Eksterne skribenter

Nei til religiøse og politiske symboler i statsmakten

Nils Thomas Svendsen, Jurist MNA , skriver for tiden på en større utlegning om regulering av hijab i det offentlige rom. Som en følge av Stortingets høring i morgen vedrørende et forslag fra representanter fra FrP, som foreslår et forbud mot religiøse og politiske symboler i domstolene, har Svendsen funnet å ferdigstille en forkortet utgave som kun omhandler domstolene. Ifølge Svendsen har statene plikt til å respektere nøytralitet ved utøvelsen av statens myndighet, der han argumenterer for at religiøse eller politiske symboler i domstolene vil være et relativt klart brudd på denne plikten.