Vold og overgrep

Full seier til HRS

Da er det klart: både foreldrene og svigerforeldrene er også tiltalt for medvirkning til voldtekt av barnebruden i den historiske rettssaken som åpnet i Oslo i dag. Dette anser vi som full seier til HRS og arbeidet vårt tilbake til 2002, da vi utarbeidet rapport om seksualforbrytelse knyttet til fullbyrdet tvangsekteskap.

Hege Storhaug, HRS

Det er Aftenposten som rapporterer fra rettssalen om at tiltalen mot foreldrene og svigerforeldrene til jenta som ble tvangsgiftet i 2006 også inkluderer medvirkning til seksualforbrytelse. HRS satte temaet på dagsordenen i 2002 gjennom en rapport til justisdepartementet under Dørum. Da Norges første rettssak om tvangsekteskap kom opp i Borgarting lagmannsrett i 2005 ble det i straffeutmålingen ikke lagt vekt på at ekteskapet ikke var fullbyrdet HRS hadde da oversendt påtalemakten material knyttet til at et fullbyrdet tvangsekteskap bør medføre skjerpet straff. Dommen i saken ble ett år og ni måneder (far) og ett år og fem måneder (bror). Høyesterett skjerpet straffeutmålingen til to år og seks måneder og to år.

Poenget med fullbyrdet tvangsekteskap ble også tatt opp i Norges andre tvangsekteskapssak, også det i Drammen. Heller ikke i denne saken var ekteskapet fullbyrdet. Faren ble imidlertid dømt til fire års fengsel for tvangsekteskap og bortføring.

Dette betyr at hvis det blir fellende dom i barnebrudsaken som går for domstolen i Oslo nå, kan vi forvente en historisk dom som er strengere enn i den siste Drammen-saken, og der også kvinner, mor og svigermor, idømmes strenge straffer.

Et oppsiktsvekkende moment fremkom under jentas forklaring i dag, som burde få alarmklokkene til å gå hos myndighetene: det var først under et opphold i Irak at jenta fikk mot til å be om hjelp. Kusiner der sa til jenta at i Norge har hun ”fulle muligheter” til å klare seg hvis hun går til politiet og ber om hjelp. Etter alle disse årene med informasjonsarbeid for å forebygge tvangsekteskap og hjelpe ofre ut av ekteskap, skulle man forvente at jenta kjente til sine rettigheter.

Jeg snakket med kusiner i Irak. De begynte å påvirke meg. «Du har fulle muligheter til å klare deg i Norge, til å få hjelp. Dra til politiet med en gang, de vil hjelpe deg», sa de.

Da de kom tilbake, tok jenta kontakt med rådgiveren på skolen. Da var det tre år siden ekteskapet ble inngått.

Barnevernet og politiet ble koblet inn, og fetteren, onkelen, tanten, faren og moren ble pågrepet og siktet.