Politikk

15. mai 2011 tar vi tilbake Israel fra jødene!

I de siste ukene har det dukket opp en mengde Facebooksider som oppfordrer millioner av palestinske flyktninger om å vende hjem og ta tilbake sine hjem i Israel 15. mai 2011. Planen omtales som «The 2011 March of Return», «The Palestinian Refugees revolution», «The Advance of the Millions» og til og med «The Third Palestinian Intifada»

Noen av Facebooksidene understreker at det skal foregå fredelig og uten våpen, mens andre antyder vold og væpnet motstand. Sidene har til nå over 350.000 «liker» og medlemmer, selv om det er uklart hvor mange av disse som er palestinere eller hvor de holder til. Etter taushet først fra offisielle palestinske talspersoner, har initiativet nå fått støtte fra PLO Departmant of Expatriate Affairs, som oppfordrer palestinere som bor i utlandet om å delta i marsjen og om å publisere informasjon om den verden over.

Administratorene på Facebooksidene har lagt ut timetabeller for å koordinere aksjonen og oppfordrer til at det skal spres til palestinere og støttespillere overalt. De understreker flyktningenes moralske og legale rett til å returnere.

Datoen 15. mai er valgt fordi dette er 63 årsdagen for etableringen av staten Israel. Initiativtakerne mener at opprørene i araberlandene kombinert med interne problemer i Israel legger forholdene til rette for at intifadaen vil lykkes.

Facebooksiden «The 2011 March of Return» sier:

– Målet vårt er å organisere millioner, som på 15 mai vil realisere palestinernes rett til tilbakevending, i handling så vel som i ord. De marsjerende vil komme fra Libanon, Syria, Jordan, Egypt, Gazastripen og Vestbredden og trenge gjennom grensa og returnere til sitt land. Dette er deres rett politisk, lovmessig, moralsk og religiøst – ugjenkallelig og til evig tid. Vi vil realisere disse rettighetene gjennom masseretur av millioner av palestinere til det historiske Palestina, så hver eneste flyktning kan komme tilbake til det landet og hjemmet han ble kastet ut av.

Facebooksiden «»The Palestinian Refugees’ Revolution (The Advance of the Millions)» skriver:

– Tiden er inne til å realisere vår historiske drøm om tilbakevending til Palestina. Vi opplever nå en enestående oppvåkning som muliggjør et sånt historisk sprang. Sionistene er splittet, svake og mangler visjoner og det gir oss mulighet for et fokusert slag for å velte deres rasistiske foretak som motsier verdiene av religion og moral

Facebooksiden: «The third Palestinian Intifada» som på få uker hadde nesten 340.000 «liker» sier:

– Palestina, som vi har fosømt deg. Tilgi oss og tilgi våre sønner for dette. Du har alltid inspirert oss til å stå fast i kampen for frigjøring av deg og araberlandene og det vil du alltid være. Etter intifadaene i Tunis, Egypt og Libya er tiden inne for den palestinske intifadaen. Den første var i 1987 og den andre i 2000 men den tredje vil starte 15. mai 2011.

I tillegg til å oppforde til massemønstring på 15. mai antyder administratorene av denne Facebooksiden en forestående krig mot jødene og ber leserne forberede seg på martyrdød. De legger bla ut velkjent hadith:

The hour [of Judgment] will not come before the Muslims fight the Jews and kill them. All the trees and all the stones will say: ‘Oh Muslim, oh servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him – except for the Gharqad tree, which is the tree of the Jews.»

Og så skriver dministratorene av siden:

– That is why the Jews have been planting a lot of Gharqad trees lately!

I en annen melding fra administrator heter det:

«Paradise calls you. I ask everyone to come out on May 15. Do not say ‘I can’t.’ For once [in your life], at least, do something to help the Muslims… Martyrdom calls you.»

I påvente av 15.mai gjør Facebookaksjonistene en stor innsats for å publisere initiativet, etablere juridisk grunnlag, og koordinere den ved å fastsette tidspunkter, møteplasser og planlagte ruter på forhånd. Målet er å få spredd informasjon og hente aksjonister fra hele den arabiske og islamske verden. På infosiden til «The Palestinian Refugees’ Revolution (The Advance of the Millions)»

oppfordres europeiske muslimer til å slutte seg til initiativet:

«The Palestinian, Arab, and Muslim brothers living in Europe have a special responsibility to immediately launch a [publicity] campaign by rallying [the people], and by informing world public opinion of the great historical oppression that the Palestinian people are suffering, and of the manner of the activity planned.»

På siden «The Palestinian Refugees’ Revolution», presenteres et kommunike fra «Preparation Committee for the Revolution of the Return of the Palestinian Refugees» med detaljerte juridiske og publisitetsmessige tiltak som er gjort i forbindelse med marsjen. En komité av palestinske eksperter og jurister har blitt dannet for å etablere det rettslige grunnlaget for marsjen, såvel som en PR-komité til å spre ordet om aksjonen og en komité med hebraiskspråklige til å informere den israelske offentligheten om palestinernes rett til å vende hjem. Det er også besluttet å opprette lokale komitéer overalt der det finnes palestinske flyktinger for å koordinere aksjonen. Dessuten er en engelskspråklig Facebookside lansert for å fremme kampen i Vesten.

Administratorene av «Third Palestisian Intifada» sprer ordet om kampanjen ved å skrive: «Arabisk intifada for frigjøring av Palestina, 15. mai, 2011 » på pengesedler. Administratorer har også gjort betydelig innsats for å fremme selve siden: De oppfordret sine støttespillere til å publisere over hele Internett og overtale sine venner til å delta, for å nå en million «liker» så raskt som mulig, og erklærer at andre populære arabiske Facebook-sider hadde avtalt å hjelpe til med å publisere deres side. Administratorene truet også Facebook, og sa at hvis de nedla siden, ville «alle muslimer boikotte Facebook for alltid”. Kort tid etterpå, rapporterte de at selskapet virkelig prøvde å stenge siden. De anket til Al-Jazeera, som omtalte dette på lufta. Administratorene hevdet at en «Free Palestine» nettside, med 216 000 «liker», var blitt stengt av Facebook.

Handlingsplanen

Administratorene har foreslått detaljerte handlingsplaner som skal gjennomføres før og under 15. mai marsjen, og understreker at all aktivitet skal være ikke-voldelige. Info siden «Palestinian Refugees’ Revolution (The Advance of the Millions)» sier:

«Vi kan rekruttere millioner til å marsjere inn fra åtte fronter, for å forvirre fienden og [tvinge den til å] dele opp styrkene sine Frontene vil være: Gazastripen, Vestbredden, Inside palestinerne [dvs. israelske arabere], flyktninger i Libanon fra den libanesiske grensen, flyktninger i Syria fra den syriske grensen, flyktninger i Jordan fra den jordanske grensen, flyktninger til Europa via havet i hundrevis av skip, og internasjonale aktivister, [som] kan vise sin solidaritet fra Sinai fronten. Våre egyptiske brødre … kan støtte oss ved [å organisere] en marsj bestående av fem millioner egyptere, som vil rykke fram mot den palestinske grensen fra Sinai, under parolen om fredelig solidaritet med rettighetene til det palestinske folket … Det ville være best for marsjene å bli ledet av gamle menn og kvinner som var vitne til Nakba. De mangler ikke entusiasme for å delta i og realisere sin livsdrøm; å bli begravet i hjemlandets jord . Vi må [også] rekruttere så mange utlendinger [dvs. ikke-arabere] som mulig fra hele verden til å lede marsjene, for å skape vanskeligheter for sionistene … «

Når det gjelder måten marsjen skal bli gjennomført, sier nettsiden:

«Vi må holde denne aktiviteten fri for alle ideologiske konflikter. Vi må bare holde oppe det palestinske flagget, slik at tilstedeværelsen av [ulike] fraksjoner ikke vil bli brukt [mot oss] av sionister og Vesten. Vi må sørge for at [marsjen] foreløper fredelig, uten våpen, med slagord på alle språk [understreker] menneskelige [aspekt av kampen], for eksempel «Jeg ønsker å vende tilbake til mitt hjem», og mens du holder høyt nøklene til hjemmene som våre familier ble forvist … Vi må helt unngå slagord som «Ødelegg den sionistiske enhet» eller «Kast [sionistene] i havet , «for ikke å snu verden mot oss, og for å samle [alle rundt] målet, nemlig å vende tilbake til hjemmene som vi ble kasta ut fra, ikke noe mer. Det er et menneskelig og moralsk slagord som kan samle alle folk i verden til vår bistand. «

Administrator uttrykker et håp om at den siste utviklingen i den arabiske verden vil bidra til suksess for initiativet:

«Situasjonen i regionen kan overbevise lederne for landene rundt [Israel] om å avstå fra motstand mot millioner av framrykkende, ut fra visstheten om at [slik motstand] kan føre til at kampen snur seg mot dem selv og betyr deres undergang. Og selv om de ikke tillater dette, er det ingen kraft på jordens overflate som kan stå imot et folk som har bestemt seg, og [lederne] vil ende opp som taperne … «

«Third palestinske intifadaen» postet en detaljert handlingsplan for 13 til 15 mai 2011. Etter fredagsbønnen 13. mai, vil palestinerne og deres støttespillere samles i moskeer og torg over hele Israel, i de palestinske områdene, og over hele verden, vifte med palestinske flagg og brenne det israelske flagget. Dagen etter, vil palestinerne og deres støttespillere samles på utgangspunktene for marsjen: I Gaza-stripen og Vestbredden vil de samles i moskeer og torg i byene, i «1948 territorier» vil de møtes i de største moskeene; i landene rundt Israel, vil utgangspunktene være på ulike steder i nærheten av grensen, og i andre arabiske land, vil demonstranter samle seg rundt palestinske konsulater. I Tyrkia vil aktivister samles i hundrevis av skip, klar til å sette seil mot Israel, og i resten av verden, inkludert Europa og USA, vil demonstranter demonstrere foran de israelske ambassadene.

På søndag, 15. mai, etter bønnen, «the holy advance will start and the Intifada will be ignited… On this day, all the returning [refugees] will set forth, and the Third Palestinian Intifada will commence, with the support of all the free people in the world.»