Politikk

Koranen i kirka og pølsa på bålet

Ei norsk jente i statskirken ble pekt ut til å lese fra koranen under den kommende julegudstjenesten for Ellingsrudåsen skole. Det ble det heldigvis bråk ut av grunnet en samfunnsengasjert mor som kan ”sin koran”. Grillpølsa på bålet, er det derimot stille om. Den måtte ikke inneholde svin, all den tid det var hele én elev i klassen med foreldre som tror på islam.

Hege Storhaug, HRS

Elisabeth Sjølie, mor, bibliotekar, kunnskapsrik, engasjert og bosatt i Groruddalen reagerte med vanntro da datteren hennes ble pekt ut av læreren til å lese om Jesus fra koranen under julegudstjenesten for Ellingsrudåsen skole. Sjølie, som tidligere har vist at hun både har mot og vettet i behold, snakket både kirka og skolen midt i mot etter å ha fått brakt på det rene at koranlesningen var kirkas eget påfunn, det til tross for at det antakelig knapt møter frem en eneste muslimsk elev under gudstjenesten. Deretter kontaktet hun Dagsrevyen som kjørte saken som hovedoppslag torsdag 16.november. ”Sjølie-saken” vil forhåpentligvis lette på berøringsangsten til andre som overkjøres av såkalte tolerante krefter som ikke makter å stå opp for egne verdier og egen kultur.

Sjølie har gitt oss tilgang til e-postkorrespondanse mellom henne, skolen og presten. Hun sendte først en protest til datterens skole, der hun etterlyste hvem som stod bak ideen om koranlesning i kirken. Svaret kom:

Hei!Det er helt i orden. jeg respekterer ditt synspunkt fullt ut, selv om jeg ikke er enig….Utgangspunktet for at det leses et stykke fra Koranen, er at det skrives om Jesu fødsel også her. Det er kateketen som har bedt oss om å ta dette med i vår planlegging. Det er overhodet ikke snakk om politisk eller religiøs propaganda, men lesing av en tekst som også handler om Jesu fødsel.Du kan gi xxx beskjed om at hun slipper å lese. Jeg plukker en annen elev i morgen. Det skal selvsagt ikke gjøres i plenum eller annen måte som xxx vil synes er ubehagelig.

Det var altså den vennligsinnede norske kirken som løfter koranen inn til barna i Guds hus – ikke muslimer selv.

Jasså, det er kateketen som bruker våre unger til å fremme toleranse for intoleransen? Hva heter personen? Jeg vil gjerne stille noen spørsmål direkte. Dette er jo bare ren uvitenhet, han vet tydeligvis lite om islam, jeg vet veldig mye, har studert dette lenge, og har lært mye av mine sekulære muslimske venner. Muslimer feirer ikke jul, de tror ikke på Jesus som Guds sønn, selv om Jesus nevnes i koranen. Hva som er meningen med dette vil jeg til bunns i, og jeg tviler sterkt på at andre foreldre synes at dette er greit, de vet jo ikke om det. Hvis kirken vil drive interreligiøst diplomati får de gjøre det for egen regning, ikke bruke våre unger som diplomatisk fyllmasse. Jeg tviler sterkt på at det vil leses fra jødenes bibel, Toraen, eller fra den kristne bibelen, under en muslimsk feiring i en moské, og jeg regner med at ingen av de muslimske elevene, feks noen av de mange jentene med hijab på trinnet, får lov av sine foreldre å delta på dette, så hva i all verden er poenget? Det eneste poenget jeg kan se er at det skal skapes en forståelse for islam, at det er en fredelig religion lik kristendommen. Helt uhørt, i og med at islam ikke bare er en religion, men et politisk system, en dogmatisk religion som styrer muslimers liv fra A til Å. Fint om du kan gi meg navnet/epostadresse til denne kateketen, dette er jeg på ingen måte ferdig med.Til slutt: Takk for at du tar hensyn til xxx i prosessen, jeg vil som sagt ikke at hun skal fronte mine politiske saker, men i denne saken må jeg sette ned beinet totalt, og det kan jo ikke hun noe for.

Til den lokale kirka gikk denne e-posten:

Hei!Jeg reagerte med vantro på at det skal leses fra koranen under julegudstjenesten for Ellingsrudåsen skole. Min datter var tatt ut til å lese opp dette, men det har jeg satt en stopper for. I følge skolen er det en kateket hos dere som er viljen bak dette. Har snakket med flere foreldre, som også har tatt sine barn ut av opplegget. Dette er ganske utrolig, og jeg vil veldig gjerne ha en begrunnelse for dette. Hvorfor skal det leses opp fra koranen under en kristen julegudstjeneste? Muslimer går ikke i kirken og de feirer ikke jul? Hvem er det som har tatt initiativet til dette?

Presten svarte:

Hei!Takk for henvendelsen og tilbakemelding på opplegget for skolegudstjenesten kommende fredag!

…Det er veldig godt å se at dere engasjerer dere og er opptatt av hva som gjøres når barna kommer til kirken.Aller først vil vi presisere at utdraget fra Koranen om Jesu fødsel på ingen måte blir hovedfokus i gudstjenesten, heller ikke likestilt med beretningen fra Bibelen. Når det gjelder det at vi år har valgt å ta med et utdrag om hvordan Koranen beretter om Jesu fødsel så er det med forskjellige begrunnelser for det.Vi ønsker å vise hvordan Jesus også har en plass i andre religioner, og vil gjerne bruke et eksempel fra Islam. Erfaringsmessig pleier nemlig en del barn med muslimsk bakgrunn også å komme på gudstjenestene her. Det kan oppleves fint for dem å gjenkjenne noe fra deres egen hellige tekst, og vi tror at det fremmer forståelse å kunne se at vi har noe felles. I Bibelen vår er det to fortellinger om Jesu fødsel, og den ene som står i evangeliet etter Matteus forteller om de tre vise menn som kommer fra Østen, og som søker den nye kongen som ble født. Dette er spennende for det viser at forventningen om Jesu komme var utbredt også utover Palestina/Israel, og dermed ikke bare blant jødene. Jesus har en plass over hele verden. I rammene av gudstjenesten så får Bibelfortellingen rom både i skuespill og julesangene som er kristne tradisjonelle. Det er en gudstjeneste med tradisjonelle ledd der vi begynner i den treenige Guds navn, vi ber også Fader Vår og avslutter med at alle får med seg Guds velsignelse.Nå vil vi så klart behandle Koranteksten med respekt, og ikke bare et middel for oss kristne i en gudstjeneste, derfor skal den leses ordentlig, og skal ikke være en annenrangs oppgave å få.

Det var imidlertid ønskelig fra vår side at kanskje noen med muslimsk bakgrunn som hadde tillatelse hjemmefra til å komme fikk denne oppgaven, men det er jo ulike forhold fra klasse til klasse, fra år til år og handler jo også noe om ferdigheter og det å kunne stå foran en forsamling.Vi har så klart forståelse for at noen ikke ønsker at deres barn skal lese høyt den eller en annen tekst, og håper at d at barna likevel kan få komme i kirken og bli med på gudstjenesten. I en tid der vår religiøse kulturarv presses fra mange kanter er vi utrolig glad for alle som på Ellingsrud ønsker at barna deres skal få komme til kirken. Dette ønsker vi å ta vare på. Dialogen mellom foreldre, kirke og skole framover blir veldig viktig, og der har vi som ansatte i kirken sikkert et forbedringspotensiale.Om noen har anledning, må selvfølgelig foreldre/foresatte gjerne komme på gudstjenesten på fredag, og se hvordan gudstjenesten framstår i helhet.Det er også viktig for oss å presisere at initiativet om å ta med utdraget fra Koranen kommer fra soknepresten i samarbeid med menighetspedagogen.MvhKlara Vogl Ingamay Eidsmo Synnes

Sjølie og andre foreldre klaget videre til Oslo bisåedømme – som ikke svarte:

Hei!Vi har en lang tradisjon med skolegudstjeneste i Ellingsrud kirke for elevene på skolene her på Ellingsrud i forbindelse med jula. Dette er en fin tradisjon, som vi håper vil fortsette i årene fremover.I forbindelse med årets gudstjeneste har det dukket opp en sak som undertegnede og flere foreldre har reagert på. Kateketen i Ellingsrud kirke har foreslått at det skal leses fra Koranen under gudstjeneste i år, og dette forslaget har gått igjennom. Deretter har flere elever blitt plukket ut til å lese fra Koranen, uten at dette er tatt opp med oss foreldre, deriblant vår datter. Vi har oppdaget dette ved en ren tilfeldighet. Vi reagerer sterkt på at barna våre blir brukt til dette i en gudstjeneste i Den norske kirke. Etter vår mening skal kirken være et sted hvor barna våre skal lære om kristne verdier og tradisjoner i forbindelse med høytidene våre. I dette tilfellet er det julehøytiden som står for døren, og da synes vi det er svært viktig at barna får oppleve kirkens betydning og rolle i forbindelse med jul.Vi er ikke i mot at barna våre også skal lære om andre religioner, men vi mener at en julegudstjeneste ikke er riktig arena for dette. Vi har ikke fått noe informasjon om hensikten med dette, og tanken bak. Vi lurer derfor på hva Bispedømmerådet synes om dette? Vi tviler sterkt på at man får komme inn i moskeene under Eid-feiringen for å lese tekster fra Bibelen. Og i tillegg er alle barn med islamsk tro, fritatt fra besøket i Ellingsrud kirke. De får alternativ undervisning på skolen i stedet.

I Dagsrevyens studio torsdag 16.desember møtte imidlertid biskop Kvarme frem. Han synets det var en grei løsning at heller presten selv refererte til koranens fortelling om Jesus. Dette fikk Siv Jensen til å ta av. Nå vurderer Jensen å ”ta en Sjølie”: melde seg ut av statskirken.

En far sendte en e-post til meg for tre dager siden. Den handlet om den i dag omstridte pølsa – hvis pølsa er av ekte vare, altså laget av svinekjøtt. Sønnen hadde fått beskjed om at pølsene som elevene skulle ha med til grilling i skolesammenheng ikke måtte inneholde svin. En elev i klassen er muslim, var den innlysende forklaringen. Det var ikke den muslimske eleven eller foreldrenes forlag – men forslag fra en norsk ikke-muslimsk elev.

Jeg tror det er smartere å le enn å gråte av denne selvpålagte appeasmentholdningen. Og deretter handle i tråd med opplysningstidens ånd, slik Sjølie og co gjorde.