Terrorisme og ekstremisme

Konferanse med hatpredikanter

I fjor arrangerte Islam Net i Norge sin første såkalte fredskonferanse, der en av de sentrale talerne var hatpredikanten Bilal Philips. Bilal Philips er nå invitert som hovedtaler av ungdom i Islamisk Trossamfund i Danmark. Dette vekker politiske reaksjoner og bred mediedekning. I Norge var det derimot taust da fredskonferansen med Bilal Philips gikk av stabelen. Senere denne måneden er det ny fredskonferanse i Oslo. Våkner norsk media når de ser listen over talere, som samtilige er hard core islamister?

Hege Storhaug, HRS

Førstkommende søndag skal kanadieren Bilal Philips tale i København. Philips er nektet innreise til Storbritannia fordi han oppfattes som en potensiell trussel for samfunnet. Han er nektet innreise til Australia av samme årsak, blant annet fordi han konkret ble avslørt av Channel 4 i å forsvare ekteskap for jenter i førpubertet og offentlig steining og pisking, som vi meldte tidligere i år . Her snakker han om homofili. Ingen har klart å bevise at homofili er medfødt, sier han, og hvis Allah hadde skapt oss som homofile, ville han selvsagt ikke forbudt det i sin egen bok, Koranen. Homofili er en forbrytelse som folk velger å begå. Og straffen er døden. Således er det ikke overraskende at Philips også legitimerer selvmordsangrep.

De unge i Islamisk Trossamfund mener derimot at Philips er ”en kapasitet”. Det må man kunne si seg enig i: han er en kapasitet på hard core sharia. Han må også sies å være en kapasitet i forhold til å skyve unge muslimer over på samfunnets sidelinje, der det skal jobbes mot frihetsverdier.

Men at Philips skulle være ekstrem på noen som helst måte, nei se det kjenner ikke arrangøren til. Den har vi hørt før. At det er akseptabelt å lyge er helt åpenbart, ja, kanskje endog anses det som en dyd?

Formand for Munida og talsmand for Islamisk Trossamfund, Imran Shah, siger, at han ikke er bekendt med, at Bilal Philips støtter sharialovgivning eller taler hadsk om homoseksuelle. »Vi har inviteret ham, fordi vi mener, at han er en kapacitet. Han er konverteret, og derfor har han sandsynligvis en fod både i den vestlige verden og i islam. Han har skrevet en masse bøger, og vi mente, at det kunne være spændende for de unge at høre ham tale om islamofobi. Han kan sende et signal til de unge om, at de skal omfavne det samfund, de lever i, og forsøge at være så praktiserende muslimer som muligt, fordi det ikke er i konflikt med samfundet«, siger Imran Shah. »Bare fordi han repræsenterer en vis type islam, så betyder det ikke, at det er noget, som vi skal sluge råt«, siger han.

De konservatives Naser Khader vil at Philips skal stanses ved grensen. Også andre politikere reagerer svært negativt på at Philips skal tale til de unge. Hvis det er nødvendig å endre loven for å hindre Philips i å reise til Danmark, mener Dansk Folkeparti at dette må gjøres. Justisministeren Lars Barfoed er avventende.

Selv sammenlikner Philips sin rett til å ytre seg med å tegne Muhammed. Altså er vold og drap i hans verden det samme som en tegning.

I fjor da den første fredskonferansen ble arrangert av Islam Net, var det taust i norsk media til tross for at Bilal Philips var et hovedtrekkplaster. Senere denne måneden er det ny fredskonferanse i Oslo, der kun ekstremister skal opptre. De skal forklare oss hvorfor islam er den mest misoppfattede religionen på denne kloden.

Kan vi håpe at media denne gangen finner konferansen interessant nok til å omtale, og at vi får politiske reaksjoner på hvilke samfunnsødeleggende krefter som er i sving også her på berget?