Islam

“Ikke legitimt å drepe uskyldige “, men de skyldige?

På lørdag åpner Islam Net dørene for flere tusen deltakere på den såkalte Fredskonferansen. Islam Nets stifter, Fahad Qureshi, presiserer i dag overfor Aftenposten det ikke ”er legitimt å drepe uskyldige mennesker”. Dette må man kunne konstatere er helt i tråd med en annen stifter, nemlig islams stifter Muhammed og hans lære. Man dreper kun de skyldige, som helgens foreleser Abdul Rahim Green forfekter (bildet). Klarer media å forstå hva islam og islamister som Quershi faktisk målbærer?

Hege Storhaug, HRS

”Vi følger islam slik den ble forklart av Profeten og slik den ble forstått av dem som levde rundt ham,” sier Fahad Qureshi til Aftenposten (papirutgave s.6 og 7). Derfor er det ikke legitimt at muslimer fører jihad og dreper uskyldige mennesker, forklarer Qureshi.

Konferansen skal altså oppklare misoppfatninger vi måtte ha om islam. Aftenposten prøver å plassere skapet: i en rammesak forklares at ”Konservativ islam bygger på grunnleggende prinsipper i Koranen. Må ikke forveksles med radikal islam. Radikalisering er en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å oppnå politiske mål.”

Hvor er logikken? Her kan man forledes til å tro at konservativ islam er ikke-voldelig, og at foredragsholderen på konferansen og arrangøren således er ikke-voldelige. Men i alle fall tre av dem synes det er greit å drepe folk som forbryter seg mot islam.

Grunnleggende prinsipper i koranen tilsier vold. Radikal islam for å oppnå politiske mål, handler det kun om voldelig jihad? Når man dreper i islams navn, som homofile, er ikke det for å oppnå politiske mål? Selvsagt er det politikk. Sharia er alt annet enn apolitisk.

Når eksempelvis Quershi sier at det ikke er legitimt å drepe uskyldige, så er nettopp dette helt i tråd med profeten og koranen. Det er altså tillatt å drepe skyldige, hvilket Fredskonferansens foredragsholdere forfekter. Som det sies i koranen er det forbudt å ta et liv, og så videre fra engelsk koranoversettelse: ”unless it be for murder or for spreading mischief in the land”. I norsk koranoversettelse heter det: ”Den som dreper et menneske, uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse, skal anses som hadde han drept hele menneskeheten.” (min utheving, koranen 5:35). Det er altså nok å ”spre skade” (som homofili, som sex utenfor ekteskap, som frafall, som blasfemi med mer), og drap er legitimt. Derfor sier Qureshi at man ikke dreper uskyldige. Hvorfor fulgte ikke Aftenposten opp med spørsmålet:

Når kan man drepe skyldige?

Er det slik at journalisten ikke forstår eller hører hva Qureshi sier? Kjenner man ikke islam?

Som jeg har sagt før: terrorister er få, islamister er ikke få. Men vi skal forledes til å tro at det kun er terrorister som utgjør en trussel mot våre demokrati, og media hjelper vitende eller uvitende til å spre misoppfatningen. Bare islamister følger en pietistisk form for islam, så går alt så bra?

Det sies videre at Qureshi og co tar klar avstand til tvangsekteskap. Ja vel. Hva med å følge opp med noen spørsmål, som om det er tillat for muslimske jenter å gifte seg med ikke-muslimer? Ettersom profeten praktiserte barneekteskap – og Islam Net ”følger islam slik den ble forklart av Profeten og slik den ble forstått av dem som levde rundt ham” – aksepterer Islam Net barneekteskap? Aksepterer Islam Net flerkoneri (slik foredragsholderne gjør) og slik profeten selv levde?

For radikalisert ungdom ”hjelper det ikke at en nordmann sier det er galt (jihad, min merknad). Når budskapet kommer fra folk de respekterer vil de fleste akseptere det,” sier Qureshi. Hva Støre eller Storberget sier betyr altså ingenting. Det er ekstreme menn i kjortler man lytter til. Ganske talende i seg selv.

Vi får også oppskriften på hvorfor unge radikaliseres: Fordi ”det debatteres grunnleggende verdier (i samfunnet vårt, min merknad). Når det blir for mye kritikk av islam og muslimer føler ungdom seg som en målskive som blir skutt på fra alle kanter”, sier Qureshi.

Det er altså blant andre min skyld at ekstremister vokser frem i Norge. Jeg må tone ned mitt forsvar for likestilling, likeverd, religiøs frihet og ytringsfrihet – alle verdier som islam er i kamp med – så blir det fred på jord?

Et siste apropos Fredskonferansen i denne runden: Ayaan Hirsi Ali forklarte ganske nylig i den amerikanske presseklubben hvordan islamister forstår begrepet fred: For dem er det fred den dagen hele verden har underkastet seg islams makt.