Ytringsfrihet

Bok om karikaturer uten karikaturer?

Anders Heger prøver seg som brannslukker etter NTB-melding 30.desember om at Flemming Roses bok om Muhammed-krisen skal utgis på Cappelen med karikaturene. I en pressemelding fra Heger presiseres det at forlaget ikke har bestemt seg om karikaturene skal trykkes eller ei. ”Det primære for oss er å gjøre bokens argumentasjon tilgjengelig, ikke å provosere for provokasjonens skyld,” skriver Heger.

Hege Storhaug, HRS

Normaltilstanden i brede lag blant eliten er frykt, feighet og ansvarsløshet. Hver gang noen truer ytringsfriheten eller utfører terror i islams navn, burde alle publisister på autopilot trykket Muhammed-karikaturer – først og fremst Westergaards karikatur av Muhammed med påtent bombe i turbanen. En slik taktikk ville fungert utmattede, og ”helligheter” ble ikke lenger så hellige.

Anders Heger har tydeligvis fått kalde føtter etter å ha annonsert kjøp av rettighetene til å utgi Tavshedens tyranni. I en pressemelding sier Heger følgende:

Aftenposten – og en lang rekke medier forøvrig – gjengir den 30. desember en NTB-melding under overskriften «Vil trykke Muhammedkarikaturer». Bakgrunnen for dette er et oppslag på NRK kvelden i forveien der jeg bekrefter at vi har antatt for utgivelse Flemming Roses bok Tavshedens tyranni, som kom ut i Danmark den 30. september. Dette presenteres som at «Forlaget Cappelen Damm vil trykke de omstridte Muhammed-karikaturene i en ny bok på nyåret».

– Jeg presiserte overfor NRK at vi selvfølgelig vil foreta den type vurderinger og redigeringer som er vanlig når en sakprosautgivelse overføres til norsk. Herunder å ta stilling til illustrasjonsgrad og -type. Det primære for oss er å gjøre bokens argumentasjon tilgjengelig, ikke å provosere for provokasjonens skyld. I hvilken grad det er nødvendig å gjengi de aktuelle tegningene for å tydeliggjøre forfatterens argumentasjon, er for eksempel ennå ikke avgjort, skriver Heger i pressemeldingen.

Jeg var i tvil om denne saken burde illustreres med Muhammed-bomberen til Westergaard eller Heger. Valget falt på sistnevnte, da folk som Heger er vel så farlige som ”irritable Muhammeder”.