Politikk

Bløffen om statsborgerskapskrav

Aps integreringsutvalg foreslår at det skal stilles krav til statsborgerskap, en såkalt statsborgerskapsprøve der kunnskap i norsk og samfunnsliv skal testes før man kan skilte med norsk statsborgerskap. Samtidig vil Jonas Gahr Støre og co doble timetallet for innvandrere med plikt til norskkurs fra 300 til 600 timer norskundervisning. Media har også fremhevet disse forslagene som nye og en innstramning. Dette er ikke riktig. Regjeringen vedtok dette tiltaket allerede i 2009, og tiltaket skal iverksettes i år.

Hege Storhaug, HRS

Medias presentasjon av statsborgerskapstesten – og at Aps integreringsutvalg selv la frem forslaget i går som en ny integreringspolitikk – må kunne kalles spesiell, all den tid tiltaket allerede er vedtatt og trer i kraft i år. Som daværende statssekretær, Libe Rieber-Mohn, kommenterte til NRK i mai 2009:

I dagens lov om statsborgerskap er det ikke noe krav om å beherske norsk. Dette vil regjeringen forandre på, og nå vil de rødgrønne innføre en statsborgerprøve.

– Det vil være en test som sier noe om du har grunnleggende kunnskaper i norsk og om Norge. Vi vil innføre en statsborgerprøve, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Og som FrPs Per-Willy Amundsen repliserte i denne sammenhengen

Dette er første gang på fire år det er grunn til lå skryte av regjeringen, og da skal jeg virkelig gjøre det. Dette er et gammelt Frp-forslag vi har fremmet flere ganger, og alle de andre partiene har gått imot det, sier en fornøyd Per Willy Amundsen.

Eksempelvis VG (og en rekke andre medier) har gått på limpinnen og presentert forslaget som nytt

At media ikke klarer å følge med på alt som vedtas og når tiltak skal iversettes, er forståelig. Men at Støre ikke visste at dette tiltaket allerede eksisterte da integreringsutvalget ble opprettet, tror vi ikke på. Kanskje Støre bevisst har lagt dette ”nye” kravet inn i utvalgets konklusjoner for å kunne referere til ”sin bragd” når tiltaket iversettes ”allerede” i år: se hvilken handlingskraft vi har?

Vi stusser også over at journalister som omtalte regjeringens vedtak i 2009, ikke selv påpeker at Støre bløffer når han ”fremmer nytt tiltak”. Det samme gjelder FrPs Pr-Willy Amundsen, som også har kortidshukommelse?

Dette eksemplet illustrerer uansett langt på vei hele innstillingen til Aps integreringsutvalg: mange fine ord, men lite realpolitikk.