Politikk

Optofobisk og islamofobisk rapport

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen presenterte i går rapporten ”Det kan skje igjen” om antisemittisme og rasisme i skolen. Et kapittel er viet ”islamofobi”, det vil si en annen forståelse av termen enn min som er ”frykten for å kritisere islam”. Nettopp denne frykten, kombinert med optofobi, angsten for å åpne øynene, preger rapporten. Det verste er kanskje dog at en rapport som ble iversatt på bakgrunn av den økende jødeforfølgelsen i Norge, som muslimer i all hovedsak står bak, toner ned forfølgelsen ved å vri fokus over på en påstått ”offergruppe” som altså er de fremste jødeforfølgerne i Norge og Europa.

Hege Storhaug, HRS

Det går i ball for politikere og akademikere når muslimers forfølgelse av jøder skal settes på dagsordenen. For det var dette som var hensikten med rapporten ”Det kan skje igjen” : jødiske barn trakasseres i norsk skole, og det er i all hovedsak muslimske medelever som står bak psykiske og fysiske overgrep. Som Harald Stanghelle påpekte i 2004, har myndighetene i Europa betydelige problemer med å forholde seg til at en minoritet (muslimer) forgriper seg på en annen minoritet (jøder). Da skal rapporter helst puttes i skuffen, slik EUs overvåkingssenter for rasisme og fremmedhat (EUMC) prøvde i 2003, da en forskningsrapport viste at den økende jødeforfølgelsen i Europa stort sett kunne knyttes til muslimer. Denne samme optofobiske holdningen ligger til grunn for den ferske rapporten bestilt av Kunnskapsdepartementet: det er for ubehagelig at jødiske barn kan fortelle at de utsettes for overgrep fra muslimsk hold. Derfor vier forfatterne av rapporten et helt kapittel til ”Islamofobi” – liksom for å få en form for balanse i regnskapet. Islamofobi og jødeforfølgelse er altså to sider av samme sak. Kapitlet åpner slik:

”Islamofobi brukes i denne rapporten som smalebetegnelse for fordommer mot og diskriminering av muslimer. Som tilfellet med antisemittisme, kan islamofobi være basert både på forestillinger og islam som religion og på forestillinger om muslimer som kulturell og etnisk gruppe.”

Så gås det ”rett på sak”: den typiske europeiske selvpiskingen og regelrett historieforfalskning.

”Europas konfliktfylte forhold til islam og den muslimske verden strekker seg tilbake til middelalderen og kampen om territorier mellom muslimske og kristne herskere. Fra den iberiske halvøya ble erobret på begynnelsen av 700-tallet, har muslimske regimer med jevne mellomrom fremstått som Europas ytre fiender. Korstogene var preget av anti-islamsk propaganda, og på 1500-1600-tallet var tyrkiske muslimer en ytre fiende som reduserte konfliktnivået mellom protestanter og katolikker i Europa.”

Eksempelvis: tyrkiske muslimer en ytre fiende! De kom seg da helt til Wiens porter, eller? Og Europas konfliktfylte forhold – vel, i 711 kom hordene seg over Gibraltarstredet etter å ha lagt det kristne Nord-Afrika under seg.

At nordmenn (for det er vel oss det siktes til?), skulle ha forestillinger om muslimer som en ”etnisk gruppe”, må kunne karakteriseres som å underkjenne folks evne til å observere og tenke. Vi vet da godt at det er et vell av etniske grupper som tilkjennegir seg som muslimer, inkludert nordmenn.

Tusener av jøder forlater kontinentet årlig, mens hundretusener muslimer strømmer til kontinentet. Ja, «Det kan skje igjen»…

Av ingenting bygde Gud verden… Av helsemessige årsaker, stopper jeg her. Kapitlet er for øvrig på tre sider og der kildebruken gjennomgående gjenspeiler multikulturelle kretser.

Les den gode kommentaren til Christian Skaug hos document.no