Islam

Muslimer konverterer

Flere og flere muslimer vender Muhammed ryggen og strekker hånden ut til Jesus. Årlig konverterer 100 til 150 muslimer til kristendommen, mener eksperter og folk innen kirken. Tallet har vært stigende de siste årene, fremkommer det i en fersk dansk undersøkelse.

Hege Storhaug, HRS

Her skal man vokte sin tunge vel. Likevel: det er ingen grunn til å underslå at det er langt lettere å integrere kristne innvandrere i frihetsverdiene våre enn muslimer. Sånn sett er dagens nyhetssak i Politiken en gladsak.

Det anslås at rundt 1 000 muslimer har konvertert til kristendommen i perioden 1980 til 2007, men at andelen øker årlig.

Tallet er steget støt de seneste år, lyder vurderingen enstemmigt fra en stribe præster, kirkelige organisationer og eksperter.»Det er en klart stigende tendens. Jeg vil skønne, at der årligt er 100-150 muslimer, der konverterer i Danmark«, siger landets førende ekspert i konversioner, ph.d. i interkulturelle studier Mogens Mogensen.Han står bag den hidtil mest omfattende undersøgelse af konversioner fra islam til kristendommen i Danmark. Undersøgelsen konkluderede, at lidt under 1.000 muslimer fra 1980 til 2007 konverterede til kristendommen.»Men de seneste år har fænomenet været stigende. Det skyldes formentlig, at muslimer gennem uddannelse og arbejde har fået en langt bedre kontakt med kristne i Danmark og deres værdier. Vi ser en klar sammenhæng mellem integrationen og antallet af konversioner«, siger Mogens Mogensen.

I menigheten Greater Love i København bekreftes tendensen av presten Nabil Astafonos.

»De seneste to år har vi haft flere muslimer, som kommer og vil omfavnes af kristendommen, end alle de tidligere år tilsammen. De oplever religionsfriheden i Danmark, og mange kan for første gang selv vælge, hvilken trosretning de vil tilhøre«, siger han.

En iransk kvinne forklarer hvorfor hun konverterte: kristendommens budskap om kjærlighet og tilgivelse:

»Det er i kristendommen, jeg føler mig hjemme. Kærligheden og tilgivelsen i kristendommen gør mig lykkelig«, siger hun og smiler indforstået, da hun får øjenkontakt med en anden af menighedens piger, der også i dag er blevet renset for synder og indlemmet i det kristne fællesskab.»Der er flere og flere, der gør det. Egentlig er jeg selv kommet i kirken i nogle år, men det tog noget tid at samle mod til at tage springet fuldt ud og blive døbt«.

Tendensen bekreftes også av en islamforsker, Jørgen Bæk Simonsen. Hvor mange dansker og andre ikke-muslimer som konverterer årlig til islam, sies det ikke noe om.

”De muslimer, der bosætter sig i landet, bliver udfordret af en anden religiøs forståelse, og derfor stiller mange sig selv spørgsmål i forhold til blandt andet religion. Verden bliver mere globaliseret, og det vil afstedkomme, at flere forholder sig til og udfordrer det, de kommer fra«, siger han.