Innvandring

”Kynisk” bedrageri med multiple identiteter

En somalisk mor til seks barn fikk asyl i Storbritannia grunnet hennes rystende historie om gjengvoldtekter i Somalia. Hun kunne også fortelle at alle brødrene ble skutt foran hennes øyne. Alt var bare løgn, og hennes identitet var dertil oppspinn. Det handlet kun om én ting: sugerør dypt inn i statskassa. Da hun eksempelvis skulle ha blitt voldtatt fødte hun barn i Sverige som svensk statsborger. Kvinnen, som antakelig er kenyaner, levde et luksusliv pendlende mellom Stockholm og London. Tross avsløringen og domfellelse skal hun ikke deporteres.

Hege Storhaug, HRS

Vi har sagt det før, og det bør gjentas nå: særlig somaliere bør ”skrives inn i manntallet”, altså re-registreres. Dette fordi det er liten tvil om at svært mange av dem har opparbeidet seg multiple identiteter, både nasjonalt og internasjonalt. Hva dette koster de europeiske velferdsstatene er det i et helseperspektiv kanskje godt det ikke foreligger undersøkelser om.

Historien fra Storbritannia er talende for svindelen både hva gjelder trygder og asylinstituttet. Amina Muse er dømt til fire og et halvt års fengsel for trygdesvindel. Blant annet har hun svindlet den svenske velferdsstaten for en halv million, og etter åtte års opphold i Sverige søkte hun asyl i Storbritannia, der hun under falsk identitet snyltet staten for rundt 2,5 millioner kroner.

Tidslinje:

1995: Ankommer Sverige med tre barn på et pass med hennes falske navn Ayan Abdulle. Har to barn til, et i Sverige og et i Danmark.

2003: Tar et nytt falsk navn, Amina Muse, og søker asyl i Storbritannia. Søknaden avvises.

2004: Avslaget omgjøres og dette er opptakten til krav om til sammen rundt 2,5 millioner kroner velferdsgoder i perioden 2004 til 2010.

2009: Kvinnen innvilges også britisk statsborgerskap.

Britiske myndigheter mener at hun til sammen har svindlet skattebetalerne for rundt fire millioner kroner, blant annet brukt på luksusferier til Afrika.

Kvinnen kan ifølge dommen ikke deporteres da hun er britisk statsborger. Dette har skapt politiske reaksjoner.

The court was told she cannot be deported because she is a British citizen. Last night there were demands that the Home Office, which is reviewing her status, remove her from this country.

Tory MP Philip Davies said: ‘This kind of scam brings the whole asylum system into complete disrepute.

‘It’s no wonder there is no confidence in the authorities to properly control our borders and stop our hospitality being abused.

‘The fact that this woman’s future status in this country is in any doubt whatsoever is unbelievable.

There can’t be one person in this country who doesn’t want her kicked out of the country and never allowed back.’

Den domfelte benekter alt, altså klassisk æresmentalitet: løgn og benektelse til siste åndedrag.

Også Migrationwatch sin leder Sir Andrew Green, mener det er avgjørende at kvinnen mister statsborgerskapet.

‘It is absolutely essential in a case like this that her citizenship be revoked and she should be removed.

‘All scams of this kind are deeply offensive to the public and undermine support for genuine refugees. It seems to have been a deeply cynical scam from the start.’

Det bør være liten tvil om hva som er en straff som fungerer forebyggende er, nettopp å begynne å frata folk som dette ervervet statsborgerskap.

Les hele artikkelen hos Daily Mail