Terrorisme og ekstremisme

I fengsel for oppfordring til drap på jøder?

Igjen er det fokus på Hizb ut-Tahrir i Danmark for oppfordring til drap på jøder. Deneen gangen er det sønnen til den avdøde imamen Abu Laban, som er i fokus. Taimullah Abu Laban risikerer inntil fire års fengsel for både å ha oppfordret til å drepe jødene og utslette den israelske staten.

Hege Storhaug, HRS

Jeg har litt vanskeligheter med å forstå at grupper som Hizb ut-Tahrir – som prøver å pusse på imaget til stadighet – like stadig kommer med særdeles kompromitterende uttalelser i full i offentlighet. Når man er født i og lever i et vestlig samfunn som Danmark, burde man ha fått med seg at meninger som at jøder skal drepes, ikke er helt stuerene, tvert om kan slike uttalte offordringer føre til straffeforfølgelse. Det er som om unge menn som Taimullah Abu Laban lever i sine egne bobler, hevet over tyngdeloven. De må ha en ganske grenseløs selvtillit og et selvbilde av en annen verden.

Den danske riksadvokaten er i gang med å vurdere straffeforfølgelse av Taimullah Abu Laban, og hatmaterialet skal ligge åpent i dagen på Hizbs nettside, melder Kristeligt-Dagblad

Taimullah Abu Laban siger direkte i et foredrag på Hizb ut-Tahrirs hjemmeside, khilafah.dk følgende:»Det er kun muslimerne, det er hæren, det er sværdet som jøderne forstår. De forstår ikke andet. Dræb,« siger han.Også i et andet foredrag siger han:» Jeg vil, imshallah, slutte af med det glædelige budskab fra profeten .. Det glædelige budskab om at jødestaten vil blive bekæmpet af muslimerne og de vil ikke finde nogle steder at flygte hen. Selv stenene vil afsløre, hvor de gemmer sig henne.»I kommer til at bekæmpe dem og dræbe dem. Indtil selv stenene vil sige, “åh muslim, dette er en jøde, så kom og dræb ham«,« siger han.

Uttalelsene kan rammes av den danske straffeloven paragraf 136 som sier: «Den, som uden derved at have forskyldt højere straf offentlig tilskynder til forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.”I følge Trine Baumbach, adjunkt og ph.d ved Københavns Universitet, omfatter loven nettopp trusler mot en folkegruppe:

»Hvis man fremsætter en direkte trussel eller opfordring til drab mod en konkret person, så kan man blive medskyldig i drab. Det er langt værre. Denne paragraf anvendes netop, når det ikke er konkrete personer, men ukonkrete befolkninggrupper, der fremsættes trusler mod,« siger hun og understreger, at hun ikke udtaler sig konkret om Taimullah Abu Labans sag, men blot generelt.Rigsadvokaten er netop nu i gang med at undersøge om Hizb ut-Tahrir kan gøres ulovlig og dermed tvangsopløses.Den tidligere formand i Hizb ut-Tahrir, Fadi Abdullatif er dømt i 2003 for trusler ved at citere koranen på en facon, der opfordrede til vold mod jøder.