Politikk

SV-politiker tar bladet fra munnen

”Bra SIAN. Stå på! En verdikamp er i gang og nordmenn må våkne opp dersom den skal vinnes!” Dette skrev en SV-politiker på nettsiden til Rogaland Avis etter at ”Stopp islamiseringen av Norge” demonstrerte i Stavangers gater. Morten Schau, som leder Nordstrand SV, mener partiet ”svikter på deler av integreringspolitikken”, ikke minst knyttet til undertrykkelse av muslimske jenter og kvinner. Schau er med andre ord en ”skap-HRS-er”. Hvordan vil SVs Akhtar Chaudhry reagere på utspillet, Chaudhry som eksempelvis mener at ”et samfunn basert på islam er som et norsk sosialdemokrati”?

Hege Storhaug, HRS

Noe skjer. HRS har hevdet fra vi startet opp at innvandring og integrering er et så avgjørende felt for fremtiden at partiene på Stortinget burde legge partipolitisk strid til side og følge den kritiske fornuften for å løse utfordringene. Dette har så langt vært totalt umulig. Jeg har nevnt det før, men det kan ikke gjentas for ofte. En sentral Ap-politiker sa følgende til meg i 1998: ”hvis FrP går på talerstolen i Stortinget med forslagene dine (knyttet til boken Hellig tvang samme år), kommer alle vi andre automatisk til å gå imot”.
En politiker med integritet heter altså Morten Schau og er SV-er. I Klassekampen i dag (ikke på nettet) tar han et verdioppgjør med sine partifeller. Han sier eksempelvis dette:

Jeg kjenner til flere muslimske kvinner som ikke får gå utenfor døren av sine fedre eller som tvinges til å gå tildekket. Små barn skal ikke bære hijab, og niqab bør forbys. Den tiltakende kjønnssegregeringen som flere islamister forfekter, er også kritikkverdig. Vi kan ikke snu ryggen til dette.”

Schau er videre imot muslimske skoler, og at religiøse symboler tillates på offentlig ansatte. Han mener også at ytringsfriheten er under press.

Ifølge Scahu er det krefter i SV som vil ha forbud mot hijab på barn i skolen og barnehagen, og på offentlige ansatte:

Dette sier jeg fordi det er krefter i SV som prøver, men at de er i mindretall når det skal stemmes.

Som antakelig den store majoriteten i Norge, trodde også Schau at det flerkulturelle samfunnet ville skape mindre problem enn det som er realiteten i dag.

Jeg er bekymret for framtiden dersom vi ikke skaper klare regler i tide. Vi burde for eksempel ikke vente med et burkaforbud til det er mange som bruker det.

Der tok Scahu med andre ord en ”Økland/Storhaug”: nemlig å ha føre var-prinsippet i front, noe jeg påpekte i kronikken i Aftenposten, der jeg også henviser til avisens egen Ingunn Økland sin klargjørende og fornuftige kommentar

Schau etterlyser konkret handling, ikke bare ”dialog”.

Dialog er vel og bra, men noen ganger må det handling til. Vi må ikke være redde for å stille krav til de som skal integreres i det frie, åpne demokratiske samfunnet vi har. Det er en verdikamp på gang i samfunnet, den debatten må vi ta.

Som HRS ønsker Schau at alle muslimer skal bli fullverdige deltakere i samfunnet vårt og dermed samtidig bekjempe islamiseringen av Norge.

Det er politisk islam jeg vil til livs, vi må sette grenser for islamiseringen av det offentlige rommet.

Jeg tror dette vil koste Schau betydelig motbør innad i SV. Det visste han nok selv da han grep ordet. Leder av Oslo SV, Per Østvold, går således i strupen på Scahu, og varsler oppgjør på kammerset – i tråd med tradisjonen i Østvolds tidligere parti, AKP-ml.

Det har tidligere vært debatt i SV om enkelte forhold knyttet til islam, som for eksempel bruk av hijab. Uenigheter lever vi godt med. Men et medlemskap i SIAN er noe helt annet. Jeg skulle ønske at Morten Schau tok avstand fra organisasjonen. Jeg vil ta en prat med han om dette, og høre hans begrunnelse, før vi eventuelt går videre med saken.”

Et stalltips er at Østvold kontakter ”eksperten” på feltet, Akhtar Chaudhry, som hjertens gjerne nok vil medvirke til å lukke munnen på Scahu og hans like. For slik jeg tolker Chaudhry, vil han ha mer islam inn i samfunnet. Tolkningen er ikke tatt ut av luften, men knytter seg til hva han har stått for i alle årene som politiker: han vil ikke ha en eneste begrensning overfor islam. Og han har alltid kjempet frenetisk for å tåkelegge sentrale problem, som i debatt med meg senest for to dager siden: ingen bekymring overhodet for den åpenbare islamiseringen som skjedde i full offentlighet i fjor, som demonstrasjonen på Universitetsplassen 12.februar, som Islam Nets fremmarsj, som forsøket på å reise en gigantmoské i Tromsø med saudisk sponsing. Med mer.

Chaudhry har eksempelvis også parallellført det perfekte samfunnet med et samfunn basert på islam (ja, du leste riktig). Som enhver leninist, marxist eller maoist legges det til følgende: det perfekte samfunnet har vi foreløpig ikke sett.

Til Utrop sa nemlig Chaudhry følgende i 2006, under tittelen ”Islam er sosialdemokrati”:

Et samfunn basert på islam er som et norsk sosialdemokrati, hevder SV-politiker Akhtar Chaudhry.

(…)

Den profilerte Oslo-politikeren Akhtar Chaudhry mener det ikke finnes noe land som styres på grunnlag av islam. Et synspunkt han er overbevist om at verdens muslimer deler. – Det er opplest og vedtatt blant muslimer at islam ikke er innført noe sted i verden. Heller ikke i Saudi-Arabia, selv om styresmaktene der hevder det. Ingen andre land har samme system som Saudi-Arabia, og ingen vil ha det.

– Hva med Iran?

– Iran bygger på tolkningene til en bestemt imam. Saudi-Arabia baserer seg på en helt annen. Sharia er en samling av tradisjoner og tolkninger hvor muslimene er veldig uenige. Det er kun en forpliktende ting for muslimer, og det er Koranen, svarer Chaudhry.

– Hvorfor styres ingen land etter islam?

– Noen vil mene at islam ikke er realiserbar, andre vil si at muslimene ikke har tatt islam på alvor. Vet de lyver Akhtar Chaudhry mener disse forklaringene er det beste forsvar mot dem som terroriserer den norske offentlighet ved å hevde at sharia kommer til å bli innført i Norge.

– Disse menneskene lyver, og de vet det selv. Den sosialdemokratiske modellen med likhet, trygghet og deltakelse ligger tett opp til islam.”

Likhet og islam? Kvinner og menn? Muslimer og ikke-muslimer? Hvilke deler av Koranen er forpliktende?

Mon tro hvem som ikke snakket sant.

Morten Schau fortjener bred støtte. Han har nok støtten hos flertallet i Norge, men hans karriere i SV kan dessverre være over.

Da skal det understrekes at verken jeg eller andre i HRS har satt oss inn i SIANs program. At islamiseringen må stanses er det dog ingen problem med å være enig i, hvis man mener alvor med frihet og et åpent demokrati.