Terrorisme og ekstremisme

Fem ekstremister fått opphold

Fire menn og en kvinne med tilknytning til Hizb ut-Tahrir har fått opphold i Norge de siste ti årene. Alle kommer fra det udemokratiske Usbekistan, der tortur benyttes i fengsler mot politiske og religiøse fanger. Ifølge informasjon HRS har fått fra Utlendingsnemda, holder det å dele ut flyveblad for å tilkjennes beskyttelsesbehov, hvis man eksempelvis kommer fra et land som Usbekistan. Da er oppskriften gitt på ”adgang Norge”. Hans Olav Syversen (KrF) og Ola Borten Moe (Sp) vil forby Hizb ut-Tahrir i Norge. Hvordan stiller de seg til denne nye informasjonen?

Hege Storhaug, HRS

Hizb ut-Tahrir (HuT) er en så ekstrem religionsfascistisk internasjonal organisasjon at land som Sverige, Tyskland, Tyrkia og Bangladesh, har forbudt den på sitt territorium. I den siste tiden har det kommet frem at HuT enten har eller er i ferd med å etablere seg i Norge. I den forbindelse skrev VG at HuT-medlemmer hadde fått asyl i Norge, med referanse til Utlendingsnemda (UNE). Hvem og hvor mange, sa ikke VG noe om. Vi tok saken i egne hender og sendte en e-post til Terje Skjeggestad forrige fredag:

Vi ser av VG Nett i dag at ”medlemmer og sympatisører” med Hizb-ut Tahrir innvilges asyl i Norge. Vi ber med dette om en oversikt over antall innvilgede søknader de siste ti årene, informasjon om den enkeltes landbakgrunn, og kjønn.

I dag kom svaret fra UNE:

UNE har behandlet ytterst få saker hvor det er sannsynliggjort tilknytning til Hizb-ut Tahrir. De siste ti årene har UNE gitt tillatelse til to personer hvor det er lagt til grunn at de har tilknytning til Hizb-ut Tahrir. I disse sakene har UNE ment at de har hatt beskjeden aktivitet, for eksempel i form av utdeling av flyveblader. Ytterligere tre personer har fått tillatelse fordi hjemlandets myndigheter mistenker dem for tilknytning til Hizb-ut Tahrir. Alle har sin bakgrunn fra Usbekistan, og det gjelder en kvinne og fire menn. UNE mente i disse sakene at personene risikerte alvorlige reaksjoner fra hjemlandets myndigheter ved en eventuell retur.

Dette bør vekke oppmerksomhet. Det holder altså å dele ut flyveblad for HuT eller at man klarer å sannsynliggjøre at myndighetene ”mistenker” at man har tilknytning til HuT, og dermed innvilges man asyl her – dersom hjemlandets myndigheter behandler ekstremister med hard hånd. Jo da, jeg kjenner til at Norge er forpliktet i henhold til internasjonale konvensjoner ikke å avvise folk som risikerer forfølgelse i hjemlandet. Men hvor er konsekvensetikken? Hvem som helst (i Usbekistan og andre udemokratiske land) kan stille seg på gaten og dele ut et flyveblad, hvem som helst kan melde seg inn i HuT – støtte ideologien eller ei – og dermed være sikret opphold her. Et annet sentralt spørsmål er: hvor mange medlemmer av HuT kan vi ta imot før tålegrensen er nådd, altså før det får ideologiske konsekvenser i form av at de vokser seg sterke her – krefter som altså jobber for kalifatet basert på sharia?

Det anslås at HuT er operativ i rundt 40 land og har om lag en million medlemmer.

Er det i det hele tatt mulig å ta en prinsipiell diskusjon om dette?

Hans Olav Syversen i KrF vil ha forbud mot HuT på norsk jord, og han får støtte av Sps Ola Borten Moe, mens Ap avviser forslaget med henvisning til ytringsfrihet! Å ytre at folk skal drepes (ved frafall fra islam, eksempelvis), faller altså inn under denne regjeringens forståelse av ytringsfriheten.

Det hører også med til det faktuelle at Omar Bakri ledet HuT i Storbritannia i 10 år.

Hvor går Aps grense for hva som kan ytres innen legale rammer? Jeg trodde eksempelvis at trusler om drap er straffbart – og at å bli drept ved frafall må vel kunne karakteriseres som en trussel?

Konkret: hvor går Aps grense for hvor mange voldelige ekstremister Norge kan ta imot?

Asylsystemet vårt rystes i grunnvollene disse dager grunnet Maria Ameliesaken. Jeg synes det er merkelig at ikke asyllobbyen, blant annet anført av Dagbladet og Dagsavisen, ikke griper fatt i Norges ”omsorg” for HuT-medlemmer.