Islam

Fred være med deg-konferansen

KORRIGERT 14.04.11: I morgen åpner Islam Net dørene i Oslo for tusenvis av unge sjeler. Fred være med deg-konferansen skal avklare alle misoppfatninger vi måtte ha om islam, som visstnok er særdeles mange. Det gjøres ved å hente inn ekstreme foredragsholdere fra utlandet, herrer som er meget vel bevandret i klassisk sharia. For det er ingenting annet enn 1 400 år gammel ørkenjuss som viser veien til paradis. Litt steining her og litt pisking der – slik skal vestens åndelige forfall reddes av islam. Hege Storhaug etterlyser politiske reaksjoner på formørkelsen som utfolder seg på Sentrum Scene denne helgen.

21.04.11: I vårt innlegg i Aftenposten 14.april begikk vi en irriterende glipp i ingressen, der det skulle hete at en av Fredskonferansens foredragsholdere har bånd til en terrorist, Al Awlaki, som president Obama har gitt CIA lisens til å drepe. I teksten videre oppklares poenget, men uansett er ingressen misvisende. Dette fikk Islam Nets leder Fahad Qureshi, til å raljere i et innlegg dagen etter at vårt innlegg stod på trykk. Han om det. At han hopper bukk over terroristbåndene og at hans foredragsholdere har et rulleblad av en annen verden hva gjelder holdninger, får han selv stå til rette for. Under her vårt opprinnelige innlegg.

Reinspikket anti-intereringsarbeid

Hege Storhaug, Human Rights Service, Aftenposten 14.april 2011

Vestens åndelige forfall kan kun reddes av islam. Derfor er det begredelig at islam er verdens mest misoppfattede religion. Dette skal den såkalte Fredskonferansen, arrangert av studentorganisasjonen Islam Net, ordne opp i denne helgen i Oslo. Redningsmannskapet som hentes inn er mektige menn, som er nektet adgang i en rekke land og der én av dem sågar jaktes av CIA, med president Obamas velsignelse til å drepe.

Her er redningsmannskapet:

Abdur Raheem Green: nektet adgang til Australia, sier at homofile skal steines til døde, fordi sharia sier så: Steining er til det beste for samfunnet.

Hamza Tzortsis: bånd til ekstremistgruppa Hizb-ut-Tahrir, og som tidligere har sagt: “We as Muslims reject the idea of freedom of speech, and even of freedom.” Tzortsis aksjonerte mot BBC som i programmet «British SchoolsIslamic Rules», avslørte at barn indoktrineres til å støtte straffemetoder som steining og amputasjoner. Da Hamza Tzortsis protesterte mot programmet, var det ikke for å benekte avsløringen. Nei, det var den sedvanlige argumentasjonen: Dere forstår ikke islam – dette blir tatt ut av konteksten.

Shaikh Hussain Yee: et av hans yndlingstema er å forklare oss andre hvorfor islam hater jøder og kristne.

Shady Alsuleiman: støtter eksempelvis steining til døden for utroskap. Alsuleimans moské i Sydney har invitert al-Qaedas Anwar Al Awlaki til å forelese for ungdom. Awlaki er den etterlyste terroristen som Obama har gitt CIA lov å drepe.

Det er altså disse personene som leder an på Fredskonferansen. Vi ikke registrert bekymrede politikere over at denne ideologiske formørkelsen vinner frem gjennom Norges største muslimske studentorganisasjon. Et begrep som integrering gir i denne sammenheng ingen mening. Det som foregår er reinspikket anti-integreringsarbeid: alle frihetsverdier skal underlegges sharia.

Tror noen at formørkelsen går over av seg selv – med tiden, eller kanskje med et trylleslag?