Politikk

Islamist nekter konvertitter asyl

Mahmoud Aldebe skapte overskrifter i Sverige våren 2006 da han som leder av Sveriges muslimske förbund i et åpent brev til de politiske partiene krevde at det ble innført sharialover for svenske muslimer. Aldebe har også påstått at kirken i Sverige utnytter muslimske flyktninger ved å tvinge dem til å konvertere til kristendommen. Aldebes hustru, Ebitsam Aldebe, har offentlig støttet ektemannens mål om sharialover innført i Sverige. Den samme kvinnen sitter i migrasjonsdomstolen i Stockholm, der hun i flere saker har vært tungen på vektskålen som har ført til at konvertitter fra islam til kristendommen får avslag på asylsøknad. Som kjent mener islamister at frafall skal straffes med døden.

Hege Storhaug, HRS

Våren 2006 sendte Mahmoud dette åpne brevet til Sveriges jusstisminister der han som generalsekretær i Sveriges muslimske förbund, krevde at sharialover innføres i blant annet saker knyttet til familieretten (ekteskap, skilsmisse, barnefordeling). Kona Ebitsam Aldebe, sitter i styret til Centrepartiet i Solna. Som kandidat til Riksdagen i 2006, støttet hun offentlig ektemannens krav om innføring av sharia i Sverige. Støtten vakte oppmerksomhet i partiet, men hun fikk fortsatt tillit.

Nå er Ebitsam Aldebe i søkelyset nok en gang. De siste fire årene har hun gjennom sitt politiske verv vært med på å avgjøre minst 40 saker i Migrasjonsdomstolen. Flere av sakene har omhandlet konvertitter fra islam til kristendommen, der utfallet har gått i disfavør av asylsøkeren.

Ebtisam Aldebe var nämndeman i Stockholms förvaltningsrätt, utsedd av Centerpartiet i Solna. Där har hon under de senaste fyra åren varit med om att avgöra minst 40 ärenden vid Migrationsdomstolen.

Rådman Eva Frånlund Althin, som dömde tillsammans med Ebtisam Aldebe i ett ärende i höstas, känner inte till Mahmoud Aldebes kritik mot att asylsökande muslimer tillåts konvertera till kristendomen. Men hon understryker att det är irrelevant så länge inte nämndemannen själv ställer sig bakom åsikterna.

– Det är svårt att diskvalificera någon på grund av vad någon annan tycker, och det är ju inte så att man måste dela sin makes uppfattning. Så länge hon själv inte sagt det här är det inget bekymmer för vår del, säger hon till Världen idag.

Migrationsöverdomsto-len prövar just nu ett ärende som rör en kristen konvertit från Afghanistan, och som vädjar om att få stanna i Sverige för sin nya trostillhörighets skull.

När överklagandet avslogs i Migrationsdomstolen den 17 september 2010 fattades beslutet av rådman Eva Frånlund Althin tillsammans med nämnemannen Ebtisam Aldebe. Motiveringen var att den afghanske mannen «inte konverterat av genuin övertygelse». De två andra nämndemännen var av en annan mening, och anmälde att de hade velat döma till förmån för mannen.

Enligt Gabriel Donner, ombud för flera asylsökande som konverterat till kristendomen, var Ebtisam Aldebe tungan på vågen på samma sätt i åtminstone två av hans ärenden gällande kristna konvertiter från Afghanistan.

At Aldebes trostilhørighet kan ha påvirket hennes avgjørelser i konkrete asylssaker avvises av Migrasjonsoverdomstolen med henvisning til at man er ”religionsfrihet” i Sverige.

– Vi gick upp till Migrationsöverdomstolen och sa att omständigheterna kring domen var märkliga, och att den kunde vara färgad av nämndemannens trostillhörighet. Men den reaktion vi fick var att det råder religionsfrihet i Sverige och att man inte hade för avsikt att undersöka saken närmare.

Ebtisam Aldebe sitter med i styrelsen i Centerpartiet i Solna. När hon kandiderade till riksdagen 2006 backade hon offentligt upp sin makes förslag att införa delar av sharialagen i Sverige för att underlätta för muslimerna inom bland annat familjerätten. Uttalandena rönte stor uppmärksamhet inom Centerpartiet, som dock valde att ge henne fortsatt förtroende.

Ifølge ektemannen Mahmoud Aldebe, som ble avkledd i en dokumentar av SVT i 2009 som en renspikket islamist (ikke lenger gratis tilgjengelig på nettet), kan ikke hustruen svare på anklagene da hun skal være bortreist. Selv svarer han at kirken utnytter sårbare muslimske flyktninger ved å få dem til å konvertere. Dette er ifølge Aldebe – som altså lovmessig vil at muslimske kvinner i Sverige skal ha færre menneskerettigheter enn muslimske menn – brudd på ”menneskerettighetene”. Aldebe kan for øvrig ikke peke på en eneste konkret person som har opplevd press fra kirkelig hold om å konvertere.

– I dag finns det många avvisningshotade flyktingar som tvingats att konvertera till kristendomen för att få stanna, säger han till Världen idag. Präster brukar skriva intyg och gå med dem till Migrationsdomstolen för att bekräfta att de är kristna och därför inte kan utvisas. Det är ju positivt att de får stanna, men många kommer sedan till oss och säger att de övertalats av bli kristna.

Mahmoud Aldebe säger sig ha kontakt med flera konvertiter som ångrat att de låtit döpa sig men är rädda för att bli utsatta för trakasserier eller, i värsta fall, mista sitt uppehållstillstånd om de lämnar kyrkan. Ingen av dem har dock vågat berätta om detta öppet i media.

– Det är faktiskt att bryta mot mänskliga rättigheter att utnyttja folk i nöd för att tvinga dem att bli kristna. Jag vill inte skada kyrkan, och tycker att vi ska ha en dialog. Men det ska vara på lika villkor och inte på det här sättet, säger han.

Den 20 oktober förra året skrev Mahmoud Aldebe ett brev som bland annat gick ut till personer inom Evangeliska frikyrkan (EFK). Där anklagar han kyrkorna för att ha «en hemlig strategi för att kristna muslimer» och vädjade om att denna form av «aktiv kristen mission måste upphöra omedelbart».

Markus Sand, pastor i Rinkeby internationella församling inom EFK, är en av dem som tagit del av brevet.

– Vi skulle aldrig döpa någon som inte kommit till tro av egen vilja, säger han till Världen idag. Alla jag känner och som varit med om att följa (asylsökande) människor, har döpt dem efter en relativt lång period, där man följt personerna och deras tro noga. Vi har inget intresse av att döpa någon som inte är troende, och menar att varje människa kan välja fritt vilken tro eller övertygelse man vill ha.

Illustrasjonsbildet til saken er for øvrig det berømte bildet av Mona Sahlin med slør over håret i hyggelig passiar med den samme Mahmoud Aldebe.