot religiøse minoriteter, inkludert muslimske sekter.

I en artikkel i avisen The Jakarta Globe pekes det på at muslimske fundamentalister har funnet sammen med terrorgruppene som holder til i Indonesia i en felles kamp mot de religiøse minoritetene.

– Tidligere har det pleid å være et tydelig skille mellom jihadistene og fundamentalistene. Nå virker det som om begge gruppene har en felles agenda i kampen mot de kristne og mot det som blir regnet som avvikende muslimske sekter, kommenterer Sidney Jones i International Crisis Group.

Indonesia er verdens mest folkerike muslimske stat. 190 av landets 233 millioner innbyggere regnes som muslimer. Ifølge statistikkene har landet cirka 37 millioner kristne innbyggere.