Terrorisme og ekstremisme

Mest ekstremisme i Sverige

05.01.11. Det landet som har kjørt appeasmentlinja helt i front, som har vendt ryggen til alle advarsler om for høy og rask innvandring, som har omfavnet ideologien mulitkultur, parallelt med at landets historie, landets egenart, i et par tiår har blitt hardnakket fornektet, er det samme landet i Skandinavia som åpenbart er rammet hardest av en voldelig islamisme. Noe å lære av for våre politikere?

Hege Storhaug, HRS

Stockholmsbomberen før jul. Dernest tre svensker arrestert for terrorplaner i Danmark. Før dette datteren til lederen av Sveriges Muslimska Förbund, den finske konvertitten Helena Benaouda, sine ”spesielle” (antakelig terrorrelaterte) reiser til Nord-Pakistan og Somalia sammen med en av de som nylig er arrestert i Danmark. Han skal være svigersønnen til Benoaouda (jeg har dog observert at han omtales vel så ofte som forloveden, uten at dette rokker ved det lite flatterende bildet). Med mer. Det ser ut til at Sveriges påtatte uskyld sprekker opp – til og med i den svenske offentligheten.

Benaouda har fra første hendelse forsvart datterens påståtte ”renhet”, og klarte endog å få svenske myndigheter til å hjelpe paret tilbake til Sverige – uten videre konsekvenser for deres aktiviteter. Etter siste hendelse forskanset Benaouda seg hjemme, og ingen journalister fikk fatt i henne på telefon heller. Så sender hun ut en pressemelding på nyåret – uten å nevne datteren eller hennes kjære som er fengslet i Danmark.

3.januar sendte Benaouda ut denne pressemeldingen:

”Min indstilling er og har altid været, at kriminalitet og ekstremisme samt anvendelsen af vold og udemokratiske midler er uacceptabelt. Jeg tror på et åbent samfund, hvor individet har rettigheder og pligter, et samfund hvor alle uanset køn, etnicitet, religion, seksualitet og alder har samme værdi, og hvor alle tager aktivt del i samfundet. Voldskriminalitet og terrorisme er et angreb på et sådant samfund og på alt det, jeg tror på – inklusive min religiøse tro – islam. Jeg må som alle andre tage truslen om ekstremisme – selv islamisk ekstremisme – alvorligt, for at beskytte det, jeg tror på. Politiets efterforskning må afgøre, hvem der er skyldige i hvad, og de skyldige vil få deres straf. Min datter og hendes barn er i tryghed og har det godt her hos mig – og det er det vigtigste for mig”.

Vakkert. Troverdig? Ikke blant flere og flere lederskribenter i Sverige. Benaouda har alltid benektet enhver form for kjennskap til ekstremisme. Da kan jeg jo minne henne om pressemeldingen som utgikk fra Sveriges Muslimska Råd i 2006, som er en liste over særkrav, blant annet sharialover for muslimer. Dette er altså krefter myndighetene i årevis har holdt inne i varmen – øverste organ for Sveriges anslagsvis over 400 000 muslimer.

Det er å håpe at naive norske politikere våkner og innser hvilken linje som bør følges i innvandrings- og integreringspolitikken. Situasjonen burde være så åpenbar for enhver nå, et man ikke burde trenge å bli minnet om maktpolitikkens far, Machiavelli, sine ord fra boken Fyrsten om når problemer bør søkes løst…

Sappho.dk har gått gjennom den islamistiske utviklingen i Sverige: ”Det svenske glansbillede krakelerer”