Terrorisme og ekstremisme

Hizb-ut Tahrir også i Norge – gjennom asyl

I mange år har det vært spekulert i hvorvidt Hizb-ut Tahrir (HuT) har sympatisører og er operative i Norge. Det har ligget åpent i dagen at denne ekstreme gruppen også vil slå røtter på norsk jord. Tiden måtte bare bli moden Talsperson for gruppen i Skandinavia sier selv at de har medlemmer i Norge nå. Ikke underlig, all den tid Norge gir medlemmer av denne religionsfascistiske bevegelsen asyl! Sånn apropos Maria Emilie-saken.

Hege Storhaug, HRS

I møte med en dansk statsråd før julen 2010, fortalte vedkommende hvordan glattsleikede og velkledde (dress) unge menn står utenfor danske skolegårder og verver medlemmer. Det er et varemerke til HuT, som mange biter på: de unge mennene har et mildt vestlig uttrykk og er dyktige retorikere.

Retorikken og uttrykket har eksempelvis høyskolelektor i Oslo, Nazneen Khan-Østrem falt for, noe som er sentralt å nevne i disse tider, ettersom islamister har fått godt fotfeste nettopp på Høyskolen i Oslo.

I boken Min hellige krig (2005), tok Khan-Østrem opp sin fasinasjon for HuT, som er et verdensomspennende religionsfascistisk nettverk, som arbeider for en islamsk verden styrt av sharia, et nettverk som går som hånd i hanske med nazimens ideologi, og som nettopp grunnet oppfordring til vold og hat mot ikke-muslimer er forbudt både i Sverige, Tyskland og Pakistan. Khan-Østrem henviste til en dansk dokumentar om dette nettverket, vist på NRK.

”Den fremstilte bevegelsen negativt, som terrorister og fanatikere. Dette bildet stod imidlertid i sterk kontrast til lederen som ble intervjuet: En ung, pen arabisk mann som var skremmende intelligent og velartikulert, og som kunne ha sjarmert hvem det skulle være. Jeg lot meg fascinere av organisasjonen.”

I og for seg overrasket ikke dette utsagnet, all den tid liknende er sagt av Khan-Østrem i Ny Tid:

”… de evner å samle tusener av unge menn og kvinner på Wembley stadion i London, og er blitt populære blant muslimsk innvandrerungdom i Danmark. Hva er det som trekker alle disse unge til en slik organisasjon? Det er en stor intellektuell utfordring for meg å svare på det spørsmålet. Man kan se det som et forsøk på å finne en identitet som er fri fra den vestlige dominansen og åket fra kolonitiden, som en prosess man innen postkoloniale studier kaller ’decolonialization of the mind’. Sett fra et slikt perspektiv får det valget disse ungdommene tar – et valg jeg beundrer dypt – et slags kulturradikalt, eller i alle fall kulturkritisk, skjær. Det viser at hva som er kulturradikalt for en med minoritetsbakgrunn ikke nødvendigvis er det samme som for en med norsk bakgrunn” (14.august 2004).

Nå kommer det frem at Politiets sikkerhetstjeneste følger HuTs aktiviteter i Norge. Politiets Sikkerhetstjeneste følger med på gruppen Hizb-ut Tahrirs aktiviteter i Norge. HuT har en skandinavisk talsperson som VG har vært i kontakt med. HuT har blant annet programerklært at frafall fra islam skal straffes med døden.

Den radikale islamistgruppen vekker nå oppsikt med sin bruk av danske og norske soldatkister som reklame for et åpent møte om krigen i Afghanistan.Gruppen har en felles medierepresentant for hele Skandinavia og har etter det VG Nett erfarer begynt å etablere seg i Norge.Målet for gruppen er et verdensomspennende kalifat, altså en islamsk stat, styrt etter strenge sharia-lover.I gruppens forslag til grunnlov slås det klart fast at alle konvertitter fra islam skal henrettes.Bare menn skal kunne inneha maktposisjoner i et samfunn og folk som ikke er muslimer skal nektes stemmerett. Islamsk statTalsmannen for partiet i Skandinavia, Chadi Freigeh, forklarer i en e-post til VG Nett om hvordan Hizb-ut Tahrir rekrutterer medlemmer.- Noen muslimer tilslutter seg partiets rekker for å arbeide, sammen med partiet, for å gjenreise en islamsk verden gjennom etableringen av en islamsk stat som implementer et islamsk system, sier Freigeh.Han understreker at partiet ikke bruker vold, kun intellektuelle, kulturelle og politiske virkemidler.

Freigeh bekrefter at HuT har medlemmer i Norge, men vil ikke si hvor mange. Min tolkning av ”hemmeligholdet” er at det ikke er særlig mange medlemmer – foreløpig. Likevel: de skal være representert i rundt 40 land i verden, og målet er å etablere kalifatet med ikke-voldelige midler. Når makten eventuelt vinnes, se da kommer sverdet frem mot dem som ikke underkaster seg.

– Målet er en endring hvor de eksisterende diktaturstater og inkompetente politiske systemer erstattes av det islamske systemet, kalifatet, som avspeiler den muslimske befolkningens vilje og harmonerer med deres overbevisninger og verdier, skriver talsmannen i en e-post til VG Nett.– Din tittel er medierepresentant for Hizb ut-Tahrir i Skandinavia. Hva er deres ambisjoner her?– Vi jobber aktivt for å styrke muslimenes islamske identitet, presentere islams livssyn og systemer som et ideologisk alternativ til kapitalismen. Dette systemets udugelighet blir stadig mer synlig for folk etter finanskrisen og krigen i henholdsvis Irak og Afghanistan, svarer han.

Etterretningstjenester i Europa frykter at HuT er et springbrett til vold og terror. Men som jeg skrev i kronikken i Aftenposten i forrige uke, er det ikke terror som er Europas utfordring. Utfordringen er en islamistisk vekkelse som vil underlegge samfunnet vårt koranen og sharia. Altså en ideologisk massebevegelse.

Én av årsakene til at gruppen er interessant for vestlige etterretningstjenester er blant annet at den har fungerte som inngangsportal til enda mer ekstreme bevegelser som bruker vold og terror som virkemiddel i Storbritannia.Flere medlemmer og sympatisører av det internasjonale islamistpartiet har ifølge Utlendingsnemda også fått asyl i Norge de siste årene.Ble nedlagtVG Nett vet at gruppen tidligere hadde en avdeling i Norge, men at den ble nedlagt rundt årtusenskiftet. Nå er de her i igjen.

Kari Vogt definerer gruppens medlemmer som ”storkjeftede”. Hvor har egentlig hun vært i alle år, hun som burde advart og forklart for lengst hvilke krefter vi vil komme til å stå overfor? Vogt ser ikke ut til å levere varene nå heller.

– At de plutselig skulle dukke opp her igjen er vel ikke veldig overraskende. De har vel også forbindelser til Sverige og særlig Danmark, der de har vært mest aktive, sier Vogt.– Er det problematisk at gruppen nå etablerer seg på nytt i Norge?– De har ikke et rulleblad lik for eksempel al-Qaida og bruker ikke terror eller selvmordsbomber som virkemiddel. Men de er storkjeftede og sier ting som får hårene til å reise seg på hodet til de fleste.– Men gruppens politiske mål minner om målsettingene til al-Qaida og andre radikale islamister?– Ja, de har en politisk agenda som går ut på å overta makten og innføre en verdensomspennende islamsk stat. Men fordi målene er så urealistiske og overdrevne er jeg skeptisk til hvor farlige de er.– Kan slike grupper fungere som en inngangsport til voldelige, radikale islamistmiljøer?– Ja, det er en annen side av saken. Slike grupper kan fungere som en rekrutteringsbase for islamistgrupper som er mer handlingsrettede.

Vi synes VG burde få ut tall fra Utlendingsnemda og Utlendingsdirektoratet: hvor mange HuT-medlemmer har fått opphold i Norge? Fra hvilke land kommer de? Menn, kvinner? Økende eller synkende antall?