Terrorisme og ekstremisme

Hellig krig mot våre verdier

Fri oss fra påstanden om at terrorismen ikke har noe å gjøre med islam. Selvsagt skal vi være oppmerksomme på at islam har flere ansikt. Men islam er ikke bare en religiøs tro, islam er også politikk. Selv den mest overfladiske lesningen av koranen viser at den opprinnelige islam vil ha makt, skriver Ralf Pittelkow, politisk kommentator i Jyllands-Posten og tidligere rådgiver for sosialdemokratenes statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Det er hellig krig mod vores værdier

Af Ralf Pittelkow

Fri os for påstanden om, at terrorismen intet har med islam at gøre.

Islamiske terrorplaner mod vestlige lande er nærmest blevet hverdagskost. Det uhyggeligt overhængende angreb på Jyllands-Posten i København føjer sig til en stribe andre anslag alene i Danmark inden for de seneste fem år.

Foreløbig er katastrofen blevet undgået i kraft af dygtigt efterretningsarbejde. Men en dag går det vel galt.

Alligevel glider terroren efterhånden bare ind i nyhedsstrømmen på linje med sneen på Bornholm og statsministerens nytårstale.

Islam har et ansvar

Jo, jo, det er fuldkommen rigtigt, at vi skal fortsætte vores liv uden at lade os skræmme, for ellers vinder terroristerne. Men det er jo ikke forbudt at tænke over, hvad det er, der rammer os.

Hvordan går det til, at et højt civiliseret og ekstremt fredeligt samfund nu risikerer massakrer på sagesløse mennesker i et bladhus?

I politisk korrekte kredse er man ivrig efter at slå fast, at den slags intet har med islam at gøre. Javel, ja. Når katolske præster forgriber sig på små drenge, har den katolske kirke et stort problem. Når muslimer vil slagte folk i islams navn, har det intet med islam at gøre.

Det er ikke uforklarligt

De politisk korrekte vil helst se terroren som tilfældig og uforklarlig vold. Hvis de overhovedet skal give en forklaring, bliver det, at det er vores egen skyld. Vi behandler ikke muslimer godt nok, og derfor bliver nogle af dem desværre så desperate, at de vil pløje folk ned med et maskingevær.

Det er syge søforklaringer. Skal man forstå den islamiske terrorismes fremmarch, må man se på, hvad der er sket i den muslimske verden.

Islam er ikke bare en religiøs tro. Islam har fra starten også været politisk. Selv den mest overfladiske læsning af Koranen viser, at den oprindelige islam vil have magt.

Terrorister drevet af Koranen

I praksis har det dog varieret meget, hvor stor politisk indflydelse islam har haft i muslimske lande. Men fra 1970’erne fik islamistiske bevægelser voksende opbakning med paroler om at styrke islams magt – ikke bare indadtil, men også over for Vesten.

Terroristerne fører denne tendens ud i det helt ekstreme. De overtager bogstaveligt Koranens krigeriske formaninger om, at muslimer ”skal kæmpe for Guds sag, dræbe og selv blive dræbt”.

Men terrorismen kan ikke forstås uden at se på den bredere islamistiske vækkelse, som har givet den åndelig inspiration. Båret af tanken om, at islam nu må vise sin magt.

Vi skal indordne os

Terrortruslen mod Danmark drejer sig først og fremmest om Muhammed-tegningerne. Men disse tegninger ville aldrig være blevet det store hit blandt terrorister, hvis der ikke havde været mange muslimske ledere, som havde sat dem i centrum for et magtopgør mellem islam og Vesten.

Målet for disse muslimske ledere er, at vi ikke-muslimer skal indordne os under de islamiske regler for ytringsfrihed. Vi må for eksempel ikke tegne Muhammed. Terroristerne går så hele vejen og vil dræbe dem, der gør det.

Terrorismen skal bekæmpes med alle midler. Den ikke-voldelige islamismes ambitioner om magt skal bekæmpes med et mere aktivt forsvar for vores frihedsværdier. Derimod skal vi naturligvis respektere, at muslimer dyrker islam som en personlig tro.

Vi skal have blik for, at islam er forskellige ting. Men fri os for påstanden om, at terrorismen intet har med islam at gøre. Den er hellig krig mod vores værdier.