Ytringsfrihet

Mulla setter kurdiske kvinners liv i fare

Kvinners situasjon i kurdiske områder i Irak har blitt betydelig forverret etter Saddam Husseins fall. Aktivister på kvinners vegne risikerer livet. En mulla har nå skrevet en bok som er distribuert i tusentalls eksemplarer i de kurdiske områdene, der navngitte feminister anklages for å arbeide mot islam, og for å spre ”perverse ideer som fører til oppløsning av familien, drap på kvinner, prostitusjon, uoverstemmelser i familiene, selvskading og selvmord”.

Tore-Jarl Bielenberg, for HRS

(Paris): Den franske poeten Nicole Barriere samler i disse dager underskrifter på en petisjon til de øverste myndighetspersonene i irakisk Kurdistan i forbindelse med en bok som egger til hat mot navngitte kvinner som kjemper mot brudd på kvinners rettigheter i Kurdistan. Boken. ”Den skjulte sannhet”, er skrevet av mulla Farman Kharabayi og ble utgitt i 15 000 eksemplarer i Kurdistan i desember 2010.

”Boken angriper en gruppe kvinnelige forfattere og samfunnsengasjerte som kjemper for kvinners rettigheter og likhet mellom kjønnene i det kurdiske samfunnet,” heter det i appellen. Boken behandler disse kvinnene som ”kilden til alle samfunnets problemer”. Den utpeker en rekke kurdiske kvinner og anklager dem for å være ”anti-islam” , ”mot de religiøse lederne/mullaene” og for å spre ”perverse ideer som fører til oppløsning i familien, drap på kvinner, prostitusjon, uoverenstemmelser i familiene, selvskading og selvmord,” står det i appellen.

Den mest kjente av kvinnene er Nazand Begikhani, som blant annet er medlem av den franske PEN-klubben. Hun anklages for å ha spredd ”anti-islamske” ideer i sine skrifter.

Begikhani (f. 1964) er både dikter og forsker og aktiv forkjemper for kvinners menneskerettigheter. Hun har levd i eksil siden 1987, da hun fikk flyktningestatus i Danmark og har siden bodd i Frankrike, og nå i England. Hun var med på å stifte Kurdiske kvinners aksjon mot æresdrap og er nå president for Kurdish Women’s Rights Watch. Det kan være interessant for norske lesere at hun også har vært i Norge og blant annet deltok i september 2009 på en kurdisk-norsk litterær aften i regi av Bergen Offentlige Bibliotek sammen med tre norske forfattere og Bergens to iransk-kurdiske fribyforfattere. Hennes siste verk er en internasjonal rapport om ”æresrelaterte forbrytelser”, laget sammen med kolleger ved universitetet i Bristol. Den britiske ministeren for Midt-Østen-saker, Alistair Burt, har betegnet den som et ”veikart for å bekjempe æresforbrytelser”.

Mulla Farman Kharabayi går spesielt til angrep på en artikkel hun skrev i 2008 der hun fordømmer flerkoneriet og et intervju fra desember samme år der hun sier at alle de tre monoteistiske religionene (jødedommen, kristendommen og islam) har et felles patriarkalsk grunnlag og deltar i undertrykkelsen av kvinnene.

Blant de andre 14 kvinnene som angripes av mullaen er Taman Shakir, som har gått til felts mot de islamistiske partiene og i et intervju med Shafaq nylig (10.01.2011) sa: ”Vi velger demokrati og ønsker ikke at presteskapet skal blande seg inn i statens og det sivile samfunnets anliggender”.

Videre finner vi Khanim Latif Rahim, som er programsjef for den uavhengige kvinneorganisasjonen Asuda, som gir beskyttelse til kvinner fra Kurdistan og er bygd opp dels med norske bistandsmidler. Hun har bl,a. tilbudt sin hjelp til norske myndigheter dersom de er usikre på fakta i konkrete asylsaker for kvinner derfra. En annen kvinne mullaen angriper er journalisten Hawjeen Hama Rashid, som har en egen spalte i et tidsskrift drevet av kvinnegruppen Shawushka og ofte deltar i TV-debatter, der hun blant annet har gått til felts mot at kvinner skal måtte bære jihab, hun har ved flere anledninger forsvart fengslede kvinner og skrevet mye om ”æresdrap”.

”Boken egger til hat mot alle disse kvinnene og setter deres liv i fare,” sier petisjonen. ”Vi er bekymret fordi angrepene mot disse kvinnene er en del av et samordnet angrep mot de kurdistanske kvinnenes rettigheter som nylig er satt i gang av lokale islamistiske ekstremister som feiltolker termen ”likhet mellom kjønnnene” og fordømmer bruken av den som som ”vestlig import” som forderver forholdet mellom menn og kvinner.

Petisjonen krever av Kurdistans regionale regjering at den beskytter livet til de kvinnene som er anklaget i boken, og spesielt til dem som fortsatt bor i Kurdistan. Videre at den må komme med erklæringer mot dem som egger til hat og stille de kriminelle ansvarlige for retten, og at den må sette i verk effektive tiltak for å sikre ytringsfrihet for dem som arbeider for kvinners rettigheter. Og endelig retter den en appell til internasjonale myndigheter om å garantere alles rettigheter og beskytte de som forsvarer menneskerettighetene.

Initiativtakeren til petisjonen, Nicole Barrière, er en fransk dikter og sosiolog, hun har skrevet fem diktsamlinger, en av dem er dedisert til afghanske kvinner. I 2003 reiste hun til Kabul for å delta på en konferanse om kvinners rettigheter. Hun var også initiativtaker til en appell til verdens diktere om å bidra til samlingen ”1000 dikt for fred og demokrati i Afghanistan”. Nicole Barriére deltar aktivt i den franske PEN-klubben.

Petisjonen kan lastes ned her, og den har både fransk og engelsk tekst.