Politikk

Politisk dialog med imamer?

Aps integreringsutvalg vil ha ”en sterkere dialog mellom politikere og trossamfunn”. Ap vil også løfte frem ”aktører som selv tar initiativ til dialog”, og det skal ”føres strengere tilsyn med politisk aktivitet knyttet til trossamfunn”. Det siste initiativet er bra, de to første er derimot ytterst tvilsomme.

Hege Storhaug, HRS

Ny lekkasje i VG om Aps integreringsutvalg: imamer og andre religiøse ledere må kunne norsk og kjenne det norske samfunnet. Det skulle bare mangle. Det interessante i lekkasjen er å lse på slutten av artikkelen. Her sies dette:

Forslaget om språkkrav til imamer understreker inntrykket av at språk og samfunnsforståelse vil være kjernen i Arbeiderpartiets nye integreringspolitikk, slik VG Nett kunne fortelle tidligere denne uken.

Partiet ønsker også en sterkere dialog mellom politikere og trossamfunn.Etter det VG Nett kjenner til, ønsker integreringsutvalget at det skal innføres jevnlige samtaler mellom religiøse ledere og ledende politikere, samtidig som det skal føres strengere tilsyn med politisk aktivitet knyttet til trossamfunn.I tillegg ønsker Ap-utvalget å fremme aktører som selv tar initiativ til dialog.

HRS har tatt til orde for at muslimske trossamfunns ideologiske base må kartlegges og at de som har bånd til islamistiske bevegelser skal behandles som politiske bevegelser. De skal ikke motta offentlig økonomisk støtte på linje med andre trossamfunn. Det kan se ut som om noen av tankene våre har seget inn i Ap, som ifølge VG altså vil ha ”strengere tilsyn med politisk aktivitet knyttet til trossamfunn”. Dette er bra, men hva blir konsekvensene realpolitisk hvis det eksempelvis avdekkes tette bånd mellom Tawfiiq islams senter i Oslo, styrt av somaliere, og terroristene i al-Shabab? Eller mellom Islamic Cultural Centre (ICC) og den islamistiske bevegelsen Jamaat-e-islami? Skal eksempelvis ICC, som har reist en moské på Grønland, prislapp 70 millioner kroner, miste støtten som trossamfunn?

Det får vi kanskje vite i neste uke når Aps utvalg ledet av Støre legger frem innstillingen sin.

At politikere skal i sterkere dialog med muslimske trossamfunn er dog mer enn betenkelig. Det finnes knapt muslimske trossamfunn som ikke er preget av sharia og fravær av frihetsverdier. Å gå i samtale med ledere for slike moskeer, er å gi dem ytterligere legitimitet og styrke overfor ikke minst vanlige muslimer som først og fremst er opptatt av å være borgere av Norge og skjøte sitt daglige liv. Det er sekulære krefter som må fremmes, som den forholdsvis nystartede organisasjonen LIM (Likestilling, inkludering og mangfold), blant annet frontet av Shakil Rehman og Sylo Taraku.

Det er ytterst uklart hva som menes med at Ap vil ”fremme aktører som selv tar initiativ til dialog”. Hvilke aktører og hva som skal dialogiseres, får vi kanskje vite i neste uke. Jeg tar det for gitt at det ikke skal forhandles om verdier som likestilling, likeverd, religiøs frihet og ytringsfrihet – og da har vel alle imamer for lengst avblåst dialogen?