Terrorisme og ekstremisme

Bekrefter amputasjon beordret av svensk imam

Rights.no meldte tidligere i år om en somalisk gutt i Mogadishu som fikk en fot og en hånd kappet av på ordre fra al-Shabab fordi han nektet å la seg rekruttere til terrorgruppen. Nå kommer det frem at den svenske imamen som var helt sentral i det bestialske overgrepet, krevde at gutten skulle bli selvmordsbomber for å bli satt fri etter overgrepet. Gutten er nå i Norge med hjelp av en kanadisk journalist som skriver bok om han.

Hege Storhaug, HRS

Da vi publiserte historien om den populære imamen og svenske statsborgeren i Rinkeby, Fuad Shangole, som beordret amputasjoner av gutters hender og føtter fordi de nektet å la seg verve til al-Shabab, var det med en viss skepsis. Saken var så grotesk at vi var i tvil om dette kunne stemme, selv om kilden var svenske Expressen. Andre kilder bekrefter nå historien, som fremstår som enda verre enn hva Expressen formildet, og gutten, Khalif Abdulle, er nå i Norge etter flukt fra Somalia via Kenya med hjelp fra den kanadiske journalisten Michelle Shepard i The Toronto Star.

I tillegg til at Khalif på en idrettsstadion – uten bedøvelse og etter falske påstander om tyveri – fikk avkappet en hånd og en fot, og at foten ytterligere ble saget av et par uker senere sommeren 2010 på kommando av den svenske imamen – fikk han ”tilbudet”: bli selvmordsbomber eller vi gjennomfører flere amputasjoner.

Det hører med til historien at da den tredje amputasjonen ble utført, tryglet Khalif om heller å bli skutt grunnet de uutholdelige smertene.

Hvordan det gikk med tre andre gutter som opplevde det samme som Khalif på, idrettsstadioen i Mogadishu, kjenner vi ikke til.

Khalif drømmer om å bli forfatter. La oss håpe drømmen innfris. Ytterst få har klart å rømme fra terroristene i al-Shabab. Khalif har således en svært viktig historie å fortelle, ikke minst med tanke på somaliere i vesten som lar seg verve til ”hellig” krig for al-Shabab, og med tanke på støtten til al-Shabab som har vært tydelig uttalt i moskeen i Tawfiiq islams senter i Oslo.

Grunnen til at vi ikke oppgir kildene til denne historien handler om å beskytte Khalif som altså nå er kommet til Norge. Al-Shabab-tilhengere er jo også her i landet.

En tanke: hvordan forholder svenske myndigheter seg til imamens svenske statsborgerskap, er imam som altså opererer for fullt som terrorist i det landet han antakelig ”flyktet” fra og som ga han opphold i Sverige?