Terrorisme og ekstremisme

– Polygami er den vakreste gaven Allah har gitt oss

”Hver uke legger vi ut en ny og spennende video om Islam,” skriver Islam Net ved Høyskolen i Oslo (HiO)på nettsiden sin. Denne ukas spennende video handler om flerkoneri, som foredragsholderen og konvertitten Abdur-Raheem Green mener er en av Allahs ”vakreste gaver” til muslimer. Først og fremst er flerkoneri en ”velsignelse” for kvinner. Ja, flerkoneri er egentlig foreskrevet i hovedsak for kvinnenes beste, ettersom enker og fraskilte vanskelig finner en ny mann på en ”halal” (lovlig) måte, får vi vite. Videoen er tatt opp i HiOs lokaler. Forsamlingens fremtoning leder tankene til den arabiske halvøya.

Hege Storhaug, HRS

Islam Net sier de har over 1 200 betalende medlemmer. Jeg skriver ”sier” ettersom antallet ikke er dokumentert. Uansett: denne islamistiske studentgruppen har dette året fylt lokalene ved Høyskolen i Oslo ikke minst på grunn av utenlandske islamister som flys inn for foredrag. Det som er så ”kjekt” med Islam Net er gruppen ikke bærer særlig preg av doble tunger. Et rendyrket islamistisk budskap fremmes. Denne ukas video til Islam Net er i så måte talende. Den britiske konvertitten Abdur-Raheem Green fremmer sin forståelse av polygami. Han lovpriser praksisen, ja, polygami er ”absolutly fabulous”. Kvinnene i polygame forhold kan støtte hverandre som søstre, hjelpe hverandres barn med utdannelse, og sosialt og økonomisk er polygami en Allahs gave.

Menn har visstnok også glede av å kunne ekte flere kvinner, for slik kan han få tilfredstilt ”visse behov” som han ikke får tilfredsstilt med kun en hustru.

At lovverk i Vesten forbyr polygami er et ikke-tema.

Den ”triste” konklusjonen til Green er at han generelt ikke vil anbefale polygami i Vesten da det er svært kostnadskrevende og fordi vi i Vesten bruker så mye tid på å arbeide – og i tillegg må en muslim også bruke tid på sosialt arbeid. Det blir rett og slett ikke mulig å oppfylle alle forpliktelsene over kvinnene og barna. Men, det finnes ”gode eksempler” på dem som får det til, la Green til.

Slike foredrag har altså fått pågå ved HiO, uten reaksjoner fra ledelsen ved rektor Sissel Østberg. Først da det ble avholdt foredrag med kjønnsinndelte innganger, ble det reagert. Jeg har en ekkel fornemmelse av at hvis ikke media hadde grepet fatt i saken, hadde heller ikke Østbreg gjort det.