Islam

Likestilling krenker koranen

Muslimske menn i Bangladesh raser. De blokkerer veier, smadrer biler, og setter fyrt på bensinpumper. Raseriet er rettet mot myndighetene som vil følge fornuften, ikke koranen, en bok som blant annet formidler at en kvinne arver en brøkdel av hva en mann arver. Denne uretten vil myndighetene ta et oppgjør med. Islamistene vrir seg og tyr til vold.

Hege Storhaug, HRS

Jeg spurte nylig venner i Pakistan, som følger samme sharialover som Bangladesh hva gjelder eksempelvis arverett, hvordan de ville fordele arven etter sin far: to unge menn og to unge kvinner (søsken) skal i disse dager gjøre opp arven etter faren, og de unge kvinnene skal således etter loven arve halvparten av hva brødrene lovmessig har krav på. Svaret jeg fikk var kort og presist: vi følger loven, det må vi, men deretter fordeler vi likt oss imellom.

De følger med andre ord fornuften – ikke koranen.

Det samme ønsker Bangladesh å gjøre. Et lovforslag skal fremme menn og kvinners like stilling innen utdanning, eiendomsrett og arverett. Det synes som særlig arveretten har vakt harme blant islamister i landet. Over 50 personer er skadet i opptøyer, melder NRK

Muslimske menn demonstranter i Bangladesh protesterer mot en lovendring som gir kvinner rett til å arve like mye som menn.

Over 50 mennesker er skadet etter voldelige sammenstøt mellom politi og islamistiske demonstranter i den bangladeshiske hovedstaden Dhaka mandag. Hundrevis av demonstranter skal også være arrestert.

Demonstrantene protesterte mot et lovforslag som skal gi kvinner flere rettigheter innenfor samfunnsområder som utdanning, eiendomsrett og arbeidsliv.

Bangladesh har sekulær lovgivning, men følger sharialovene innen familieretten, på linje med de aller fleste muslimske land. Den kvinnelige statsministeren Sheikh Hasina vil ha et oppgjør med uretten ved å følge koranen innen arv.

Bangladesh’ statsminister Sheikh Hasina, har foreslått en lovendring som vil gi alle, uavhengig av kjønn, like arverettigheter.

Fazlul Huq Amini, leder for Islamic Law Implementation Committee, anklager regjeringen for å ha krenket koranen ved å innføre disse lovendringene.

Statsminister Hasina mener at loven ikke strider mot den muslimske tro og at den er for å gi kvinner flere rettigheter.

– Den kontroversielle gruppen leker bevisst med befolkningens religiøsitet for å destabilisere landet, sier Hasina ifølge nyhetsbyrået AP.

Et spørsmål som melder seg er om folk som Amini også føler seg krenket over at Bangladesh ”krenker” koranen ved ikke å ha dødsstraff for frafall fra islam, eller pisking/steining for sex utenfor ekteskap? Som det eksempelvis heter i denne boken: ”Den som dreper et menneske, uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse, skal anses som hadde han drept hele menneskeheten.” (koranen 5:35).

Jeg stoppes for øvrig ikke i å være forundret over at man holder en bok og en mann (Muhammed) hellig, som foreskriver å ta livet av medmennesker, som systematisk undertrykker halve befolkningen, og som generelt mørkelegger store deler av den muslismke verdenen.