Vold og overgrep

Konferanse om kvinneundertrykking i islam

Den danske politikeren Jesper Langballe ble dømt for å ha skrevet at ”der er muslimske fedre, der voldtager deres døtre”, mens Lars Hedegaard, leder av Trykkefrihedsselskabet, som også ble tiltalt for liknende uttalelse, gikk fri. Som en reaksjon på dommen og den manglende viljen til å ta overgrep mot muslimske kvinner på alvor, arrangerer Trykkefrihedsselskabet en internasjonal konferanse i mai: ”Vi vil hermed gøre hvad vi kan for at modvirke at kvindeundertrykkelse i islam bliver en forbudt debat.”

Hege Storhaug, HRS

Mange ser på Danmark som et foregangsland hva gjelder å sette ømfintlige integreringsproblem på dagsordenen. Men også i ”det politisk ukorrekte” Danmark stenger tabuer for at faktiske sentrale problem settes på dagsorden, som vold og overgrep mot muslimske jenter og kvinner. Derfor blir det konferanse i vår gamle hovedstad, København, symbolsk nok på frigjøringsdagen 8.mai. Wafa Sultan, Lars Hedegaard og jeg skal holde innledningene.

Her fra invitasjonen:

Kvindeundertrykkelse i islam burde ikke være en sag for en ytringsfrihedsorganisation, men såvel rigsadvokaten som statsadvokaten for København og Bornholm har villet det anderledes.

I december 2010 fik førstnævnte således dømt MF Jesper Langballe for at have skrevet, at ”der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre”.

Trykkefrihedsselskabets reaktion på denne ytringsfriheds-indskrænkende dom er at indbyde til en international konference om kvindeundertrykkelse i islam. Vi vil hermed gøre hvad vi kan for at modvirke at kvindeundertrykkelse i islam bliver en forbudt debat.

Konferencen har deltagelse af Wafa Sultan, Hege Storhaug og Lars Hedegaard.