Terrorisme og ekstremisme

Ti personer knyttes til aktiv terrorvirksomhet

Rundt 10 personer i Norge knyttes til aktiv terrorvirksomhet. Personene skal ha både norsk og utenlandsk statsborgerskap. Amerikanske myndigheter mener antallet er for lavt, ifølge lekkede WikeLeaks-dokument.

Hege Storhaug, HRS

Informasjonen fremkommer i et notat ført i pennen av amerikanske myndigheter, melder VG. Norsk myndigheter skal sent i fjor ha sagt seg villig til å overlevere informasjonen til USA. PST-sjef Janne Kristiansen skal imidlertid ha vært mer opptatt av personvern enn å gi fra seg informasjon om terrormistenkte. Dette blant annet fordi det i Norge ikke er forbudt å være medlem av en terrororganisasjon.

Notatet ble ført i pennen av den amerikanske ambassaden i Oslo etter et møte i lokalene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Oslo 21. oktober i fjor. Sentrale ansatte i justisdepartementet, utenriksdepartementet og politiet deltok i samtalene med den amerikanske delegasjonen.

Det går ikke frem av det hemmelige dokumentet hvem disse personene er. I notatet går det frem at norske myndigheter skal ha vært villige til å gi ut informasjon om både norske og ikke-norske statsborgere til amerikanernes overvåkningsliste over kjente og mistenkte terrorister i FBIs database, Terrorist Screening Database (TSDB).«PST og TSDB har kommet til enighet om et tekstforslag til en avtale om at Norge skal utlevere informasjon om terrorister», heter det i notatet.Men som VG skriver i dag ble det aldri noen avtale. PST-sjef Janne Kristiansen satte foten ned, blant annet av personvernhensyn.- Ikke lovstridig å være terror-medlemEn av de norske representantene som var til stede på møtet, assisterende PST-inspektør Marie Sælør, skal ha informert amerikanerne om at listen over terrornavn fra Norge ville bestå av i underkant av ti navn. Det som av amerikanske øyne ble sett på som et lavt antall, skal Sælør ha forklart med at det i henhold til norsk lov ikke er ulovlig å være medlem i en terrororganisasjon. «Sælør avklarte at det å være medlem i en terrororganisasjon i seg selv ikke var lovstridig i henhold til norsk lov, og at det bare var grunnlag for registrering på en liste over mulige terrorister», heter det i notatet fra møtet i lokalene til Politiets sikkerhetstjeneste i Oslo.Ifølge notatene som VG Nett har fått tilgang til, skal den norske delegasjonen ha gitt uttrykk for at de kunne få i land en slik avtale om utlevering av norske navn i slutten av november samme år.Til gjengjeld ville PST få tilgang til Terrorist Screening Database, en global liste med navn på kjente og mistenkte terrorister. Dermed kunne PST sjekke asylsøkere og andre utlendinger i Norge mot registeret.Ifølge UDs postjournal ble terroravtalen sendt fra USAs ambassade til UD 21. oktober i fjor, hvor den straks ble hemmeligstemplet.- I en rapport fra ambassaden gir PST uttrykk for at en liste over norske og utenlandske statsborgere knyttet til terroraktivitet er på omtrent ti navn. Er dette tallet fortsatt riktig, PST-sjef Janne Kristansen?- Det vil jeg ikke kommentere, sier hun i dagens VG.

Knut Storberget ønsker ikke å utdype saken. Han henviser til ”utøvende politimyndighet”.