Islam

Utviks kvinner og progressive krefter

Akademikeren Bjørn Olav Utvik fremhevet nylig Brorskapet som uskyldsrent, og pekte blant annet på at kvinner nå har fått lederverv i Brorskapet i ”enkelte distrikter”. Med dette kan umulig Utvik tolkes annerledes enn at hvis kvinner kommer i posisjon, blir det modernitet og frihet. På Brorskapets hjemmeside har nå et kvinnelig medlem foreslått kjønnssegregert offentlig transport i Egypt slik at kvinner og menn slipper å komme i ”ureligiøs” kontakt med hverandre.

Hege Storhaug, HRS

Under tittelen ”Islamister er ikke bakstreverske”, sier Bjørn Olav Utvik dette (Aftenposten 27.mars, kun papir):

Islamistene er tvert om en progressiv kraft som har helt klare paralleller til lekmannsbevegeleens viktige rolle i utviklingen av Norge. (…) Slik religiøse bevegelser er ikke noe spesielt muslimsk, i utviklingen fra et tradisjonelt til moderne samfunn. Og tendensen er at jo mer de engasjerer seg i politikk og samfunnsliv, jo mindre fundamentalistiske blir de. (…) Det siste nå er at kvinner har fått lederverv i Brorskapet i Egypt i enkelte distrikter

Som jeg skrev i går: Jeg tviler på at Hans Nielsen Hauge, lekmannsbevegelsens far, applauderer Utvik.

Ei heller tror jeg vår første kvinnesakskvinne, Camilla Collett, synes Utvik og Brorskapets holdninger er særlig forenelig med kvinner og menns like stilling, altså at holdningene ikke er særlig progressive. Collett kjempet ikke akkurat for at kvinner skulle skjermes mot menn, og visa versa.

Men det kjemper selvsagt islamister som Brorskapet for. Kontroll av kvinner står alltid særdeles høyt på islamisters agenda. Det er maktpåliggende for dem å få kontroll over kvinnene og deres kropp og seksualitet. Derfor kan man nå lese på Brorskapets egyptiske nettside at et kvinnelig medlem har iversatt en kampanje for egne kvinnebusser. Dette mener hun det nå må være mulig å få realisert ettersom den sekulære Hosni Mubarak er fjernet fra makten. Inntil drømmen går i oppfyllelse har hun blant annet disse rådene til sine medsøstre:

1. «If you are forced to sit in the rear seats, put your bag on the seat beside you until [another] girl boards. Then smile at her and clear the seat beside you for her. Obviously, she will come and sit next to you.

2. «If you cannot avoid having a man sit next to you, place some divider between you – your bag, a book, a wallet, or any other separation. The man might wonder at the divider you placed between the two of you and express amazement or ridicule, but ignore all this. Do not be embarrassed and do not try to remove the divider or justify your position. If matters reach a point where he asks you to remove it, tell him, with all due respect, ‘I am sorry, but this is the maximum [I am willing to allow].’

3. «During the ride in the vehicle, keep yourself occupied with anything that will distract you from those around you – reading the Koran or a book, asking forgiveness [from Allah], contemplating or thinking deeply, [and so on].

Rådene er mange flere – og det er kostelig eller tragisk lesning, alt ettersom man velger å se det.

Man må kunne spørre seg: når akademikere som Utvik er så positive til Brorskapet, er et slik at de samme har problemer med kvinner og menns gjensidige frihet i vesten? Er det slik at de faktisk ikke forstår hvilken livskvalitet dette gir begge kjønnene? Er det slik at de ikke forstår at det velferdssamfunnet de selv nyter godt av aldri hadde eksistert dersom kvinnene var parkert på samfunnets sidelinje – slik Brorskapet og dets likes ideologi forfekter?

Kunne Utvik og co tenke seg et liv under Brorskapet?