Vold og overgrep

Arrangerte ekteskap fører til overgrep mot britiske jenter?

Ulykkelige arrangerte ekteskap mellom søskenbarn fører til at pakistanske menn i Storbritannia forgriper seg på ikke-muslimske jenter ned i 11-årsalderen. Slik forklarer politikeren Lord Ahmed of Rotherham hvorfor pakistanske gjenger i Storbritannia systematisk voldtar britiske jenter. Henger det på greip?

Hege Storhaug, HRS

55 prosent av pakistanere i Storbritannia gifter seg med søskenbarn. I byen Bradford, pakistanernes hovedsete på de britiske øyene, gifter tre av fire pakistanere seg med søskenbarn. Storbritannia har hatt innvandring fra Pakistan i 50 til 60 år, og disse to tallene sier vel det meste om validiteten til tesen om at ”integreringen går seg til med tiden”.

Det samme kan sies om fenomenet ”å skjemme bort” britiske jenter, det vil si jenter ned i 11-årsalderen som ikke er muslimske og som manipuleres og utsettes for overgrep av først og fremst pakistanske gjenger. Så langt jeg har registrert finnes det ikke et eneste offer som har muslimsk bakgrunn i de til sammen 17 rettssakene siden 1997, der totalt 56 menn er dømt for slike ugjerninger. 14 av sakene har gått for retten de siste tre årene, og av de til sammen 56 domfelte for barnebortføring, voldtekter og overfall, har tre britisk bakgrunn. 50 av de domfelte har muslimsk bakgrunn, de fleste er av pakistansk opprinnelse. Mennene har en snittalder på 28 år. Jentene som utsettes for overgrep er i alderen 11 til 18 år.

Politikeren Lord Ahmed of Rotherham mener han har løsningen på denne groteske kriminaliteten: stopp arrangerte ekteskap mellom søskenbarn, da dette fører til at de unge pakistanske mennene blir ulykkelige og ”oppsøker sårbare hvite britiske jenter for å tilfredsstille sine seksuelle behov”.

Tanken er altså at voksne gifte menn og barnefedre som ikke er tilfredse med sexlivet i ekteskapet får seksuell tilfredsstillelse ved å voldta barn. Jeg vil anta de fleste europeiske menn – uansett nasjonale eller religiøs bakgrunn – vil protestere høylytt på en slik kobling.

Videre er det svært interessant at overgriperne systematisk unngår å forbryte seg mot sine ”egne”. De britiskpakistanske mennene voldtar hvite britiske jenter, hinduer og sikher, men aldri muslimske jenter. De muslimske er ”untouchables”. Mønsteret henger etter all sannsynlighet sammen med æreskultur og islam. Mennene vet at hvis de rører en muslimsk/pakistansk jente, vil de kunne rammes av blodhevn av sine egne. Det er også grunn til å anta at i deres islamske verdensbilde er ikke-muslimske jenter undermennesker som dermed kan voldtas. Mennene synes å leve i en verden der muslimer er en egen ”rase” som skal beskyttes, kontra den ”andre rasen”, ikke-muslimer, som per definisjon man kan gjøre hva man vil med.

Å unnskylde voldtekt av barn med ulykkelige søskenbarnekteskap er hinsides all etikk og fornuft.

A senior Muslim politician has blamed unhappy arranged marriages to cousins for leading some Asian men to prey on vulnerable young white girls to fulfil their sexual needs.

Lord Ahmed of Rotherham, Britain’s first Muslim peer, is the first politician to make a link between first-cousin marriages and sex crimes by Asian men.

He has spoken out after a spate of high-profile court cases where groups of Asian men have been sentenced for grooming white girls as young as 12 in Derby, Blackburn and Lord Ahmed’s home town of Rotherham.

Lord Ahmed, who wants an end to cousin marriages, said: ‘They are forced into marriages and they are not happy. They are married to girls from overseas who they don’t have anything in common with, and they have children and a family.

‘But they are looking for fun in their sexual activities and seek out vulnerable girls.’

Lord Ayhmed har også en forklaring på hvorfor mennene går etter barn, og ikke etter voksne britiske kvinner.

He said Asian men resort to abusing young white girls because they do not want meaningful relationships with adult white women.

‘An adult woman – if you are having an affair – would want your time, money and for you to break up your marriage,’ the peer added.

Mennene er altså ikke på søken etter kjærlighet og forpliktende likeverdige forhold. De foretrekker vold og voldtekt – av barn. Dette er ren og skjær patologi. Og det er et nytt fenomen, som man ikke fant i foreldrene og besteforeldrenes generasjon. Et nytt apropos hva gjelder integrering ”som går seg til med tiden”.

‘This didn’t happen in my or my father’s generation. This is happening among young Pakistanis. While I respect individual choice, I think the community needs to look at marriages in the UK rather than cousin marriages or economic marriages from abroad.’

En talsperson for innenriksdepartementet advarer mot stigmatisering. Stigmatiseringen klarer vel de pakistanske voldsforbryterne selv å stå for? Spørsmålet er videre om Storbritannia våger å legge frem forskning på det som er et økende fenomen. Tåler man kalde fakta om holdninger på bordet?

A Home Office spokesman said: ‘We should not jump to form conclusions about national patterns of offending without further analysis.’


‘Not just White girls, Pak Muslim men sexually target Hindu and Sikh girls as well’