Islam

Moderat, liberal, sekulær – eller noe annet?

Det brenner under ”de liberale” føttene til Abid Raja. Fyrstikken tente Walid al-Kubaisi, mens det forberedende arbeidet er nedlagt gjennom flere år av andre røster. ”Merittlisten” til Raja er lengre enn et vondt år hva gjelder bakstreverske og direkte islamistiske utspill. Likevel: både journalister, redaktører og politikere løfter Raja frem som et liberalismens fyrtårn. Han er jo venstremann, ikke sant? Jeg hadde blant annet en opplevelse faglig med Raja i 2002, som ettertrykkelig viser hvilken side han står på.

Hege Storhaug, HRS

Walid al-Kubaisi definerer Abid Raja som islamist. Først i kronikk i Dagbladet , og i dag i Morgenbladet, der Kubaisi blant annet sier dette:

Mange sekulære har sendt innlegg til avisene, men enhver uttalelse kommer fra de andre: Abid Raja, Mohammad Usman Rana, Basim Ghozlan, Lena Larsen. Hvilke politikere har etterlyst sekulære i denne debatten? Ingen.

(…)

Hvis Raja er moderat, hva kaller du meg? Om man opptrer med Boss-dress og snakker det norske språk og smiler, og vi liker ham, betyr ikke det at innholdet i hans budskap ikke er islamistisk. Han er en av Tariq Ramadans disipler, og skrev en fantastisk sisteside om Ramadan i Morgenbladet for et år siden.

Som vi i årevis har påpekt har Raja kommet med en rekke utspill og standpunkt i årenes løp som lyder som søt musikk i islamisters ører, enten det handler om at hijab er obligatorisk, blasfemi skal inn i straffeloven, koranen skal inn i rettssalen, muslimer skal sone i moskeer, og han sørget for halalmat i kantina på Universitetet i Oslo – for å nevne noen forhold. At han også har vært leder for det islamistiske Pakistansk Studentsamfunn, som notorisk gjennom årenes løp har invitert islamister som foredragsholdere, er også et talende poeng.

Hvordan Raja behandler sine meningsmotstandere, hører også hjemme i denne sammenhengen. Knapt noen i norsk offentlighet tillater seg å stemple meningsmotstandere med mer illeluktende etiketter enn Raja.

Så til denne sakens utgangspunkt: Jeg hadde en selsom opplevelse som journalist i 2002, et av mine siste journalistiske oppdrag før jeg startet opp på heltid i HRS. Som frilans for Dagbladet publiserte jeg skjulte lydopptak norskpakistanske Jeanette tok i to pakistanske moskeer i Oslo, Central Jamaat-e-ahl-e Sunnat og i World Islamic Mission. Jeanette forklarte imamene i de to respektive trossamfunnene at hun skulle giftes bort i Pakistan og at hun hadde en norsk kjæreste. Dette var utgangspunktet for samtalene, og her er en oppsummering av hva imamene stod for:

Dersom hun gifter seg med en ikke-muslim, er hun en frafallen og vil derfor straffes i evig tid i helvete

Bare muslimer inngår ordentlige ekteskap.

Norske barn vet ikke hvem deres fedre er fordi Norge er et seksuelt umoralsk samfunn.

En hustru må gi etter for mannens vilje.

Begge imamene fordømmer tvangsekteskap og bruk av vold – men erkjenner at begge deler er ganske utbredt.

Som kanskje leserne husker var Raja på dette tidspunktet talsmann for World Islamic Mission, og ingenting var mer naturlig enn å innhente en kommentar fra Raja etter avsløringen. Raja var så rasende at han frådet, og han nektet å svare på muntlige spørsmål. Han skulle ha spørsmålene skriftlig. Han fikk viljen sin, men svarene var så hinsides at de ikke ble trykket.

Spørsmålene og svarene følger uredigert under her. Legg særlig merke til at Raja mener at endog muslimske gutter/menn må gifte seg med muslimsk person. Det handler visstnok om likestilling (!) ettersom det i henhold til islam er forbudt for muslimske kvinner å gifte seg men en ikke-muslim. Ha også i mente at Raja et år før disse uttalelsene fikk lov til å ekte hustruen han nå er gifte med – et kjærlighetsekteskap – etter tre års kamp for å unnslippe arrangert ekteskap i foreldrenes landsby i Pakistan. Det var noe med det å trekke opp stigen etter seg… For Raja taler jo for arrangert ekteskap, og alle hans tre søsken er lykkelig arrangert gift innad i familien, som han forteller i boken Talsmann.

1. Hvorfor vil du ikke intervjues muntlig, men skriftelig?

Det virker som om de personer som er formidlere i denne saken kun skriver om saker som har en negativ slagside mot muslimer og innvandrere. Man kan alltids stille spørsmålstegn ved motivasjon til denne konsekvente negative vinklingen, og evnen til kun å formidle, uten personlige preferanser. I saker som denne er det også viktig at alle misforståelser unngås.

2. Hvordan reagerte du og menigheten på ul-Mustafas uttalelser generelt i samtalen med Jeanette?

Generelt sett kan det virke som om Dagbladets behov for sensasjonsoppslag har tilsidesatt essensen i budskapet til Imamen. For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at vi finner det beklagelig at Dagbladet ikke så noen grunn til våre kommentarer i forkant av dette oppslaget. Vi kunne også ha påpekt at dette er i strid med PFU’s anbefalinger, ”vær-varsom” plakaten, der begge parter bør få anledning til å komme til ordet.

Til tross for dette vil vi berike Dem med å opplyse at Islam ikke er menneskeskapt, men Skaperens budskap til mennesket, så det finnes ingen mangler ved Islam. Svarene gjenspeiler hva Islam sier om emnet, ikke hva vi som mennesker mener er bra for oss.

Det viktigste er at det å være muslim eller å følge Islam er fullstendig frivillig. Gud tester, gjennom sine bud, menneskets frie vilje. Om mennesket følger Guds ulike bud, vil vedkommende få en belønning. Om vedkommende velger å ikke følge Guds ulike bud, vil vedkommende få en straff. En belønning/straff som er lovet oss i Koranen. Således er det ikke menneskegitt å verken endre straffen som Gud vil gi oss eller å endre belønningen som Gud vil gi oss. Belønningen/straffen for hvordan vi velger å leve vil vi oppnå etter døden.

3. Holdningene/meningene om at:

a) muslimske kvinner som gifter seg med ikke-muslimer straffes i helvete,

Det er ifølge Islam en synd for en muslim å gifte seg med en ikke-muslim. I likhet med andre muslimer som synder, så må disse bøtes før en finner sin plass i paradiset. Det kan virke som det er behov for å oppklare at det å måtte bøte for sine synder ikke er noe Ul-Mustafa har funnet på en sen kveld.

b) norske barn ikke vet hvem deres fedre er,

Opplagt vet de fleste norske barn hvem deres fedre er. Det er dermed ikke godt å si hva meningsinnholdet i setningen er.

Slik vi oppfatter det, siterer Ul-Mustafa en forfatter fra Østen. En årsak til denne uttalelsen kan være at seksualmoralen i Norge er langt friere enn den Islam mener er til beste for mennesket. Ul-Mustafa mente vel på ingen måte å generalisere dette slik. I sin referanseramme hadde han en sak i avisene der en barnefar krevde å få en DNA-test for å få ”bevist” sitt farskap. I en sammenheng der slike ting er nødvendig anser Ul-Mustafa som en direkte konsekvens av friere seksualmoral.

c) kjærlighetshistorier er myter som ikke er virkelige,

Alle ekteskap som inngås i Norge – blant de etnisk norske – er ekteskap basert på kjærlighet. Likevel vil svært mange ekteskap bli oppløst. Av skilsmissemønsteret i 2000 er det regnet ut at 46.8% av alle inngåtte ekteskap kan ende i skilsmisse, om mønsteret holder seg(Kilde: SSB).

Fordi disse ofte er basert på forelskelse og kjærlighet så er det ikke til å unngå at forelskelsen og kjærligheten en dag kan/vil gå over. Konsekvensen av dette vil da være å oppløse ekteskapet og forsøke å finne en ny kjærlighet.

Det er også en kjennsgjerning at en forelsket person ikke er i stand til å se manglene og de mindre gode sidene av partneren. Dermed lever man i en slags lykkerus hvor man tror at alt er helt topp og at vedkommende er den beste personen på jorden. Når denne forelskelsen går over, vil personen tre klarere fram. Da vil manglene ved personen komme helt klart fram og man vil kunne se hva slags menneske han/hun egentlig er.

Den personen trenger ikke nødvendigvis å være «den beste personen» på jorden og en utgang kan være at ekteskapet dermed blir oppløst.

Hadde det ikke vært slik at man levde i en fantasiverden da man giftet seg ville dette slå ut i statistikken ved færre oppløste ekteskap, noe SSB statistikken desverre avkrefter.

d) det er vanlig blant nordmenn å slå barn,

Imamen har tydeligvis oppfattet Storbritanias Statsminister Tony Blair når han sier at han bruker vold i oppdragelsen av sine barn dithen at dette er normalen i Vesten. Klarligvis er Norge et unntak.

e) å «velge det norske samfunnet» er å begå en stor feil, og

Individer født i Norge, hvor far og/eller mor har en annen opprinnelse, vil være en blanding av to kulturer. Det individet vil verken være 100% norsk eller pakistansk. Det vil være både og. Litt norsk og litt pakistansk. Om man undertrykker den ene delen av sin identitet vil man ikke bli lykkeligere. Spesielt fordi det norske samfunnet er veldig flink til å vise slike individer at de ikke er like gode nordmenn, eks. langt vanskeligere å få seg jobb, karriere, leilighet etc. Dermed har man gitt opp det «pakistanske» i den tro at man kan være norsk. Mens det norske samfunnet «forteller» at vedkommende ikke er norsk.

Identitetsmessig vil det være en katastrofe om man kun velger en av identitetene.

f) at pakistanske gutter som gifter seg med ikke-muslimske norske jenter begår en (religiøs) forbrytelse,

Imamen prøver her å påpeke likestillingen som eksisterer mellom kjønnene i Islam. Det er like stor synd for en muslimsk gutt å gifte seg med en ikke-muslimsk jente.

– er dette holdninger og meninger som sammenfaller med styret i WIM? Hvis ikke alle, i så fall hvilke?

WIM er ikke en frivillig organisasjon som har som formål å være underholdende for sine medlemmer. Derimot er WIM en religiøs organisasjon som har som formål å skape trygge rammer for sine medlemmer der de kan utøve sin tro. Således er svarene over fundert i den religionene vi følger, Islam. Det er ingen som tvinges til å følge Islam, men det skjer frivillig. Frivillig velger våre medlemmer å følge Islams ulike bud.

Styret har som formål å legge til rette for religionsutøvelsen, ikke fortelle sine medlemmer hva STYRET mener er best. Det som er best for medlemmene, utifra religionen, formidles fra imamen, ikke fra det verdslige styret i WIM.

– hvis ikke, vil du/dere ta avstand til ul-Mustafas uttalelser til Jeanette? Hvis dere tar avstand til uttalelsene – kan dere begrunne dette?

Styret har ingen myndighet til å «endre» Islam slik at religionen blir i tråd med de til envher tid rådende holdningene i det norske samfunnet. Velger man å følge Islam må man følge de ulike bud som ISLAM setter, ikke de bud som samfunnet til enhver tid mener er riktig. Vi vil likevel presisere at at norske lover selvfølgelig må respekteres og følges.

4. Ul-Mustafa arbeidet som imam i 10 år i WIM. Kjente dere til disse meningene/holdningene til ul-Mustafa?

Se tidligere svar.

– hvis ja, prøvde dere å korrigere ham på noen måte?

Se tidligere svar.

– hvis nei, betyr det at det ikke er noen felles plattform eller dialog mellom styret/menigheten og imamen?

Se tidligere svar.

5. ul-Mustafa forteller at tvangsektskap er svært utbredt. Er dette noe du/dere også erfarer?

Vi erfarer at det kan forekomme tvang når det gjelder ekteskap. Omfanget er vanskelig å måle. Det erkjennes at problemet er av et slikt omfang at tiltak må iverksettes.

6. Hvilke praktiske/konkrete tiltak vil dere iverksette for at unge jenter som søker råd og hjelp i moskeen, skal slippe å bli møtt med denne type holdninger og feilinformasjon?

WIM og styret i WIM må som svar på enhver henvendelse/problemstilling ta utgangspunkt i hva ISLAM foreslår som løsning. Dermed vil alle råd, enten det er til unge gutter eller jenter, være basert på den islamske lære. Islamsk lære er i tråd med norsk lov, og fordømmer enhver form for tvang.

7. Er det andre tiltak dere vil iverksette overfor nåværende imam med tanke på å styrke hans evne til å formidle korrekt informasjon?

Imamen formidler korrekt informasjon, i forhold til den islamske lære og norsk lov.

8. Hvilke konsekvenser tror du/dere disse lydopptakene vil få for WIM’s troverdighet i den offentlige debatten og overfor det politiske Norge?

Om man valgte å bruke skjulte lydopptak vil man kunne få veldig mange rare uttalelser, enten de er fra en imam, prest eller en politiker. Det er her viktig å presisere at samtalen mellom imamen og Jeanette foregikk på urdu. Oversettelsen vil selvfølgelig ikke inneholde alle de nyansene som er formidlet i originalen. Det er også viktig å legge vekt på at konteksten, eller tonefallet også vil være avgjørende for hvordan svarene fra Imamen tolkes.

9. Mange spør seg nå om hvordan offentligheten skal kunne stole på uttalelser fra muslimske menigheter og organisasjoner angående tema som tvangsekteskap, kvinners rettigheter, innvandreres integreringsvilje med mer. Er dette noe du/dere har forståelse for? Hvis nei, vennligst begrunn.

WIM ser ingen grunn til at offentligheten ikke skal tro på våre uttalelser.

10. Har imamene utspilt sin rolle som troverdige informatører og meningsytrere i det offentlige rom? Vennligst begrunn svaret.

Imam Ata Ul-Mustafa har kun formidlet de retningslinjer som Islam har satt for problemstillingen(e) som er reist. Vedkommende mister i så henseende ikke noe troverdighet i det offentlige rom.

Praktiske spørsmål:

Nåværende imam heter Syed Ikram Jillani? Kom han på såkalt spesialistvisum som imam til Norge? Hvor oppholdt seg før ankomst Norge?

Ja. Pakistan.

Hvor lenge har du representert WIM som talsperson?

Ca. 4 år

Skal dere ha styremøte eller annet grunnet Dagbladets avsløringer?

Styret behandler den aktuelle samfunnssituasjonen til enhver tid.