Ytringsfrihet

”En viktig person”

Noen er mer tunglærte enn andre, og atter andre er både tunglærte og nær sagt kriminelt naive. At en slik person tilhører Den norske kirken, er ikke unaturlig, for der trives dialogen så ualminnelig godt. Domprost Dag Olav Hauge ønsker seg således besøk av Yusuf al-Qaradawi i Norge, dette fordi ”han er en viktig person for grupper i den islamske verden, og også for noen i Norge”.

Hege Storhaug, HRS

Som mange sikkert husker var tre vise menn fra Norge på besøk i Qatar i februar 2006, sponset av Utenriksdepartementet, med oppdrag å roe ned de ilske massene i Midtøsten. Lite var mer naturlig for dem enn å tale med verdens fremste sunnimuslim, ”paven” blant islamister, Yusuf al-Qaradawi. Til Aftenposten 14.februar delte Hauge sine erfaringer etter møtet med al-Qaradawi: han ”opplevde å møte en person som var åpen, som ønsket dialog, og som ikke var noen ytterliggående så langt jeg kan se. Han var veldig tydelig på at han ønsket dialog og fred”. Hauge kunne også fortelle den gang at al-Qaradawi var fornøyd med den norske politiske håndteringen: ”al-Qaradawi ga tydelig uttrykk for at ytterligere tiltak fra norsk side ikke er nødvendig, etter at unnskyldningen nå er kommet. Han er fornøyd med den norske reaksjonen (…) Han har nå frafalt alle de krav han har hatt mot Norge.” Slik fikk verdens sjefsideolog blant islamister innpass på den norske politiske arenaen, ved blant annet hjelp av en prestehånd.

I går ble det kjent at Basim Ghozlan leker med ideen om å invitere samme al-Qaradawi til Oslo. Ghozlan, som også elsker dialog, får i dag støtte fra samme Hauge, som tydeligviss har lært litt (han tar avstand fra al-Qaradawis våte drøm om å utslette det jødiske folket), men langt fra nok. Til VG sier Hauge dette:

– Han er en viktig person for grupper i den islamske verden, og også for noen i Norge. Som et fritt land bør vi være åpne for at også han kommer hit, dersom han kommer hit på en lovlig måte og ikke bryter med de reglene vi har satt, sier Hauge til Vårt Land.Hauge mener besøket vil være en fin anledning for Qaradawi til å oppleve ytringsfrihet.- I møtet vi hadde med ham, var vi tydelige på at muslimer her i landet får utvikle sin religion ved hjelp av trykke- og ytringsfriheten vi har her i landet. Kommer han, er det viktig at han får oppleve dette. Og skulle han komme med noen av de groteske synspunktene sine på Israel og holocaust, må vi møte ham med klar tale, sier Hauge.

Hauge har altså et håp om at den 85 år gamle al-Qaradawi på besøk i Norge, forvandles til en ytringsfrihetsapostel. Som kjent er det en betydelig utfordring å lære en gammel hund å sitte.