Ufrivillige ekteskap

Sjokket?

Dette må være dagens ikke-nyhet: tvangsekteskap rammer også gutter. Det er visstnok ”liten bevissthet” rundt dette, mener forsker. Den manglende bevisstheten må i så fall eksistere i hodet på forskeren selv.

Hege Storhaug, HRS

”Tvangsekteskap rammer også gutter” , er den ”sensasjonelle” tittelen på artikkelomtale av en ny rapport om tvangsekteskap blant gutter.

Vel, i boken Hellig tvang. Unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap fra 1998, forteller flere gutter om nettopp tvangsekteskap, en bok forfattet av meg. I 2003 publiserte HRS boken Feminin integrering, der også tvangsekteskap av gutter er et tema. Det samme gjelder i boken Men størst av alt er friheten, der eksempelvis denne historien er å lese:

Og som Shahid. En røslig kar på nesten 30 år som i tre år nå har kjempet mot å hente en tvangspåført kusine til Norge. Da han skulle dra på ferie til Pakistan sommeren 2003, var vi flere venner av ham som sa spøkefullt; – kom nå ikke tilbake og fortell oss at du også er blitt tvangsgiftet med en kusine! Han lo godt. Vi lo godt. Trygge på at han vitterlig bare skulle på ferie. Han kom lutnakket og mager tilbake etter fire måneder, en utvidet ”ferie”, fordi det tok tid å knekke en mann som hadde hjertet sitt hos en annen i Norge. Men hva hadde Shahid til slutt å stille opp med da faren simulerte hjerteproblemer og måtte på sykehus, da moren vekslet mellom gråt og anklager om at farens varslede død var Shahids skyld, og da brødrene skjelte og smelte og truet med fysiske represalier hvis faren døde? Hva hadde han å stille opp med da en ”svak og syk” mor fortalte at hun ikke kunne klare å stelle hjem og familie i Norge lengre uten hjelp av en svigerdatter? Ville Shahid tvinge sin egen mor til å bosette seg i Pakistan med fremmed tjenerskap? Shahids tre siste år, lenket til en kusine i landsbyen, kan med letthet fylle to permer. Det mest burleske er antakelig hvordan han gjennom beinhardt press i to år til slutt krøp til sengs med kusinen sin – med en tilfreds og seierrik mor i naborommet.

Det ligger også i sakens natur at når ei jente tvangsgiftes er som regel det samme tilfellet for den tvangspåførte ektemannen. Men noe skal jo forskere ha å gjøre for skattepengene våre.