Islam

For eller imot al Qaida?

20.01.11: Den danske gruppen Muslimer i Dialog er moderate, hevder de. De predikantene som Muslimer i Dialog blant annet inviterer til Danmark fra et av verdens verste terrorreder, Yemen, er derimot alt annet enn moderate. Som i Norge er visa den samme i Danmark: muslimske grupper prøver å fremstå som moderate, men hvis man tar seg tid til å gå etter dem i sømmene, er bildet er helt annet. Mønsteret er rett og slett kompromitterende.

Artikkelen er først publisert hos sappho.dk, og gjengitt her med sappho.dk og Helle Merete Brix’ tillatelse

For eller mot al Qaida Af Helle Merete Brix

Yemen. Det fattigste af verdens arabiske lande. Med en voldsom befolkningseksplosion og problemer med terrorisme i baghaven. Det sidste er et så alvorligt problem, at den amerikanske udenrigsminister Hilary Clinton den 11. januar 2011, som den første amerikanske udenrigsminister i 20 år, landede i Yemen.

USA vil have Yemen og præsident til at gøre mere for at slå ned på al Qaedas baser i landet til gengæld for USA´s hjælp til det fattige land. Sidste år truede en større gruppe af Yemens gejstlige USA med hellig krig, fordi formanden for det amerikanske senats forsvarsudvalg, Carl Levin, havde opfordret Washington til at slå til mod al-Qaeda-mål i Yemen.

De gejstlige og landets stammefolk har traditionelt stor indflydelse på Yemens regering. Men før 2004 lukkede regeringen faktisk en række religiøse skoler, som man vurderede gav grobund for radikal islam. De smed også tusindvis af udenlandske studerende, som de anså for at være ekstremister, ud.

Dar al-Mustafas danske forbindelse En af de skoler, der gik fri og ofte omtales som moderat, er Dar al-Mustafa i byen Tarim i Hadramawt-dalen i det sydlige Yemen. Det er den del af Yemen, hvor bin Laden familien oprindeligt stammer fra.Dar al-Mustafa åbnede i 1997. Skolen har plads til 600 studerende og trækker hvert år unge muslimer til fra hele verden, herunder Indonesien, USA, Australien og Skandinavien.

I næsten otte hundrede år har der været religiøse undervisningssteder i Hadramawt. I dag kommer de studerende for at studere i en kortere eller længere periode. Nogle af eleverne kommer fra Danmark, ligesom prædikanter, der har tilbragt nogle gange mange år på skolen, i stigende grad prædiker for unge muslimer i Vesten, også i Danmark.

I Danmark er forbindelsen den danske organisation Muslimer i Dialog (MID). Organisationen indgår også i paraplyorganisationen Muslimernes Fællesråd, hvor MID er repræsenteret med to personer i bestyrelsen.

Muslimer i Dialog

Men hvem og hvad er MID? Organisationen blev stiftet i efteråret 2003. MID arrangerer kurser, foredrag, dialogmøder med mere. Af organisationens hjemmeside fremgår det blandt andet, at “MID ser det som en væsentlig del af sin opgave at arbejde for, at Islam i Danmark forstås ind i en dansk kontekst, uden at der gives køb på islamiske værdier.

Af samme grund er arbejdssproget i foreningen dansk, ligesom foreningens profil i øvrigt er dansk.” En af Danmarks mest profilerede muslimer, cand.polit. Zubair Butt Hussain, var frem til stiftelsen af Muslimernes Fællesråd i efteråret 2006 talsmand for MID. Butt Hussain er i dag talsmand for Muslimernes Fællesråd.

Butt Hussain mod Karen JespersenI oktober 2010 blev politikeren Karen Jespersen (V) dømt for injurier mod Butt Hussain. Jespersen blev dømt for uretmæssigt at have beskyldt Butt Hussain for at gå ind for stening. Jespersen har betegnet dommen som “meget mærkelig”, da hun efter eget udsagn aldrig har sagt at Hussain går ind for stening men blot har “konstateret, at han ikke vil tage afstand til stening. Andet har jeg ikke sagt og det er med velberåd hu.” Jespersen har anket dommen.

Til gengæld måtte Hussain acceptere, at Jespersen har lov at betegne Hussain som “ekstremist”. Her fik han ikke medhold hos dommeren.

MID og Safia AoudeMIDs bestyrelse talte også på et tidspunkt juristen Safia Aoude, der i 2007 røg ud i et stormvejr i medierne og blev indstillet til eksklusion af Københavns Konservative Vælgerforening fra De Konservative Folkeparti, blandt andet fordi hun på et fotomanipuleret billede udstyrede Sapphos chefredaktør Lars Hedegaard og undertegnede med nazisymboler.

Aoude trak sig fra partiet maj samme år. Aoude har fungeret som juridisk rådgiver for Muslimernes Fællesråd og afgav på organisationens vegne høringssvar i 2009 i forbindelse med forslaget vedrørende kvindelige dommeres fremtræden i forbindelse med retsmøder.

Altså, et forslag, der i praksis ville forbyde kvindelige dommeres ret til at bære hovedtørklæde, et forbud som Aoude og foreningen er imod.

Tildækkede kvinder og kønsadskillelseI Danmark har MID regelmæssigt haft besøg af undervisere fra Dar al-Mustafa og prædikanter, der har studeret i Yemen og/eller på Dar al-Mustafa i en årrække. Senest havde MID den 15. januar i år besøg af den skotske konvertit Abdul Aziz Fredericks, der tituleres shaykh (hellig mand) i annoncereringen for besøget på hjemmesiden.
Fredericks, der som en af sine hovedlærere nævner den nu afdøde Habib Ahmed Mashar al-Haddad fra Tarim, har tidligere undervist hos MID. Jeg bragte i 2009, i forbindelse med diskussionen i medierne om hvorvidt Muslimernes Fællesråd er en ekstremistisk organisation, frem, hvordan et sådant seminar forløber.

En af mine venner deltog i et seminar med Fredericks i foråret 2007 og fotograferede diskret med sin mobiltelefon. På hans billeder har jeg set, hvordan mødet foregik: Med kvinderne helt ude i hjørnet, de fleste af dem med hovedtørklæde på og nogle af dem helt dækket til, så kun øjnene var synlige. Mændene sad i en kreds omkring prædikanten.

Også i januar 2010 besøgte en ledende figur fra Dar al-Mustafa, Habib Umar, MID og holdt flere foredrag i København.

Retslære og udenadslæreMen er Dar al-Mustafa en moderal undervisningsinstitution? Muslimer i Dialog arrangerede igennem et par år, 2006, 2007 og 2008, rejser til Yemen og skolen. På hjemmesiden for MID kan man finde begejstrede beretninger fra ophold på skolen. Noura Akhiat besøgte for eksempel Dar al-Mustafa i 2006 og skriver:
“Om end den ydre rejse til Tarim ikke var uden komplikationer, skulle den indre rejse vise sig at være langt mere kompleks, intens og givende for mit vedkommende. Jeg forstår naturligvis nu det, som jeg i min uvidenhed og arrogance muligvis ikke forstod, inden vi begav os ud på rejsen: At det ikke var mit valg at tage af sted, men derimod Allahs valg, at vi alle skulle af sted på denne rejse.”

På Dar al-Mustafas hjemmeside kan man læse om, hvad de studerende lærer om på skolen. Det fremgår, at der lægges særlig vægt på figh (retslære) og på arabisk. De studerende studerer også blandt andet tafseer (fortolkning), hadith (læren om hvad Muhammed sagde og gjorde), og hifz (udenadslære).

Kvinder skal skjule ansigtetSelve Dar al-Mustafa er kun for mænd. Men overfor den religiøse skole har man bygget Dar az-Zahra, et indkvarteringsted for kvindelige studerende. Den tidligere folketingskandidat for Enhedslisten, socialrådgiver Asmaa Abdol Hamid, deltog sammen med andre unge fra Muslimer i Dialog i 2006 i et 40-dages intensivt kursus på Dar al-Mustafa.
I en artikel i Jyllands-Posten i september 2007 betegnede Abdol Hamid undervisningen som “meget afslappet”. Hun nægtede at dække ansigtet til, hvad de kvindelige studerende bliver bedt om. Dette blev accepteret, fortæller Abdol Hamid.

Abdol Hamid udtalte også i artiklen, at hun kun deltog i få lektioner og i øvrigt var rejst til Yemen for at studere “den sociale infrastruktur og ligestilling mellem mænd og kvinder”.

I samme artikel medvirkede Saliha Marie Fettah, der underviser i arabisk på Syddansk Universitet. Hun frarådede besøg på skolen, som hun betegnede som en “traditionel koranskole”. Fettah forklarede, at “Tarim er en lillebitte by, hvor der ikke er kvinder på gaden. Der er meget langt fra det samfund til vores moderne danske samfund”.

En ortodoks koranskoleMen mere bemærkelsesværdig er måske en længere artikel fra 2010 af imam Fatih Alev, der indgår i netværket omkring Muslimer i Dialog. Artiklen har titlen “Tariqa`Alawiyya i Hadramawt og dens udbredelse i Vesten.”

Tariqa Alawiyya er en sufiorden, hvis mestre anses for at være beslægtede med islams grundlægger, Muhammed. Denne sufiorden har rod i Hadramawt-dalen, hvor skolen jo ligger. Alev bruger ikke ordet sufisme, han forklarer i artiklen, at han foretrækker ordet tasawwuf. Alev skriver på side 48:

“Modsat den gængse opfattelse af tasawwuf og tilhængere af tasawwuf blandt mange i Vesten, muslim som ikke-muslim, er Dar al-Mustafa kendetegnet ved en ortodoks tilgang til islamisk praksis, der holder sig til de tekstlige overleveringer uden at søge kompromis uden for det juridisk mulige.
Kombinationen af denne ortodokse tilgang til islam og tasawwuf, er for de fleste unge muslimer, som er opvokset i Europa og for det meste har stiftet bekendtskab med filosofisk eller overvejende meditativ sufisme, meget nyt og interessant.
Et eksempel er reglementet i forbindelse med de kvindelige deltagere, der under hele deres ophold i Dar al-Zahra, foruden hijab (hovedtørklæde) også skal iklæde sig niqab (et ansigtsslør der kun efterlader øjnene åbent) i det offentlige rum.”
Når Alev taler i sin artikel om “det juridisk mulige” kan det ikke forstås som andet end sharia´en.
Micro-madrasaer i England

I artiklen nævner Alev også, at prædikanter fra Dar al-Mustafa i stigende grad prædiker uden for Yemen. Han drager en parallel mellem den udvandring, der skete fra dette område i Yemen i tidligere tider og den missionsaktivitet, der i dag udgår fra Dar al-Mustafa i Tarim, ikke mindst til Vesten.
Underviserne er enten fysisk til stede i Vesten og holder foredrag i Australien, USA, Europa med mere. Eller de udsender for eksempel en video broadcasting fra Yemen med oversættelse til engelsk, så man kan følge med, uanset hvor man bor i verden. Alev skriver videre på side 51: “Desuden er der i England oprettet et antal såkaldte micro madrasaer, som både har lokale undervisere såvel som undervisere fra Zaytuna Institute i USA og Dar al-Mustafa i Tarim. Undervisningen finder sted i forbindelse med en retræte, hvor eleverne er sammen med underviserne i flere dage. Denne undervisningsform synes at være et forsøg på at konstruere de autentiske Dar al-Mustafa rammer i en vestlig kontekst”.

Zaytuna Institute i USADet kan bemærkes, at MID også har haft besøg af undervisere fra Zaytuna Institute i USA. Instituttets grundlægger, den amerikanske konvertit Hamza Yusuf, besøgte således MID i 2006. Zaid Shakir, der også er tilknyttet Zaytuna Institute, gæstede MID i 2008.

Jeg skrev i oktober 2010 en artikel for rights.no om Zaytuna Institute og disse to prædikanter, der – ikke overraskende – er pro sharia. Shakir har også, ifølge forfatterne til en bog om Det Muslimske Broderskab i USA, “The Muslim Mafia”, på en video udtalt, at det ikke er i orden at kapre fly med civile, men i orden at kapre fly med militærpersoner.

Kvinder stiller spørgsmål skriftligtPå en video fra januar 2010 fra netværket “The Radical Middle Way” i Storbritannien – et netværk nedsat af blandt andet daværende premierminister Tony Blairs regering efter terrorangrebene i juli 2005 for at dæmme op for ekstremisme – kan man se en prædiken med gæsteunderviseren Habib Kazim al-Saqqaf fra Dar al-Mustafa. Al-Saqqaf besøgte Danmark og MID i 2007.

Et af foredragene i England i januar 2010 er målrettet kvinder. Kvinderne stiller spørgsmålene skriftligt til Saqqaf. De afleveres af en lille pige med hijab til hans engelske oversætter, den britiske konvertit Amin Baxton.

Som man kan se på denne video fra den arabiske TV-kanal Al Jazeera fra 2010 har Baxton studeret fem år på Dar al-Mustafa. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Al Jazeera fuldstændig forbigår, at skolen baserer sig på en ortodoks udlægning af islam og ikke nævner med et ord, at Al Qaeda er et ekstremt følsomt emne på skolen – medmindre det har ændret sig. (se længere fremme,red.).

Kvinder skal adlyde
Et spørgsmål til al-Saqqaf fra en muslimsk kvinde drejer sig om, hvordan en kvinde skal forholde sig til sin mand, hvis han ikke er en god mand. Al-Saqqaf svarer, at en kvinde skal gøre sit bedste for at “adlyde sin mand”, også hvis han er barsk og uvenlig, hvad mange mænd er. Men det er ikke islam, der er skyld i denne barskhed, siger al-Saqqaf. Hvis kvinden er tålmodig og kan blødgøre manden, vil Allah belønne hende rigeligt for det. Hun skal undgå diskussioner med sin mand.
Muhammed-tegninger er imod sharia´enEn af de mest profilerede undervisere på Dar al-Mustafa er Habib Ali Aljifri. Aljifri siges ligesom andre retslærde tilknyttet Dar al-Mustafa at nedstamme fra Muhammmed, hvad der giver stor prestige. Aljifri deltog i en dialogkonference i Eigtveds Pakhus i København i 2006. Her ville han have, at Jyllands-Posten undskyldte for Muhammed-tegningerne, ligesom den danske statsminister skulle undskylde på avisens vegne.
Aljifri fik også sagt, at udover hvad der ellers var af årsager til at tegningerne ikke måtte tegnes, så var det ”imod shariaen”.

Ligeledes forlangte han, at der blev spredt information om Muhammed i de danske skoler, men det skulle være information som var superviseret og godkendt af islamiske lærde. Der skulle også vedtages en lov, der forbød fornærmelse af «hellige personer». Af Alevs artikel fremgår det i øvrigt, at Aljifri i 2006 sponsorerede et ophold i Tarim (kost og logi, men ikke selve rejsen, red.) for en gruppe unge muslimer fra MID.
Revival of the Islamic SpiritAlijifri er også en hyppigt benyttet taler ved den årlige december-konference Revival the Islamic Spirit (RIS), der typisk afholdes i Toronto i Canada. RIS tiltrækker i særlig grad unge muslimer. Således medvirkede Alijifri i december 2010 på RIS sammen med Tariq Ramadan, Hamza Yusuf, Zaid Shakir med flere, herunder et medlem af den ekstreme bevægelse Tabliigh Jamaat og repræsentanter fra Det Europæiske Råd for Fatwa og Forskning, der er domineret af Det Muslimske Broderskab.

Også den danske popgruppe Outlandish, hvoraf to af medlemmerne er muslimer, har optrådt på RIIS i 2006. Outlandish medvirker også i denne reklame-trailer for RIIS. På denne korte video kan man se en af de offentlige konverteringer til islam, der er typiske begivenheder på en RIIS konference og i øvrigt også andre islamiske konferencer.

Bemærk, at der ikke blot bliver klappet i salen efter at kvinden Ola konverterer, der bliver råbt “Takbir” (erobring, ekspansion).

Hverken for eller imod Al QaedaEn anden taler, der ind imellem optræder på RIIS, senest i december 2010, er den californiske konvertit Ustadh Yahya Rhodus. Rhodus har studeret fem år på Dar al-Mustafa, og i dag underviser han på fuld tid på det tidligere omtalte Zaytuna Institute. I 2007 gæstede han MID.

På en dokumentar af Mark Corcoran for australsk TV fra 2004 med titlen “The Yemen Option” besøger journalisten Yemen og Dar al-Mustapha. I slutningen af videoen medvirker den dengang 26-årige Rhodus. Det fremgår af besøget på skolen, at Al Qaeda er et “ekstremt følsomt emne” på Dar al-Mustafa. For skolen ligger i den egn af Yemen, som bin Laden familien oprindeligt stammer fra. Osama bin Ladens far emigrerede til Saudi-Arabien for snart 80 år siden.

En 20-årig australier med libanesisk baggrund, Ramen Zaoud, udtaler sig med stor forsigtighed om Al Qaeda. “Jeg har ikke studeret hvad Al Qaeda er”, siger han til journalisten. Rhodus og en anden amerikaner overvåger interviewet og på et tidspunkt bryder de ind. Det er uhøfligt, for journalisten at vide at spørge om disse ting. Og desuden er den studerende ikke en “legal judge”, der kan udtale sig om noget sådant.
Rhodus giver et interview til journalisten udenfor skolen. Også han bliver spurgt om Al Qaeda. Rhodus svarer, at han ikke ved nok om det til at sige, at han er “for eller imod” Al Qaeda. Han er på Dar al-Mustafa for at studere “profeten Muhammeds liv” og for at lære at svare på spørgsmål om “islamisk, hellig lov”.

Karen Jespersen havde lov at kalde MIDs tidligere talsmand for ekstremist. Måske er det ikke urimeligt heller ikke set i lyset af de prædikanter med forbindelse til Yemen, som MID jævnligt inviterer til Danmark