Terrorisme og ekstremisme

Selvmordsbomberens advarsel

Advarselen og terrorhandlingen som vil endre Sverige.

Med tittelen «Til Sverige och svenska folket» kom selvmordsbomberen med en utilslørt trussel mot sitt nye hjemland, skriver VG Nett.

Trusselen kom i en e-post til nyhetsbyrået TT kl.16:40 lørdag ettermiddag, men ingen der tok notis av den. 12 minutter senere kom derimot meldingen om to eksplosjoner i sentrum av Stockholm. Da våknet TTs ansatte.

– Vi så det ikke med en gang, men de som var på vakt la merke til at det lå en mail med store vedlegg i innboksen, sier Mats Johansson, redaksjonssjef i TT til Aftonbladet.

Vedlagt til e-posten var to lydfiler. Den ene var på svensk, den andre på arabisk. Begge har det samme innholdet.Det som bekymrer svensk politi skal være at det i advarselen fremkommer at det er flere som kommer til å slå til og vise ”svenskene vreden fra mujahedin”.Meldingen som TT har sendt ut til media skal derimot ikke være hele advarselen som selvmordsbomberen kom med. Han skal også beklage det som skal skje overfor sin familie og sine barn. Videre innrømmer han sine tidligere beskjeftigelser:

– Jeg reiste aldri til Midtøsten for å jobbe eller tjene penger, jeg reiste dit for jihad.

Han forklarer også at han ikke kunne fortelle ting slik som de egentlig var for sin kone og sine barn, men uttrykker sin kjærlighet til familien, og ber kona om å kysse barna fra ham:

– Si til dem at pappa elsker dem.

Det er først og fremst e-posten til nyhetsbyrået TT som gjør politiet sikre på at det er snakk om et terrorangrep, og den er derfor svært sentral i etterforskningen til sikkerhetspolitiet Säpo. Men de utelukker heller ikke kan det være ”skryt”. De vet heller ikke om det er flere personer som står bak terrorangrepet eller om det finnes andre som planlegger å gjøre noe lignende.

Svenskene er redde, og det sendes nå flere politipatruljer ut i gatene for at Stockholms befolkning skal føle seg tryggere.

Aftonbladet.se forklarer at selvmordsbomberen hadde seks sammenkoblede rørbomber på kroppen, i tillegg til en ryggsekk full av spiker og antakeligvis mer sprengstoff. En rørbombe er et rør fylt med et eksplosivt materiale, ofte svartkrutt. Den består av et metallrør som er boltet igjen i begge ender, med et lite hull til en lunte. Ved antennelse vil trykket fra sprengstoffet føre til at røret sprenges.

Til NRK.no forteller orlogskapteinen og sjef for minedykkerkommandoen Per Arne Bakkeli at slike bomber er vanlige blant terrorister og selvmordsbombere. De skal også være blant de enkleste å lage. I seg selv trenger ikke en slik rørbombe å ha et stort nedslagsfelt, men benyttes derimot spiker som splinter rundt bombene, og bombene er kraftige nok, vil de være meget skadelige og dødelige, forklare Bakkeli. Og nettopp spikrene gjør at Bakkeli tror selvmordsbomberen hadde intensjoner om å drepe så mange som mulig.

Rørbombene selvmordsbomberen hadde var seriekoblet, men kun en av bombene skal ha eksplodert. Dermed døde han selv, mens det ytterligere skadeomfanget er begrenset.