Terrorisme og ekstremisme

Islamistmøte stanset i Paris

”Kjære muslimske søstre og brødre, vær modige og besluttsomme ved å utfordre forbudet mot niqab den 9. april. Islam er kommet for å dominere verden, også Frankrike. Glem ikke at vi tilhører profeten Muhammeds ummah. Vår rettledning er sharia og ikke Frankrikes grunnlov. Så muslimske søstre, kom i hopetall og bær deres niqab den 9. april, Insha Allah”. Slik lød invitasjonen til et møte i Paris i dag som politiet stanset. Man fryktet voldelige sammenstøt to dager før ansiktstildekning forbys i Frankrike.

Av Tore-Jarl Bielenberg, HRS

(Paris); Politimesteren i Paris forbød i går et møte mot forbudet mot niqab, som trer i kraft i Frankrike på mandag. Bak arrangementet, som skulle funnet sted i dag, lørdag kl. 13.30 under mottoet ”Ummahen våkner!”, sto islamistorganisasjonen Jamat-tawheed. Politimesteren oppgir at forbudet ”ikke skyldes temaet, men faren for forstyrrelser av den offentlige orden som møtet ville skape”. Ifølge politiets overvåking var det ventet motdemonstrasjoner på stedet, og det var derfor grunn til ”å frykte voldelige sammenstøt”.

Budskapet og bildene organisatørene har brukt i sin oppfordring til møtet ”kunne oppfattes som oppfordring til diskriminering, til hat og vold,” skriver politimestere i sin forklaring. Det er også blitt kjent at en av de tidligere lederne for ”Islam for UK”, en organisasjon som er forbudt i Storbritannia, skulle tale på møtet. Jamat tawheed har lagt ut flere videoer som oppfordrer folk til å delta på møtet og som fordømmer Frankrikes niqabforbud

”Islam vil dominere Frankrike”

I en pressemeldingen Jamat tawheed sendte ut 4. april, heter det blant annet: ”Kjære muslimske søstre og brødre, vær modige og besluttsomme ved å utfordre forbudet mot niqab den 9. april. Islam er kommet for å dominere verden, også Frankrike. Glem ikke at vi tilhører profeten Muhammeds ummah. Vår rettledning er sharia og ikke Frankrikes grunnlov. Så muslimske søstre, kom i hopetall og bær deres niqab den 9. april, Insha Allah”.

I samme pressemelding står det videre: ”Det vi ser med forbudet mot niqab, er rett og slett en fortsettelse av krigen mot islam… Muslimer i Frankrike, våkne opp … hvor lenge skal dere underkaste dere dette vantro herredømmet. Sarkosy vil at våre muslimske søstre skal være helt nakne, som hans kone som prostituerer seg åpenlyst i Playboy. Niqab er symbolet på underkastelse og lydighet mot Allah. Dere er forpliktet ikke overfor menneskets lov, men overfor Allah. Hvis dere velger å stå med måpende munn, kan dere vente dere djevelen.”

”En forbrytelse å adlyde orden”

I en artikkel på hjemmesiden skriver organisasjonen, på litt ukorrekt fransk, blant annet dette: ”Vårt budskap til den franske regjeringen og til alle andre lover som er laget av mennesker, er at verdens muslimer bare underkaster seg Allah og at de tror det er en forbrytelse og apostasi å adlyde en lov som er laget av mennesker, som den franske loven. Like lite som de tror på integrasjon, mener de det er hver enkelt muslims ansvar å samhandle med samfunnet de bor i for å fordømme forråtnelsen til den som har laget loven, og demokratiet, og appellere til innføring av sharia.”

I en annen artikkel står det: ”Hvis en muslim mener at sharia ikke behøver innføres i sin helhet, er det en apostatisk handling”. (Apostasi – frafall fra islam, kan som kjent straffes med døden.) Og den ender med følgende kraftsats: ”Islam vil herske over Frankrike og erstatte den franske regjeringens grunnlov med sharia. Under islams system vil verden gjenfinne sin verdighet og bli fri for undertrykkere som Sarkosy.”

Det er vel slike uttalelser politimesteren i Paris tenker på når han sier at organisasjonens budskap kan oppfattes som ”oppfordring til diskriminering, hat og vold”.