Islam

Sveriges nye fatwaråd

Kan en moden kvinne farge håret? Kan en mann være vakt i en svømmehall der også kvinner bader? Kan en ung mann og kvinne som er fremmede for hverandre chatte sammen på nettet? Sveriges om lag halvannen million muslimer skal nå få på hjelp med dagliglivets utfordringer.

Hege Storhaug, HRS

Reportasjen ”Fatwabrødrene” i A-magasinet i 2007 var historisk. For første gang fikk en europeisk avis tilgang til fatwaavgjørelser i møte hos Det europeiske rådet for fatwa og forskning (ERFF). Aftenposten kunne melde om ”sprenglærde” menn som bistår muslimer i Europa som visstnok ikke klarer å tenke eller handle ut fra fornuft. A-magasinet kunne blant annet fortelle at de sprenglærde gir fru Khan lov til å farge håret, så lenge fra Khan ikke gjør det for å se yngre ut. Muslimer må videre ikke ta imot vin i gave, for så å gi vinen til en kristen venn. Som A-magasinet skrev: ”De enkle, anonyme spørsmålene er som små speil. Til sammen forteller de mye om hva folk strever med i sine europeiske liv.”

Det er vel dette man kan kalle stigmatisering av muslimer?

I Sverige samler nå muslimske ”sprenglærde” seg i et liknende fatwaråd, Svenska Fatwarådet. Muslimene i Sverige skal få bistand i saker knyttet til omgang mellom kjønnene, ekteskap, skilsmisse, økonomiske utfordringer, musikk man kan/ikke kan lytte til, mat som kan/ikke kan spises og så videre.

For the more than 450,000 Muslim living in Sweden, or about 5 percent of the total population, it may not always be easy to understand how Islamic practices are best applied in Swedish society. “The most common questions we receive are related to relationship issues, marriage and divorce, economic issues, private issues of how to live as Muslims in Sweden and arbitration of conflicts,” says Saeed Azam, chairman of the Council.

Den samme Saeed Azam er for øvrig mannen som vil “danse” – altså gjøre alt som står i hans makt – for at jødene forblir i Malmö slik at de ikke flytter til Israel og dreper palestinere Fatwarådet skaper konkurranse. Sverige’s Muslimska Råd (SMR) anses som det ledende muslimske organet i Sverige, og lederen, Helena Benaouda, mor til terrormistenkte Safia Benaouda mener det Fatwarådet ikke favner bredt nok den muslimsk befolkningen i Sverige.

«We welcome all efforts to explain Islam in a European context but this group is still too little – they need to be much bigger and much broader,» Benaouda says, adding that educated female representation also is important, which the group in Malmö currently lacks.The diverse Muslim community in Sweden includes large numbers of believers who originate from countries outside the Middle East such as Bosnia and Somalia. As of yet these groups do not have representation in the Council either.Despite views from those who are sceptical about the Fatwa Council and its ability to represent Sweden’s diverse Muslim population, Azam is nevertheless optimistic about the Council’s potential to serve as an important resource for Muslims in Sweden.»We believe we have the specialist knowledge needed, since the imams in our Council have the proper religious education,» he says.»We want other Muslim minorities to be included in the Council in the future.»

Det hadde vært interessant å se svaret på om minoriteten ahmadiyyaene kan representeres i Fatwarådet.