Integrering og integreringspolitikk

40 prosent ser muslimer som en trussel

Fire av ti innbyggere i Tyskland og Frankrike anser muslimer som bor i landene deres for en ”trussel”. 75 prosent av befolkningen i Tyskland mener muslimer ”ikke er velintegrerte i samfunnet”. De fleste av disse igjen legger skylden for den manglende integreringen på muslimer selv.

Hege Storhaug, HRS

Undersøkelsen, som er publisert i Le Monde i dag, ble foretatt tidlig i desember. Av de 68 prosentene i Frankrike og de 75 prosentene i Tyskland som mener muslimer er dårlig integrerte, sier henholdsvis 18 og 15 prosent at det skyldes ”rasisme og mangel på åpenhet hos visse franskmenn og tyskere”. Frankrike og Tyskland huser Vest- og Nord-Europas største muslimske befolkninger.

Forty-two percent of French people and 40 percent of Germans questioned by pollster IFOP said they considered the presence of a Muslim community in their country «a threat» to their national identity, Le Monde said.

The findings of the study «go beyond linking immigration with security or immigration with unemployment, to linking Islam with a threat to identity,» said Jerome Fourquet of IFOP, quoted by Le Monde.

Of the sample of people questioned for the survey in early December, 68 percent in France and 75 percent in Germany said they considered Muslims «not well integrated in society.»

Out of these, 61 percent of French and 67 percent of Germans blamed this perceived failure on «refusal» by Muslims to integrate.

Eighteen percent of those who said Muslims were not integrated in France and 15 percent in Germany blamed it on «racism and lack of openness by certain French and German people.»

France has the largest Muslim population in Europe, estimated at about six million, originating largely from its former colonies in North Africa. It has passed a law banning the wearing of the face-covering Muslim veil in public.

Germany received vast numbers of migrant workers, most of them from Muslim Turkey, from the 1960s. German federal authorities estimate its current Muslim population at up to 4.3 million.


Muslims seen as threat by 4 in 10 French, Germans