Integrering og integreringspolitikk

Ap åpner dørene for FrP

VG mener å kjenne til deler av innholdet i sluttdokumentet til Aps integreringsutvalg, som skal legges frem onsdag. Ap har tydeligvis identifisert sentrale problem, som ansiktstildekning, hijab i skolen, ekteskap mellom søskenbarn og dårlig norskkunnskap. Men det blir med identifisering av problemene, antakelig presentert av en ordrik Jonas Gahr Støre om noen dager. Man legger norsk tradisjon til side, nemlig å bruke lovverk som brekkstang for å løse alvorlige nasjonale utfordringer. Vi skal heller ”snakke om det”. VG klarer en dog å presentere Aps krav om norskkunnskap for å bli statsborger som strengt. Det sier vel det meste om hvorfor ikke Ap våger å bruke fornuft. Partiet orker ikke eller våger ikke å stå i stormen media kommer til å skape hvis fornuften settes i førersetet. Har Ap likevel ikke lært av Maria Amelie-saken – nemlig at fornuften er i førersetet hos folket?

Hege Storhaug, HRS

Det tok om lag syv år for Ap til å slå fast at ansiktstildekning er kvinnediskriminerende, hvis vi skal tro VGs oppslag i dag basert på lekkasjer fra integreringsutvalget til Ap, ledet av Jonas Gahr Støre. Syv år altså. Men å forby ansiktstildekning, det vil kanskje ta syv nye år i tenkeboksen?

VG melder at det har vært strid innad i utvalget knyttet til ”religiøse klesplagg”, som avisen skriver. Ja, det er en kjent sak at talsperson for integrering, Lise Christoffersen, har vært lynende klar på forbudslinja hva gjelder ansiktstildekning. En kvinne i burka er ”ikke integrerbar”, som Christoffersen har påpekt. Mens Støre har pratet rundt grøten. Da ble det åpenbart med prat. Det samme gjelder hijab i barneskolen. Ifølge VG skal lærere som mistenker at et barn er tvunget til å bruke hijab, gå i dialog med foreldrene. Hjelpe og trøste, og stakkars allerede overbelastede lærere. Dette kan kun benevnes med et ord: ansvarsfraskrivelse. Og hva med det enkelte barnet? Her legges det opp til at barnet skal tyste på foreldrene.

Som HRS foreslo for mange år siden, bør fireåringer språktestes. Det vil visstnok Ap også nå. Men vil de følge opp med sanksjoner overfor foreldre som ikke lar barna lære norsk? Nei, det klarer ikke vi å lese ut av VGs artikkel. VG skriver at et barn med dårlig norskkunnskap skal ”pålegges språkstøtte”. Dette betyr vel at barnet skal inn i barnehage – betalt av det offentlige. Lærdommen til foreldrene blir således denne: sørg for at barna ikke lærer norsk, og du får gratis barnehage. Selvsagt burde foreldrene vært pålagt å betale barnehageplass/språkundervisning selv hvis barnet som er født i Norge ikke kan norsk som andre fireåringer.

I hvor mange år har vi snakket om problemene rundt søskenbarnekteskap? Rundt 15 år. De med god hukommelse husker garantert at Ap-statsråd Karita Bekkemellem foreslo forbud i 2002, og i 2005 Nå skal visstnok Støre og kompaniet hans ”foreslå at gjeninnføring av forbudet utredes videre”. Vel, ikke vet jeg hvilke fakta de er usikre på, all den tid det i dag foreligger mer enn nok dokumentasjon både på tvang blant ikke-vestlige og medfødte misdannelser hos barna, og tidlig død. Det eneste vi ikke vet er hva denne ukulturen koster det norske helsevesenet, og hva det koster staten for øvrig i tap av arbeidsdyktige never. Dessuten er jeg i mot forbud. De ytterst få norske (eller andre) som faktisk forelsker seg i et søskenbarn skal selvsagt kunne gifte seg. Å innvandre til Norge derimot gjennom ekteskap med søskenbarn, se det er en helt annen skål som skal reguleres i utlendingsloven.

For å bli norsk statsborger, må du kunne norsk, mener integreringsutvalget. What a bomb. VG fremstiller dette en dog som tøff politikk. Ja, vi som har god hukommelse husker at Carl I Hagen ble definert som rasist da han rundt 1990 sa at innvandrere bør lære seg norsk. Nå skal vi tydeligvis debattere om krav om bestått norsktest for å bli norsk statsborger er diskriminerende, ekstremt, rasistisk eller noe i den leia. Er det for øvrig noen av rights lesere som kan forestille seg å bli statsborger i et annet land, uten å kunne språket i dette landet?

Vi har ytterst få skarpe penner i media som lever opp til opplysningstidens ånd. Derfor får antakelig Ap lite kritikk for å prøve å ta ballen (fra FrP?), uten å spille med ballen. Støre og co prøver å tviholde på ballen, men folket er lei, tror jeg. Folket vil se handlekraft, den samme handlekraften basert på fornuft som i Maria Amelie-saken. At media vil raljere i en periode, at talspersoner for innvandrere vil gjøre det samme, bør ikke være et hinder for fornuftens handlinger. Men det er det tydeligvis, og dermed er snart nøkkelen til regjeringskontorene overlevert til FrP og Høyre. Trist for enkeltskjebnene, trist for nasjonen, som må vente i enda flere år på en ny politikk.