Terrorisme og ekstremisme

Skal vi tro ham nå?

Hassan Mousa er en av islams mest sentrale frontfigurer i Sverige. Etter selvmordsangrepet i Stockholm i helgen, går Mousa ut og fordømmer handlingen og sier at det er en ”religiøs plikt å ta avstand fra terror”. Samme imam har agitert mot Vesten i Sveriges største moské i Stockholm og blant annet spurt moskéforsamlingen dette: ”Hvor lenge har dere tenkt å utstå denne fornedringen av muslimer uten å handle?”.

Hege Storhaug, HRS

I en pressemelding knyttet til terrorhandlingen i Stockholm sier Hassan Mousa at det både er en «religiøs og sosial plikt» å sikre Sveriges stabilitet og sikkerhet Mousa har vært sentral i Stocholms stormoské i en årrekke. I 2004 avdekket SVD Mousa sin doble, aggressive og hatefulle tunge.

– USA våldtar islam, ryter imamen på arabiska från talarstolen.

Og videre kom dette frem:

Det är fredagsbön i moskén på Medborgarplatsen i Stockholm. Varje vecka samlas här cirka 2 000 muslimer för att lyssna på Schejk Hassan Mousas predikan. Han är den högste imamen på moskén.

Fredagen den 14 maj, då SvD besökte moskén, pratade imamen om tortyrbilderna på de irakiska fångarna i Abu Ghuraybfängelset. Hassan Mousa talar formell, klassisk arabiska och ryter i mikrofonen.

– Vad är det för fel på er ni barnbarn till Muhammed? Hur länge tänker ni utstå denna förnedring av muslimer utan att handla? Amerikanska och brittiska soldater, barnbarn till Hitler, torterar muslimer i Irak.

Orden sänker sig som en bombmatta över salen. Alla känner av dem. Många har tårar i ögonen. Huvuden är sänkta och blickarna fästa mot den blåfärgade mjuka mattan.

Denne moskeen, som altså er Sveriges største moské, har hatt besøk av Yusuf al-Qaradawi som blant annet forsvarte i sin tale til forsmalingen at barn drepes i ”nødvendig hellig krig”.

«Även om ett oskyldigt barn dödas som ett resultat av detta heliga krig så är det inte avsiktligt utan snarare på grund av krigets nödvändigheter. Inte heller i framtiden kommer dessa så kallade civila att sluta vara inkräktare, onda, tyranner och förtryckare.»

Også andre ekstremister har vært på besøk i denne moskeen. Samtidig er det avdekket at moskeen sprer hatmaterial, eksempelvis et lydbåndopptak av den avdøde Hamaslederen Ahmed Yassin, der Yasin omtaler jøder som en «sykdom», «brødre til aper og griser» og at kun jihad kan løse ”jødeproblemet”.

«Åh, gud, utrota judarna, Åh Gud, utrota judarna, Åh Gud, utrota judarna! Åh, Gud, förbanna dem och fördriv dem och låt dem piskas av lidande. Åh Gud över himmel och jord!

Justismyndighetene satte i gang etterforskning, men saken ble henlagt i 2006.

Man kan med rette hevde at forholdene disse årene er lagt godt til rette for terror. Som det nå fremkommer trenger man heller ikke reise til Pakistan eller Afghanistan for å trenes til jihad. Storbritannia ser ut til å være et godt alternativ.

I forrige måned latterliggjorde for øvrig Jan Guillou dem som har advart mot terrorisme.

Like lite troverdig som Guillou synes fremtredende imamer å være. Et spørsmål som kanskje er det viktigste i dagens situasjon er hvor lenge ulike europeiske sikkerhetstjenester vil klare å demme opp for terror. Uansett hva det politiske lederskapet her i Norge eller Sverige nå sier, er det dessverre ingen grunn til å tro at terrorrekruttering og derav terrorhandlinger vil avta i årene som kommer. Tvert om.