Ufrivillige ekteskap

Bekreftelsen: Den gode og oppofrende niesen

Athar Ali (Rødt) og leder av Norsk Innvandrerforum, har i et par tiår jobbet hardt for segregering, særlig av den pakistanske befolkningen i Norge. Derfor går han nok en gang ut mot lovregulering som kan begrense ukultur blant sine egne. Denne gangen bekrefter han imidlertid sine motspilleres argumenter klarere enn noensinne. Han sier rett ut at en inngiftet nieses rolle er å ta vare på de eldre. Ja, dette er helt riktig, og det er en makaber praksis.

Hege Storhaug, HRS

Vi smilte godt da vi leste Athar Alis forsvar for søskenbarnekteskap i dag. Tydeligere kan knapt den kjønnsfascistiske kollektivistiske tradisjonen med søskenbarnekteskap formidles:

Norsk Innvandrerforum Athar Ali går hardt ut mot det foreslåtte forbudet mot søskenbarnekteskap. Han mener en inngiftet niese kan ta bedre vare på gamle familiemedlemmer enn andre som ikke kjenner familien like godt.

Ja, nettopp dette poenget har vi påpekt i det vide og brede – med en litt annen synsvinkel, nemlig at nederst på rangstigen i storfamilien er svigerdøtre, som plikter å stelle ektemannens foreldre – uten knapt en takk, og uten lønn, annet enn kanskje i himmelen.

Vi får takke Ali for klar tale. At han mener forbud mot søskenbarnekteskap er ”et overgrep” skulle vi derimot gjerne hatt utdypet.

Ali sier videre:

Det er trygt å gifte seg med søskenbarn, fordi man kjenner dem bedre enn andre «fremmede». Det er dessuten en viktig alliansebygging for familien og en vanlig skikk i muslimske land.

Det er mye som er en vanlig skikk i deler av den muslimske verden, som kjønnslemlestelse, æresdrap (særlig i Pakistan), tvangsekteskap – endog av barn – flerkoneri, og disse kollektivistiske ekteskapene som bryter med FNs menneskerettighetserklæring om å inngå ekteskap etter den fulle frie vilje. Vold mot kvinner i ekteskap er også en utbredt skikk (estimert til rundt 90 prosent av ekteskapene i Pakistan). Og ja, alliansebygging er også en sentral del av bildet: ved inngifte forblir verdier i slekta og slektas makt øker proporsjonalt med antall familiemedlemmer.

Camilla Stoltenberg er også på banen – igjen – med tynn argumentasjon mot et forbud. Hun sammenlikner en individuell, frivillig handling med kollektivisme i full kollisjon med mennskerettighetene og som dertil i majoriteten av tilfellene er kriminelt: tvangsekteskap. Stoltenberg sier at vi forbyr ikke kvinner å drikke alkohol under svangerskapet. Ergo skal man heller ikke forby søskenbarnekteskap av medisinske grunner. Stoltenberg konkluderer at et forbud er ”stigmatiserende”.

Assisterende direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet, som tidligere har advart innvandrere mot å få barn med nære slektninger, tror ikke et forbud er riktig framgangsmåte og påpeker at alkohol under svangerskap ikke er forbudt, selv om det kan gi barnet skader.

– Et forbud kan virke stigmatiserende for dem som allerede er gift med et søskenbarn. Det kan også bety at folk i møte med helsevesenet vil la være å fortelle at de er slektninger, og det er uhensiktsmessig for å vurdere medisinsk risiko, sier hun.

Dagsavisen refererer til undersøkelse i Norge i 2009, og at det er nedgang i andelen inngifte i andregenerasjon norskpakistanere. Der kom det frem at samlet inngifteandel i andregenerasjon er 46,5 prosent, og at 35 prosent var relatert til søskenbarn. Det Dagsavisen ikke forteller er at hele 15 prosent ikke responderte, og dermed kan inngifteandel være høyere.