Politikk

Kari Vogts vridde verdensbilde

Hizb ut-Tahrir har vært gjenstand for oppmerksomhet den siste tiden. Dermed hankes Kari Vogt inn til Dagsnytt 18 for analyser og opplysning. Vi får vite at unge muslimer i Europa ”ikke har fått adgang til skoler i nevneverdig grad”. Vi får vite at det særlig er pæredansker som utgjør Hizb ut-Tahrir i Danmark, likeledes at muslimer ikke har fått ”anledning til å etablere seg eller skaffe seg et utkomme”. Vogt ble ikke arrestert av programleder.

Hege Storhaug, HRS

Nå har jeg lyttet meg gjennom innslaget i Dagsnytt 18 gjentatte ganger, og, nei, jeg misforstår ikke: Kari Vogt desinformerer grovt og hennes offerholdning til muslimer skinner tydelig gjennom. Hun slår fast at det var ”mosekeene” som først avviste Hizb ut-Tahrir (HuT) i Europa. Hvilke moskeer? Nei, det skal vi ikke få vite. Hun slår videre fast at HuT kun har klart å ”rekruttere tre steder”, det vil si i Sentral-Asia, Storbritannia og Danmark. I all verden, HuT er etablert i rundt 40 land i verden!

Så til Danmark, som i følge Vogt opplevde en ”konverteringsbølge” (rundt 100, kvinner og menn), på 90-tallet, pæredansker som ble med i HuT. Hun sier det ikke rett ut, med det ligger åpent på linjene at Vogt vil ha oss til å tro at dansker er hovedbasen til HuT. Jeg har sjekket ut påstanden med sentrale dansker, som selv blant annet var til stede i demonstrasjonen mot HuT på fredag i København. En av dem er Karen Jespersen, leder av integrasjonsutvalget i Folktinget. Hun svarer slik på e-post på spørsmål om Vogt har rett:

Der findes ingen offentlig tilgængelig oversigt over Hizt-ut-Tahrirs medlemmer. Men der er taget en del fotografier fra en del af deres møder gennem de seneste fem år – og måske længere tilbage. På disse billeder er der efter udseendet at dømme helt klart en massiv overvægt af mennesker med indvandrerbaggrund. Der er nogle danske konvertitter. Det var der også til mødet fredag. Og der er ingen tvivl om at antallet af konvertitter er stigende i de fleste europæiske lande. Det bliver utvivlsomt et problem, vi kommer til at forholde os til, da de ofte hører til blandt de mest radikale.

Da er den ballen lagt død.

Det blir langt verre: hvem er den europeiske muslimen, ville programleder Tomm Kristiansen vite. Vogt svarer: ”Der de har hatt anledning til å etablere seg eller skaffe seg et utkomme i Europa, er de i ferd med å bli vanlige europeiske borgere.” Hatt anledning til å skaffe seg et utkomme? Har ikke muslimer som andre borgere de samme muligheter og rettigheter som alle andre? Hva prøver hun å insinuere? Dette er grovt.

Det blir enda verre. Vogt fortsetter om hvem som er dagens europeiske muslimer: ”Så har du et mellomsjikt og en stor gruppe ungdom som ikke finner seg til rette. De har ingen, eller de har ikke fått adgang til skoler i nevneverdig grad.» I all verden – hva menes? For hun sikter vel ikke til hva HRS har satt på dagsordenen igjen, og igjen, og igjen: nemlig barn som sendes tilbake til opprinnelseslandet for ”kulturell” oppdragelse der?

Denne grove stigmatiseringen og nedrakkingen av Europa – denne regelrette løgnen – slipper Vogt altså unna med? Selvsagt – hun er jo på ”den riktige siden”, blant dem som kan slenge om seg med påstander som endog enkelt kan motdokumenteres.

På tide å tre inn i pensjonistenes rekker?

(PS: innslaget avbytes mot slutten. Har etterspurt om NRK kan rette feilen)