Politikk

SOS Rasismes ønsketenkning

Jeg hadde egentlig tenkt å forbigå ”nyheten” fra SOS Rasisme i forrige måned i stillhet. Etter mange henvendelser fra HRS-sympatisører, og grunnet nettets ”udødelighet”, ser jeg meg likevel nødt til å bruke litt energi på ønsketenkningen og uredeligheten til SOS Rasisme.

Hege Storhaug, HRS

Mattilsynet møter Det Nye Norge på sine inspeksjoner, eksempelvis æreskulturen. Derfor har jeg holdt to foredrag de siste årene for Mattilsynet om hva inspektører kan forvente å møte av holdninger og verdier knyttet til æreskulturen. Det siste var i Oslo denne høsten. I motsetning til første gangen, reagerte et par personer i salen negativt. En kvinne benektet endog æreskulturens eksistens (og ja, hun hadde opphav i æreskultur). Ellers var tilbakemeldingene positive.

Et par av tilhørerne klaget til ledelsen, slik jeg har forstått det. Deretter gikk de til media, og fikk kun gjennomslag hos Utrop. Da gikk veien videre til SOS Rasisme, som produserte en fiktiv nyhet. Tittelen er ”Hege Storhaug bannlyst hos Mattilsynet”. Dette slås fast i ingressen: ”Etter protester fra de ansatte sier Mattilsynet at de slutter å bruke Hege Storhaug.” I artikkelen intervjues en anonym ansatt i Mattilsynet, og deretter konkluderer SOS Rasisme med at det ”gleder” dem at Mattilsynet ”slår full retrett og ikke lenger vil benytte seg av denne foredragsholderen”. SOS Rasismes Jan Erik Skretteberg sier så: ”Det viser seg at det lønner seg å si fra når man opplever rasisme på arbeidsplassen.”

Artikkelen er ikke signert, Mattilsynet er ikke intervjuet, og det lenkes videre til påståtte uttalelser fra meg under foredraget.

Nå har jo både partiet Rødt og SOS Rasisme programerklært kamp for å fjerne HRS. Den uredelige artikkelen basert på oppspinn og ønsketenkninger kan vel ses som et ledd i dette arbeidet.