Ytringsfrihet

En seier for Hizb ut-Tahrir

At Hizb ut-Tahrir fikk avholde møte i de kongelige bibliotek i København var en seier for gruppen. Det var dog ikke en seier for den kritiske fornuften og for Danmark, mener Jyllands-Postens kommentator, Ralf Pittelkow. At en offentlig institusjon leier lokaler til en totalitære bevegelse handlet i denne sammenheng ikke om å hegne om ytringsfrihet. Hizb ut-Tahrir oppfordrer til drap på danske soldater – og drap er en handling. Det samme er kjønnsinndelte forsamlinger.

En sejr for Hizb ut-Tahrir
Af Ralf Pittelkow, Jyllandsposten 23.januar 2011

Man kunne næsten håbe på, at de danske nazister vil forsøge at leje lokaler i Det Kongelige Bibliotek til et af deres møder.

Det kunne bidrage til afklaringen af, hvad bibliotekets direktør, Erland Kolding Nielsen, egentlig havde forestillet sig, da han lagde hus til Hizb ut-Tahrirs meget omtalte møde i fredags.Hizb ut-Tahrir har ikke den store indflydelse i dagens danske samfund, men debatten er vigtig, fordi den vedrører fundamentale principper. Vi må som samfund ikke have rod i begreberne den dag, hvor det måske bliver mere alvorligt.Erland Kolding Nielsen slog dørene op for Hizb ut-Tahrir med den begrundelse, at det er en lovlig organisation. Men samtidig fik han ymtet, at nazister måske ikke ville få adgang.Det er sandelig betryggende. Det Kongelige Bibliotek har en direktør, der vilkårligt begyndte at skelne mellem en rabiat totalitær organisation, der er stueren, og en rabiat totalitær organisation, der ikke er det. Guderne må vide, hvad kriteriet var.Andre er mere principfaste. De argumenterer for, at enhver lovlig organisation bør have adgang til sådanne mødelokaler i ytringsfrihedens navn. Dette standpunkt er konsistent. Men det er uholdbart.Hizb ut-Tahrirs mødeindkaldelse rummede en slet skjult opfordring til at dræbe danske soldater ”i Afghanistan og omegn”. Det er foreløbig uvist, om dette falder under grundlovens bestemmelser om, hvornår en organisation skal opløses. Men en offentlig institution bør under ingen omstændigheder lægge lokaler til en sådan opfordring.Ytringsfriheden skal have meget vide rammer. Men det duer ikke, at man gør alt til en ”ytring”.Når kunstnere og journalister trues på livet til at øve selvcensur, er det ikke bare en ytring, men en handling. Når muslimer tilskyndes til at dræbe danske soldater, er det ikke bare en ytring, men en handling, der bevidst sigter mod at øge faren for danske soldater, mens de varetager Danmarks sikkerhed.Truslen mod de danske soldater er i øvrigt ikke den eneste relevante begrundelse for at nægte at huse den ekstremistiske islamiske organisation.Det burde være utænkeligt, at en institution accepterer et offentligt møde, hvor deltagerne tvinges til kønsadskillelse. Mænd og kvinder med hver deres indgang og hver deres del af lokalet – mændene forrest, forstås. Heller ikke det er bare en ytring, men en handling. Hizb ut-Tahrir kan jo i ord hylde kønsadskillelse, lige så meget de lyster.Den radikale Manu Sareen mente, at man ikke kunne gøre noget ved kønsadskillelsen, eftersom den var frivillig. Jaså? På et af organisationens tidligere møder forsøgte en kvinde med iransk baggrund at bryde kønsopdelingen, hvilket indbragte hende drøje knubs.Man burde ved lov forbyde offentlige møder med tvungen kønsadskillelse. Men så længe man ikke har en sådan lov, burde Det Kongelige Biblioteks direktør på forhånd have gjort det klart for arrangørerne, at kvinder selvfølgelig kan sætte sig, hvor de vil. Men han tillod mødet vel vidende, at det ville foregå under fuld kønsapartheid, som flere islamiske organisationer praktiserer den. Hizb ut-Tahrir må have alle de vanvittige synspunkter, som de nu engang har. Men vi skal ikke lægge offentlige lokaler til krænkelser af den personlige frihed og drabstrusler mod mennesker, der sætter deres liv på spil for Danmark.Takket være bibliotekets direktør fik islamisterne udstillet dansk svaghed og forvirring. Det vil de se som en sejr. Trods den behjertede demonstration i fredags.