Eksterne skribenter

Flerkulturelle bygder

Liv Signe Navarsete (Sp) har tatt til ordet for at Norge nå er i ferd med å nå målet om flerkulturelle byer. Nå må bygdene stå for tur, tilkjennega Navarsete. En ”bygdegutt i byen”, Sigurd Nes, er slett ikke enig, og spør hva det er som tilsier at flerkulturelle byer skal være et forbilde for flerkulturelle bygder? Nes tror det begynner å bli lettere å møte på en ulv enn på en Sp-velger.

Av Sigurd Nes (Hosle/Leira)

Kjente politikere er satt på tiltalebenken eller er under etterforskning. Den virkelige forbrytelsen blir ikke etterforsket. Liv Signe Navarsete skrev i blant annet lokalavisen Valdres sommeren 2010 at man nå var i ferd med å nå målet om flerkulturelle byer, nå må bygdene stå for tur.

Da Stoltenberg-regjeringen overtok hadde 38 skoler i Oslo fremmedspråklig flertall, etter 4 år i regjeringskontorene var andelen steget til 56 skoler, enkelte med over 90 % fremmedkulturelle. 68 % av 5-6 åringene som er skrevet inn Oslo-skolene nå, oppgis å ha fremmedspråklig bakgrunn, for en stor del muslimsk bakgrunn. Dette er altså Navarsetes erklærte mål også for bygdene.

Hva er galt med norsk kultur?

Hvorfor skal norsk kultur utraderes? Hvorfor forby i skolens regi bordbønn og julegudstjenester og århundre gamle juletradisjoner – mens koranopplesning får gjøre sitt brede inntog? Vi kan lese om strofer i julevers som utelates i skolens julefeiringer og om dekorerte vegger på sykehus som overmales, for ikke å vekke den muslimske krenkbarhet. Hvorfor denne grenseløse tilrettelegging og servilitet overfor alt fremmekulturelt, mens det samtidig utøves en kulturell selvpisking av uante dimensjoner?

Svært mange innvandrere kommer inn illegalt ved dyrkjøpt hjelp fra internasjonal menneskesmuglings mafia. De fleste såkalte flyktninger jeg møter i min praksis, foretar årlig opptil flere hjemreiser til sitt opprinnelsesland. Hvordan kan Navarsete forklare at det foreligger et beskyttelsesbehov hos disse menneskene?

Er det ikke en tåkeligging når innvandrer- og flyktningbegrepet brukes om hverandre? Er det ikke de innvandringsliberale som indirekte har stått for en undergraving av asylinstituttet?

Arbeid og innvandring

Hvorfor er du, Liv Signe Navarsete, og din regjering med på å underminere det norske velferdssamfunn? For hver asylant kommer 3-4 på familiegjenforening. Begrunnelsen om behovet for arbeidsinnvandring undergraves av de faktiske forhold. I følge oppslag i Aftenposten får 70 % av somaliske menn automatisk uføretrygd med begrunnelseni at de kommer fra en kultur hvor menn ikke er vant til å arbeide. Den samme avisen kunne berette noen uker senere at det fortsatt lever krigsseilere som enda ikke har fått sitt rettmessige oppgjør fra den norske stat. Hvorfor denne ekstreme forskjellsbehandling mot de som kjempet for fedreland og frihetsidealer?

Trygd og innvandring

Nå vil altså Navarsete tilskynde den flerkulturelle utviklingen også på bygdene, blant annet for økt arbeidskraft. Hun kan umulig kjenne til at graden av trygdemottakere blant ikke-vestlige innvandrergrupper ligger mellom 60-70 %. Du og dine regjeringskolleger sier dere kjemper for velferdssamfunnet, mens politikken som føres vil kunne rasere vårt møysommelige oppbygde sosiale fangnett i løpet av få år. Dere får ikke regnestykket til å gå opp – Norge som verdens sosialkontor med en årlig innvandring opp mot 50.000 i snitt de siste 10 år.

Kulturpunktering

Årtusener lange kulturprosesser skal gis nådestøtet i løpet av noen få stortingsperioder. En gigantisk kulturpunktering er det regjeringen står i bresjen for. Vi har å gjøre med en utvikling som er uten sidestykke i historien, som er så gigantisk mye større i sine følger enn noen EU-tilknytning kunne representere. Men i denne saken har det aldri vært snakk om noen folkeavstemning.

Dette har udemokratisk og manipulativt blitt tvunget på Norge og store deler av Vest-Europa.

Skjebnetid

Da er det lettere å ty til løgnens demagogi, Orwell-språket, gi svimerket i pannen, skjelle ut med de politisk korrektes floskler som islamofob, fremmedfrykt og fremmedfiendtlig, populist – eller hitle i Per Kristian Foss stil. Med den virkelighetsbenektelse som bedrives vil ikke minst småpartiene og for den saks skyld Den norske kirke, også bevege seg raskt inn i egen dødskamp. Store deler av den norske (etniske) befolkningen – og deler av innvandrerbefolkningen – har våknet opp av dvalen og ser at vi lever i europeisk dyp skjebnetid, ikke bare økonomisk.

Det er en kamp om Europas fremtid vi står inne i, de frihetlig demokratiske grunnverdier, ytringsfrihetens og individets ukrenkelighet – kristelige humanistiske grunnverdier – årtusenlang kulturutvikling. Denne trues av en islamsk bølge som man i tidligere århundrer bokstavelig talt ofret hundretusener av europeiske unge menn for å holde på avstand. Derfor går det en rød tråd fra Jonas Gahr Støres dolking av norske redaktører i karikaturstriden til nedbyggingen av vårt kulturelle og militære forsvar. Til dette hører desimering av bondestanden og nedtrapping av selvforsyningsgraden. Den er nå nede i katastrofale 50 % og landet er uten kornlagre!

Liv Signe Navarsete kan snart kjøpe seg enveisbillett til bake til Sogn, selv om hun kanskje ville følt seg mer til rette i Groruddalen, for der har de jo allerede realisert hennes mål for de norske bygdene.

Takk til Navarsete for at du var så ærlig, direkte og utilslørt i ditt avisinnlegg i sommer! Det som har vært en åpenbar villet og styrt politikk ble omsider eksplisitt fremstilt. En rekke politiske partier og ikke minst store deler av den akademiske og journalistiske elite har svært mye å stå til ansvar for.