Ytringsfrihet

Anker rasismesaken mot Lars Hedegaard

Statsadvokaten i Danmark anker frifinnelsen av Lars Hedegaard for rasisme. Hedegaard ble frifunnet i første instans 31.januar, men får statsadvokaten det som han vil, skal Hedegaard dømmes til bøter i lagmannsretten for uttalelser under en julefrokost om muslimer: ”de voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far.”

Hege Storhaug, HRS

Lars Hedegaard ble frifunnet i første rettsinstans fordi et intervjuopptak av han i sitt eget hjem ble publisert uten hans vitende og dermed muligheter for korrigeringer. Dommeren mente dog uttalelsene hans var rasistiske. Stasadvokaten har således overtatt stafettpinnen for å få Hedegaard dømt, melder Berlinske tidende

Statsadvokaten har anket frifindelsen af Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard, der er tiltalt for racistiske udtalelser om muslimers voldtægt af børn.

Det oplyser politiassessor Jakob Buch-Jepsen i Københavns Politi.

Lars Hedegaard blev 31. januar frifundet ved Retten på Frederiksberg, men står det til statsadvokaten, skal han idømmes en bødestraf ved ankesagen i Østre Landsret.

Tiltalen bygger på brudstykker fra et interview til internetbloggen snaphanen.dk, som Lars Hedegaard gav i december 2009 under en julefrokost.

Han sagde om muslimer, at «de voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far.»

Selv mente Hedegaard at utfallet i første rettsinstans var en seier for ytringsfriheten, mens vi var mer avmålte, da dommeren nettopp mente uttalelsen skulle rammes av rasismepaeragrafen.